Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (25)

 1. Anja Puc: Macroeconomic impacts of monetary and fiscal policy in the euro area during the COVID-19 pandemic : a SVAR approach
 2. Žan Kogovšek: Vključenost Slovenije v projekt preprečevanja erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička ter implikacije za podjetja
 3. Tanja Lukan: Confronting economic and non-economic arguments for and against the reform of the European competition policy
 4. Aiken Kapler Kovačič: A dynamic impact analysis of selected variables on allowance pricing in the EU emissions trading scheme
 5. Benjamin Zajc: An analysis of cryptocurrencies from a monetary policy perspective
 6. Martin Novak: Financial performance of green bonds vs. conventional bonds
 7. Benjamin Lukšič: Analiza učinkov Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) na gospodarski razvoj v EU
 8. Maja Mišič: An analysis of the effects of unconventional monetary policy measures in the euro area with a SVAR model
 9. Jan Porenta: Impact of leverage on convergence in member states of the European Union
 10. Anže Štular: Analiza politik kvantitativnega in kreditnega sproščanja glavnih svetovnih centralnih bank
 11. Blaž Papež: Brexit in njegovi učinki na gospodarstvo Združenega kraljestva
 12. Anja Kosanović: Primerjava pravil sanacije in reševanja bank v ZDA in EU
 13. Nace Novak, Nejc Pogačar: The role of finance in closing the clean energy investment gap
 14. Peter Lenarčič: Mednarodne davčne oaze in njihove posledice za Slovenijo
 15. Barbara Pušnik: Vpliv prejema nepovratnih sredstev EU na poslovanje podjetij v kovinski industriji v Sloveniji
 16. Tomasz Grodzicki: Impact of common agricultural policy in the new member states after EU accession
 17. Jasmina Kovačič: Primerjava učinkovitosti politike kvantitativnega sproščanja ameriške in evropske centralne banke
 18. Katja Mršnik: Javno-zasebno partnerstvo
 19. Judita Močnik: Analiza lokalnih valut kot dopolnila trenutnemu monetarnemu sistemu
 20. Ana Mlekuž: Vpliv finančne pismenosti na nakupno vedenje porabnikov v času gospodarske krize v Sloveniji
 21. Jure Mravljak: Vloga bonitetnih agencij v finančni krizi
 22. Ivo Kovačič: Vpliv temeljnih dejavnikov in špekulacij na cene blagovnih terminskih pogodb kmetijskih proizvodov
 23. Matej Dotti: Analiza vpliva faktorjev ponudbe in povpraševanja na gibanje cene zlata
 24. Jernej Gregorič: Analiza ukrepov Evropske centralne banke v času finančne in dolžniške krize
 25. Iris Štraus: Javni dolg in gospodarska rast s primerom izbranih držav EU in OECD

Diplomska dela (16)

 1. Iztok Požun: Trg kovin in faze gospodarskega cikla
 2. Melita Habjan: Analiza zadolženosti Slovenije
 3. Nina Gorenc: Harmonizacija davkov v evroobmočju
 4. Martina Samsa: Javno financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti v Sloveniji
 5. Aleš Korenčan: Temeljna in tehnična analiza pri trgovanju z valutami
 6. Anže Štular: Suvereno tveganje v evroobmočju v času gospodarske in finančne krize
 7. Lan Vuga: Mednarodni tokovi kapitala in devizni tečaji v času globalne finančne in gospodarske krize
 8. Luka Kulot: Pakt stabilnosti in rasti in njegove reforme
 9. Ines Hrastar: Stanje in izzivi fiskalne politike v EMU
 10. Jelena Knez: Konfliktna razmerja na trgu stanovanjskih hipotekarnih posojil v ZDA
 11. Sašo Vavpetič: Realni efektivni devizni tečaj in konkurenčnost Slovenije
 12. Iztok Krulc: Primerjava ukrepov za obvladovanje globalne finančne krize na primeru denarne politike ECB in FED
 13. Simon Lavrič: Primerjava globalne finančno-gospodarske in podnebne krize
 14. Klemen Daneu: Skupna kmetijska politika EU
 15. Iris Štraus: Stanovanjska hipotekarna posojila v ZDA
 16. Vasja Rant: Devizni tečaj v državah kandidatkah do vključitve v EMU