Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Nina Habjanič: Biofarmacevtsko in klinično vrednotenje generičnega mazila s kalcipotriolom in betametazonom

MSc theses (23)

 1. Karin Cole: Potencialno neprimerna zdravila za starostnike in potencialne interakcije med zdravili pri starostnikih doma upokojencev Postojna
 2. Maja Cajner: Analiza terapevtskega spremljanja koncentracij gentamicina pri kritično bolnih otrocih
 3. Sanja Tešić: Analiza predpisovanja in izdaje protimikrobnih zdravil na Onkološkem inštitutu Ljubljana v obdobju od julija 2015 do junija 2016
 4. Tjaša Stater, Danilo Salemović: Raziskava urejenosti antikoagulacijskega zdravljenja z varfarinom pri ambulantno obravnavanih bolnikih v v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj
 5. Tadeja Gerečnik: Vpliv telesne sestave in biokemijskih parametrov na farmakokinetiko ramiprila pri bolnikih s srčnim popuščanjem
 6. Mateja Testen: Določitev diagnostične uporabnosti testa aktivacije bazofilcev pri preobčutljivosti na šibke analgetike
 7. Anže Vasle: Vrednotenje povezave med padci, predpisovanjem psihofarmakov ter interakcijami med zdravili pri starostnikih v domovih starejših občanov
 8. Tanja Prodanović: Ovrednotenje skladnosti med predtestno oceno vrste preobčutljivosti na zdravila in uporabo epikutanih testov na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 9. Polona Marinko: Pregled zdravljenja bolnikov z napredovalnim nedrobnoceličnim pljučnim rakom z mutacijami v receptorju za epidermalni rastni dejavnik med leti 2010 in 2014 na Univerzitetni kliniki Golnik
 10. Maja Valter: Povezava med predpisovanjem potencialno neprimernih zdravil in padci pri starostnikih v domovih starejših občanov
 11. Mateja Pretnar: Populacijska farmakokinetika midazolama pri otrocih z bronhiolitisom
 12. Žana Novak: Določanje koncentracij joheksola v posušenih krvnih madežih podgan za oceno hitrosti glomerulne filtracije
 13. Eva Keler: Barierna funkcija urotelija podgan po delovanju luščilnih sredstev
 14. Katja Plut: Pregled uporabe epikutanih krpičnih testov pri bolnikih s sumom na preobčutljivost za zdravila na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 15. Petra Ropret: Barierna funkcija in obnova urotelija sečnega mehurja podgan po delovanu poli-L-lizina v ex vivo pogojih
 16. Aleksandra Mesarič: Analiza porabe protimikrobnih zdravilnih učinkovin v Splošni bolnišnici Ptuj od 2001 do 2013
 17. Špelca Kompara: Uporaba ravnotežne dialize, ultrafiltracije in ultracentrifugiranja za določanje vezaev učinkovin na plazemske albumine
 18. Mojca Nerat: Vpliv 6,7-dihidroksi skupine pri flavonih na in vitro sposobnost keliranja železa
 19. Mojca Nastran Možina: Populacijska farmakokinetika fentanila pri otrocih z bronhiolitisom
 20. Špela Mlakar: Vpliv izbranih polimorfizmov v genih OPRM1, ABCB1 in COMT na varnost in učinkovitost terapije s fentalinom pri otrocih
 21. Vesna Tratnik: Določanje vezave moksifloksacina na plazemske proteine
 22. Tanja Hudobreznik: Izbrani vidiki kakovosti predpisovanja zdravil z nizkomolekularnimi heparini v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 23. Kristina Stanković: Optimizacija priprave hitosanskih mikrosfer za aplikacijo v sečni mehur

Bsc theses (14)

 1. Tjaša Fišer: Dodajanje vitamina D nosečnicam
 2. Mateja Brkopec: Uporaba nesteroidnih antirevmatikov pri starostnikih na kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto
 3. Larisa Čerček: Pogostost uporabe zelišč za lajšanje težav v nosečnosti
 4. Maja Pristov: Pregled interakcij med zdravili v sistemski terapiji pljučnega raka in zdravili za zdravljenje spremljajočih bolezni z uporabo različnih virov
 5. Tina Čargo: Populacijska analiza farmakokinetike ramiprila pri starostnikih s kroničnim srčnim popuščanjem
 6. Klemen Kramer: Ovrednotenje farmacevtske storitve pregleda interakcij med zdravili za sistemsko zdravljenje pljučnega raka in ostalimi zdravili
 7. Tjaša Varl: Protimikrobna zaščita pred okužbami pri operativnih posegih zaradi zloma kolka v Splošni bolnišnici Jesenice
 8. Maruša Tamše: Razvoj in validacija analizne metode za sočasno kvantifikacijo propranolola, bisoprolola, midazolama in ramiprilata v krvnem madežu
 9. Monika Selič: Ocena ledvične funkcije s pomočjo kontrastnega sredstva joheksola pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem
 10. Ana Preglav: Vpliv mikrosfer s hitosanom na barierne lastnosti stene sečnega mehurja
 11. Maruša Bračič: Razvoj in validacija LC - MS/MS metode za določanje ramiprila in ramiprilata v plazemskih vzorcih
 12. Nika Marđetko: Določanje plazemskih koncentracij kontrastnega sredstva joheksola za oceno hitrosti glomerulne filtracije
 13. Renata Rožman: Adhezija fluorescentnega označenega hitosana na sluznico prašičjega sečnega mehurja
 14. Anja Lenardič: Vpliv fluorescentno označenega hitosana na permeabilnost prašičjega mehurja

Other documents (2)

 1. Mojca Kerec Kos, Peter Veranič, Andreja Erman: Poly-L-lysine as an effective and safe desquamation inducer of urinary bladder epithelium
 2. Eva Erzar, Mojca Kerec Kos, Katja Lakota, Peter Veranič, Andreja Erman: Does the urothelium of old mice regenerate after chitosan injury as quickly as the urothelium of young mice?