Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (12)

 1. Martin Rajgelj: Paradoksi in zmote skozi razvoj teorije o odločanju v razmerah tveganja in v razmerah negotovosti
 2. Matjaž Steinbacher: Uporaba metod perturbacije v modelu gospodarske rasti
 3. Mitja Steinbacher: Ocena ravnovesne koristnosti prilagojenega Hallovega modela z uporabo Čebiševih polinomov
 4. Mira Novak: Ekonometrična analiza dejavnikov gospodarske rasti
 5. Rok Janež: Analiza panoge tehničnega varovanja v Sloveniji
 6. Jakob Avšič: Brouwerjev izrek o negibni točki in njegova uporaba v matematični ekonomiji
 7. Matjaž Jaklič: Vpliv konkurence na prihodke slovenskih podjetij
 8. Anja Bricelj: Protimonopolna politika in programi prizanesljivosti
 9. Nejc Lukač: Risk attitudes and learning
 10. Matija Žlajpah: Analiza konkurence in konkurenčnega položaja podjetja Trimo na evropskem trgu
 11. Simon Škerjanec: Strategije cenovne diskriminacije
 12. Matija Weiss: Analysis and presentation of a bubble game on a case

Diplomska dela (27)

 1. Barbara Knez: Spletne dražbe, način njihovega zaključevanja in strategije ponudnikov
 2. Gregor Kočevar: Analiza Zakona o telekomunikacijah v luči vstopa podjetij na trg telekomunikacij v Sloveniji
 3. Uroš Jože Kralj: Neodvisni programski agenti in e-poslovanje
 4. Vera Dodig: Vrednotenje uporabe prenosnega omrežja za električno energijo
 5. Gregor Lukman: Trgovanje z električno energijo v Sloveniji
 6. Boštjan Pristov: Analiza energetskega zakona v luči liberalizacije trga električne energije v Sloveniji
 7. Nenad Kos: Podeljevanje koncesij za mobilno telefonijo v Sloveniji kot problem ekonomskega načrtovanja
 8. Maja Erman: Nuklearna elektrarna Krško kot konkurenčno podjetje na odprtem trgu z električno energijo
 9. Klemen Kozjek: Ogroženost glasbene industrije zaradi digitalizacije zvočnega zapisa
 10. Karmen Vevar: Strategija prodaje električne energije upravičenim odjemalcem podjetja Elektro Gorenjska
 11. Martina Klarič: Elektro Ljubljana in strategije nakupa električne energije na odprtem trgu
 12. Andreja Brilej: Podjetniški inkubatorji v Sloveniji
 13. Nejc Lukač: Javni razpisi in dovzetnost za kartelno obnašanje ponudnikov
 14. Marko Bratož: Prelivanje učinkov promocijskih aktivnosti podjetja HIT na manjše igralne salone na Goriškem
 15. Daniel Valentine: Cenovna diskriminacija na trgu storitev mobilne telefonije v Sloveniji
 16. Jurij Čeferin: Razvoj cestnega prevozništva v Sloveniji
 17. Žiga Sedovnik: Oglaševanje kot vrsta necenovne konkurence med podjetji s tržno močjo
 18. Tina Trendafilovski: Bayesove igre in načrtovanje mehanizmov
 19. Črt Grahonja: Nashevo ravnotežje in njegove izpopolnitve v nekooperativnih igrah
 20. Irena Drenšek: Razvoj in raziskovanje kot vrsta necenovne konkurence med podjetji s tržno močjo
 21. Nina Lešnik: Povod finančne krize in teorija iger
 22. Matija Černe: Funkcija koristnosti
 23. Gašper Grilc: Cenovne strategije podjetij z monopolno močjo
 24. Tjaša Kovačević: S svetlobno hitrostjo na borzo
 25. Kristjan Kuralt: Finančni fair play
 26. Marko Jordan: Teorija obeta
 27. Patrik Gorše: Vpliv deregulacije na cene naftnih derivatov v Sloveniji