Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Barbara Hvalič Erzetič: Vpliv izobraževanja in usposabljanja na podjetnikovo uspešnost

Magistrska dela (5)

 1. Meta Vrhnjak: Vloga znanja v svetovni gospodarski krizi
 2. Janez Žlak: Vpliv uvedenih sprememb na psihološko klimo v Termoelektrarni Trbovlje
 3. Saša Bizjak: Analiza uporabe planov osebnega razvoja v multinacionalki SHV Gas
 4. Nataša Predanič Smrkolj: Analiza vpliva plač na aktivnost managerjev v nekaterih zasavskih podjetjih
 5. Branka Likon: Vpliv ravnanja z učitelji na kakovost njihovega dela na srednjih ekonomskih šolah

Diplomska dela (16)

 1. Gorazd Šalamon: Možnosti usmerjanja policistovega dela
 2. Petra Mirković: Kdo je odgovoren za načrtovanje kariere?
 3. Črt Ahlin: Ali lahko vplivamo na potek življenjskega cikla organizacije?
 4. Maja Milenkovič: Model ravnanja z ljudmi pri delu
 5. Barbara Pišek: Ali zadovoljstvo zaposlenih zadostuje za povečanje delovne uspešnosti
 6. Maja Delić: Značilnosti prehoda iz tradicionalne v učečo se organizacijo
 7. Aleksander Valenčič: Program usposabljanja vodij delovnih skupin
 8. Simona Sušnik: Fleksibilno zaposlovanje v Sloveniji - možnost ali potreba?
 9. Katarina Katja Mihelič: Magisterij - zaposlitvena priložnost ali ovira
 10. Katja Erjavšek: Kako organizacijska klima vpliva na uspešnost podjetja
 11. Matej Debeljak: Kako zaposleni v podjetju Domel d.d. sprejemajo uvajanje sistema 20 ključev
 12. Sanela Bajt: Vpliv odnosa poslovodja - prodajalec na poslovni uspeh
 13. Samo Mohorčič: Različnost klime v enoti podjetja Recinko in njen vpliv na doseganje ciljev
 14. Lidija Škof: Poklicna in materinska vloga ženske
 15. Saša Kovačič: Reševanje problema presežnih delavcev v zasavskih premogovnikih
 16. Karmen Radilovič: Kako ocenjujejo delovno uspešnost v Abanki d.d.