Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (6)

 1. Karmen Grom Kenk: Primerjalna analiza slovenskih splošnih bolnišnic z vidika uresničevanja nacionalnih usmeritev Ministrstva za zdravje za razvoj kakovosti v zdravstvu
 2. Kaja Malešič: Metodologija merjenja blaginje občin v Sloveniji na osnovi sestavljenih kazalnikov
 3. Matija Pavšič: Metodologija merjenja uravnoteženega razvoja držav EU s pomočjo sestavljenih kazalcev
 4. Alenka Čurin Kavre: Analiza zadovoljstva občanov Mestne občine Koper z izvajanjem storitev občinske uprave Mestne občine Koper
 5. Boris Kuhelj: Pomen zadovoljstva s storitvami po prodaji pri nameri o ponovnem nakupu avtomobila istega proizvajalca
 6. Igor Horvat: Vrednotenje bančnih strank

Diplomska dela (12)

 1. Mojca Uršič: Analiza cen rabljenih avtomobilov, primer modela Audi A3
 2. Jaka Kotnik: Analiza kakovosti baze planinskih poti
 3. Maja Pirtovšek: Statistična analiza trajnostnega razvoja regij Evropske unije
 4. Irena Janja Rozman: Dejavniki turističnega povpraševanja Italijanov po Sloveniji
 5. Nataša Borovnik: Analiza delovanja GRS Slovenije
 6. Blaž Antonić: Izbrani dejavniki povpraševanja tujih turistov po Sloveniji
 7. Dušanka Bučevec: Devizna funkcija v turizmu v državah Evropske unije
 8. Matija Pavšič: Analiza razvitosti držav Evropske unije
 9. Nina Knaus: Gospodarska dejavnost v slovenskem alpskem svetu
 10. Peter Nose: Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji
 11. Elvir Mujkić: Analiza cestnoprometnih nesreč v Sloveniji v obdobju 1996-2000
 12. Polona Grobler: Proučevanje družbeno-ekonomske razvitosti slovenskih občin s pomočjo metod multivariatne analize

Druga dela (3)

 1. Jože Rovan, Kaja Malešič, Lea Bregar: Blaginja občin v Sloveniji
 2. Kaja Malešič: Analiza blaginje po občinah v Sloveniji
 3. Evridika Juvan Žorž: Možnosti za preprečevanje zdravstvenih izostankov z dela