Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (19)

 1. Tadeja Vodovnik Plevnik: Managing a family farm
 2. Tanja Petelin: Obnovljivi viri energije
 3. Mojca Makar: Družbeno odgovorno poslovanje slovenskih podjetij z vidika potrošnikov
 4. Saša Vilfan: Pridobivanje neproračunskih virov financiranja na Univerzi v Ljubljani
 5. Jaka Japelj: Vpliv cen nafte in njenih derivatov na razvoj alternativnih tehnologij pogona pri vozilih
 6. Aleš Zavadlal: Smiselnost prevzema družbe Pivka Perutninarstvo s strani družbe Jata Emona
 7. Mitja Brudar: Možnosti notranjega in korporacijskega podjetništva v elektrodistribucijskem podjetju
 8. Aljoša Višnar: Vrednote ustanovitvene in nasledstvene generacije v družinskem podjetju
 9. Saša Kotar: Slovenski podjetniki in njihove zmožnosti
 10. Matjaž Polak: Povezovanje gospodarstva in znanosti pri nastajanju, prenosu in uporabi znanja
 11. Sonja Rems Majerle: Elektronsko poslovanje v malih podjetjih
 12. Marko Čoh: Dynamic capabilities in SMEs
 13. Zlatko Alibegović: Značilnosti procesa združevanja in prevzemov v pivovarski industriji v EU in Sloveniji
 14. Jure Kralj: Možnosti rasti podjetja GPG KIPKOP s povezovanjem
 15. Edin Džamdžić: Kriza v letalskem prevozništvu po 11. 9. 2001 in možne rešitve
 16. Janez Velkavrh: Uvajanje vavčerskega sistema svetovanja na območju občine Horjul
 17. Jana Žnidaršič: Razvijanje podjetnih lastnosti ljudi v izobraževalnem sistemu
 18. Julija Herle: Strateško planiranje kot dejavnik uspeha družinskega podjetja
 19. Bernarda Uršič: Zunanje izvajanje dejavnosti - priložnost za mala podjetja

Diplomska dela (93)

 1. Špela Mrak: Korupcija in sodobno poslovanje
 2. Katarina Zore: Etični problemi razvoja zdravil v farmaciji
 3. Vanja Ivanović: Koncentracija živilske industrije v Sloveniji
 4. Tanja Šeško: Ekonomski vidiki vode v prihodnosti
 5. Nina Jovičić: Analiza neuspešne združitve
 6. Matej Murn: Ekonomska prihodnost z nafto bogatih držav arabskega polotoka
 7. Petra Žužek: Vloga žensk v slovenskih družinskih podjetjih
 8. Martin Muršič: Pojav ekonomskega nacionalizma v Latinski Ameriki
 9. Petra Lozej: Francoski ekonomski nacionalizem
 10. Vanja Matica: Socialno podjetništvo - tema za 21. stoletje
 11. Gordana Mazej: Spori o državnih pomočeh. Airbus in Boeing
 12. Darja Virjent: Rekreacijski center in klub zdravja (poslovni načrt)
 13. Vesna Marinko: Analiza trendov v živilskopredelovalni industriji po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 14. Mojca Hajnšek: Usmeritve lizbonske strategije
 15. Polona Gorišek: Ekonomske posledice ptičje gripe
 16. Branislav Markov: Varnost proizvodov
 17. Tomaž Sitar: Analiza stroškov in koristi nadzvočnega zračnega prometa na primeru Aérospatiale/British Aerospace Concorde
 18. Mateja Rogelj: Vpliv izvoza kitajskega tekstila
 19. Tina Anžlovar: EU in beg možganov v ZDA
 20. Tanja Farič: Ocena uspešnosti Mercatorjeve strategije prodora na trge nekdanje Jugoslavije
 21. Matic Novak: Mednarodni prevzemi
 22. Nina Krtelj: Mednarodni bančni prevzemi
 23. Katja Penko: Energetske dileme Evropske unije v luči "plinske krize" ob koncu leta 2005
 24. Matic Urek: Ocena Adidasovega prevzema Reeboka
 25. Maja Ceglar Ključevšek: Prihodnost tekstilne industrije v Sloveniji
 26. Nina Spruk: Monopoli
 27. Melita Perme: Etične dileme insiderstva v Sloveniji
 28. Mitja Štepec: Razvoj družinskih podjetij
 29. Tina Fuchs: Problem ravnanja vodstva podjetij
 30. Elizabeta Špela Cerar: Nemška reforma socialne države
 31. Bojana Crnadak: Dileme varnosti zdravil
 32. Andrej Vesel: Ocena uspešnosti združitve podjetij HP in Compaq po nekaj letih
 33. Jaka Japelj: DaimlerChrysler: zlom globalne politike
 34. Alenka Žigon: Ocena vloge Indije kot destinacije za zunanje izvajanje IT in drugih proizvodnih ter storitvenih dejavnosti
 35. Nataša Miklič: Kitajska kot "tovarna sveta" - stvarnost ali mit
 36. Milena Burgar: Dileme obdavčitve kapitalskih dobičkov na delnice
 37. Erika Rakuša: Premožni v Sloveniji
 38. Pavel Galjot: Koncept družbene odgovornosti malih in srednje velikih podjetij v EU in Sloveniji
 39. Matej Grabnar: Vstop poceni letalskih prevoznikov na slovenski trg
 40. Selma Mehičić: Afera Zbiljski gaj z vidika varstva potrošnikov
 41. Matej Vodopivec: Regulativa prodaje osebnih avtomobilov v Evropski uniji
 42. Jernej Baša: Pogled na združitev podjetij Boeing in McDonnell Douglas danes
 43. Nataša Mišigoj: Vpliv iraške vojne na svetovni trg nafte
 44. Rihard Grlj: Državne pomoči: Alstom
 45. Marko Raubar: Današnja ocena združitve Daimler-Benza in Chryslerja
 46. Peter Kocjančič: Združitve in prevzemi v Sloveniji: Mercator - Živila
 47. Nataša Ledinek: Poslovanje slovenskih podjetij na srbskem trgu
 48. Janja Burja: Podjetništvo na Irskem
 49. Nataša Peloz: Vloga primorskega tehnološkega parka pri razvoju inovativnega okolja
 50. Mateja Sedej: Državna pomoč podjetjem v težavah - primer Fiat
 51. Barbara Troha Ažbe: Združitve v avtomobilski industriji
 52. Hedvika Hribšek: Etična vprašanja pri nagrajevanju menedžerjev z delniškimi opcijami
 53. Barbara Košenina: Zlom korporacije Enron z vidika poslovne etike
 54. Tanja Lenasi: Dileme pri managerskih plačah v svetu in Sloveniji
 55. Žiga Križaj: Študentsko podjetništvo
 56. Tomaž Zaveljcina: Odnos študentov Ekonomske fakultete do velikih slovenskih podjetij
 57. Peter Kern: Rivalstvo Boeing-Airbus na segmentu velikih letal
 58. Roki Baruca: Grozdi podjetij kot oblika razvojnega povezovanja
 59. Tanja Grandovec: Ekonomski in etični vidiki uporabe gensko spremenjenih organizmov
 60. Marko Čoh: Korporacijsko upravljanje, primer Enron in njegova aktualnost v Sloveniji
 61. Saša Zadnik: Novartis in Lek: ocena smiselnosti prevzema
 62. Aleksandra Frelih: Stališča Slovencev/Slovenk do Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
 63. Vesna Krmavnar: Družbena odgovornost v slovenski industriji
 64. Tjaša Mihelj: Oglaševanje v mobilni telefoniji v Sloveniji
 65. Danjela Abram: Preoblikovanje dejavnosti na mednarodnem mejnem prehodu Fernetiči z vstopom Slovenije v Evropsko unijo
 66. Andreja Stojković: Aktualnost državne pomoči podjetjem po 11. septembru 2001
 67. Miro Kristan: Sistemska ureditev reševanja posledic elementarnih nesreč v Sloveniji
 68. Robert Topolovec: Pomen vojaških projektov v gospodarstvu
 69. Jernej Čebulj: Sodobni protekcionizem
 70. Jasna Krek: Problemi v letalskem prevozništvu
 71. Klementina Jezeršek: Problem azbesta kot nevarnega proizvoda
 72. Snežana Dolenc: Učinkovitost in smiselnost ekonomskih sankcij
 73. Vesna Petrović: Smiselnost oblikovanja slovenske pivovarske družbe
 74. Aleš Kavčič: Ameriške carine na jeklo
 75. Nataša Sojer: Podjetništvo in lokalni razvoj
 76. Andreja Metež: Zloraba notranjih informacij
 77. Darija Jaćimović: Etične dileme pri trženju zdravil brez recepta
 78. Zoran Dolar: Podjetništvo in dejavniki lokalnega razvoja v Sloveniji v 1990-ih letih
 79. Tina Poljanec: Problem kakovosti in varnosti izdelkov v medicini - "primer Baxter"
 80. Andreja Kosovel: Problematika izvoza nevarnih odpadkov
 81. Katja Mihelič: Primerjava obnašanja inovatorjev in študentov pri ustanavljanju podjetja
 82. Matiček Gorogranc: Združitveni proces podjetij Hewlett - Packard in Compaq
 83. Janja Garvas Hočevar: Etični vidiki poslovnih daril
 84. Mojca Makar: Korupcija in indeks korupcije v Sloveniji
 85. Branka Bizjak: Etična dilema visokih cen zdravil za AIDS
 86. Sandra Petrović: Razvoj podjetništva v Srbiji
 87. Lidija Mihelčič Jarc: Slovensko pivovarstvo
 88. Aleš Bojc: Država in poslovanje podjetij
 89. Aleksandra Gregorc: Problem odpuščanja zaposlenih v Sloveniji z etičnega vidika
 90. Mateja Lesar: Analiza vedenja podiplomskih študentov kot potencialnih podjetnikov
 91. Saša Kotar: Slovenski podjetniki
 92. Adela Jazbec: Poslovna tveganja pri prehodu poslovanja podjetja od polproizvodov na končne proizvode (lesnopohištvena industrija)
 93. Urša Jakič: Prevzem podjetja v Sloveniji

Druga dela (12)

 1. Miroslav Glas, Mateja Drnovšek, Viljem Pšeničny: Is private equity capital really the solution?
 2. Miroslav Glas, Marko Čoh, Aljoša Višnar, Jaka Vadnjal: Transgenerational views on the success and the future development of family firms
 3. Antonio Sfiligoj, Miroslav Glas: Strategija MSP
 4. Tjaša Simčič: Prenos lastništva v družinskem podjetju
 5. Anita Triller: Vključevanje malih in srednje velikih podjetij v proces pridobivanja sredstev iz skladov Evropske unije
 6. Valentina Fučko: Vpliv velikosti podjetij na sinergijo delovanja vključenih primorskih podjetij v grozd
 7. Marko Rajter: Storitve poslovnega svetovanja v družinskih podjetjih
 8. Helena Žnidaršič: Dinamične podjetnice v Sloveniji
 9. Matej Fabjan: Kako rešiti podjetje iz krize
 10. Barbara Pavlin: Regionalni razvoj Zgornje Savinjske doline
 11. Janko Kelbl: Pasti in dileme pri tranziciji družinskih podjetij
 12. Srečko Trope: Notranje podjetniški procesi v inovativni organizaciji