Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (9)

 1. Špela Žerovnik: Dolgoročni klinični izidi zdravil za zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2
 2. Janja Jazbar: Vpliv uporabe zdravil in alkohola na sindrom krhkosti pri starejših odraslih
 3. Ana Kodrič: Sodelovanje pri zdravljenju z zdravili in vpliv na zdravstvene izide pri pacientih z arterijsko hipertenzijo in pacientih z astmo
 4. Nika Marđetko: Ovrednotenje upravljanja javnih izdatkov za zdravila z raziskavami zdravstvenih izidov
 5. Andreja Detiček: Umeščanje in dostop pacientov do inovativnih zdravil za zdravljenje redkih bolezni v Sloveniji
 6. Tomaž Nerat: Vpliv vodljivosti bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 na breme bolezni in stroškovno učinkovitost zdravil
 7. Jure Peklar: Health of the elderly population and population with intellectual disabilities and their use of medicines and food supplements
 8. Andrej Janžič: Zdravstveno ekonomsko vrednotenje antikoagulacijskega zdravljenja
 9. Urška Nabergoj Makovec: Ovrednotenje implementacije in koristi farmacevtskih kognitivnih storitev, osnovanih na pregledu zdravil v Sloveniji

Magistrska dela (30)

 1. Sabina Grašič: Ovrednotenje dela kliničnega farmacevta na internističnih oddelkih Klinike Golnik v letu 2014
 2. Petra Soršak: Klinični, ekonomski in organizacijski vidiki uporabe zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v letu 2013
 3. Vera Ribić: Raziskava odpadnih zdravil zbranih v zunanjih lekarnah v republiki Sloveniji
 4. Tjaša Jurinec: Kakovost življenja pri pacientih z astmo in kronično obstruktivno pljučno boleznijo v Sloveniji
 5. Martina Zirdum: Raziskava ambulantnega predpisovanja potencialno neprimernih zdravil starostnikom v Sloveniji v letu 2013
 6. Marjeta Koželj: Medsebojno delovanje zdravil pacientov gerontopsihiatričenga oddelka psihiatrične bolnišnice Idrija v letu 2009
 7. Špela Žerovnik: Ovrednotenje tveganja potencialnih interakcij protimikrobnih zdravil s sočasno predpisanimi zdravili na ambulantni ravni v Sloveniji
 8. Polona Prislan: Sistematični pregled raziskav vrednotenja sodelovanja bolnikov z astmo ali KOPB pri zdravljenju z zdravili
 9. Martina Dolenc: Sodelovanje pacientov s hipertenzijo pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji
 10. Mitja Janžekovič: Tržna raziskava poslovnega okolja farmacevtske industrije ob vstopu na venezuelski trg zdravil
 11. Jelka Rihter Glinšek: Ekonomski vidiki uvedbe obnovljivega recepta za hormonske kontraceptive v Sloveniji
 12. Tjaša Zupanek: Presečna raziskava dogovorjenih cen zdravil v Republiki Sloveniji
 13. Tina Žnidar: Stroškovna učinkovitost preprečevanja okužb respiratornega sincicijskega virusa z monoklonskimi protitelesi pri otrocih v Sloveniji
 14. Anina Ostrovršnik: Sodelovanje pacientov z revmatoidnim artritisom pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji
 15. Ana Fujs: Potencialno nezadostna, prekomerna in neustrezna uporaba antidepresivov med starostniki v ambulantni oskrbi v Nemčiji
 16. Matevž Aubreht: Ovrednotenje obsega in značilnosti preskrbe z zdravili na recept v zunanjih lekarnah v Sloveniji
 17. Mojca Babič: Lekarniška dejavnost in ostale dejavnosti v javnih lekarnah z vidika farmacevtskega tehnika
 18. Jana Curk: Ovrednotenje ekonomskih izidov uvedbe zaviralcev angiotenzinske konvertaze v sistem terapevtskih skupin v Sloveniji
 19. Tina Čačilo: Dostopnost pacientov do zdravil za zdravljenje redkih bolezni v Sloveniji in izbranih evropskih državah
 20. Nina Evelina Keršmanc: Farmakoepidemiološka raziskava zdravljenja z zdravili za spremljanje ravni serumskih lipidov od pričetka do prekinitve terapije
 21. Linda Vidic: Razvoj ter vsebinska validacija vprašalnika za preverjanje zdravstvene pismenosti povezane z zdravili
 22. Nina Ozimič: Ovrednotenje individualnih načrtov praktičnega usposabljanja študentov enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, Fakultete za farmacijo, Univerze v Ljubljani
 23. Špela Vidmar: Raziskava zdravstvene pismenosti, povezane z zdravili med splošno populacijo
 24. Maruška Avbelj: Dinamika trga zdravil in položaj imetnikov dovoljenja za promet v republiki Sloveniji
 25. Patricija Dolinar: Obzorje novih imunoonkoloških zdravil ter njihovo umeščanje v Slovenski zdravstveni sistem
 26. Petra Srdič: Development of a vaccination registry in Germany based on a comparative survey of vaccination registries in European countries
 27. Tjaša Herlah: Finančni učinki umeščanja zdravil v slovenski zdravstveni sistem ter skladnost napovedi z dejanskimi izdatki za zdravila
 28. Nataša Hočevar: Sistematični pregled raziskav vrednotenja zdravil z odločitveno analizo na podlagi več meril
 29. Nastja Kolenc: Ovrednotenje sedativnega in antiholinergičnega bremena v Sloveniji
 30. Patricija Vindiš: Vpliv storitve pregled uporabe zdravil na sodelovanje pri zdravljenju z zdravili

Diplomska dela (43)

 1. Marko Balas: Ovrednotenje modelov najvišjih priznanih vrednosti za terapevtske skupine zdravil na primeru zdravil za zmanjševanje ravni serumskih lipidov
 2. Marša Čeh: Ovrednotenje sistema zunanje primerjave cen zdravila z vidika Slovenije
 3. Rebeka Kalčič: Ovrednotenje kakovosti informacij na spletnih straneh lekarn v Sloveniji
 4. Ana Kodrič: Pojavnost neželenih učinkov zdravil za zdravljenje hipertenzije v Sloveniji
 5. Urban Bernat: Primerjalna učinkovitost antiepileptikov za dodatno zdravljenje žariščnih epileptičnih napadov
 6. Darja Bečan: Sistematični pregled raziskav vrednotenja korist klinične farmacije in farmacevtske skrbi
 7. Uršula Tikvič Birk: Sistematični pregled raziskav o težavah povezanih z zdravili v javnih lekarnah
 8. Cirila Zdovc: Analiza ambulantnega predpisovanja kontraceptivov v Sloveniji v obdobju 2002 -2008
 9. Marina Kozina: Vrednotenje dejavnikov nakupnega vedenja pri zdravilih brez recepta
 10. Urša Bartol: Vsebinska dejavnost kompetenčnega modela "general level framework" glede na želeno zaposlitev absolventov farmacije v Sloveniji
 11. Mateja Borovnik: Ovrednotenje praktičnega uposabljanja Fakultete za farmacijo z vidika študentov
 12. Anja Lapajne: Ovrednotenje ravnanja z zdravili na oddelkih Psihiatrične bolnišnice Idrija
 13. Aleksandra Janžekovič: Raziskava neprimernega predpisovanja zdravil ob sprejemu in odpustu pacientov na medicinsko-geriatrični kliniki v Frankfurtu na podlagi meril Priscus 2010 in Beers 2012
 14. Benjamin Brulc: Validacija modela izbire bolnikov za zdravljenje revmatoidnega artritisa z biološkimi zdravili v Sloveniji
 15. Tomaž Nerat: Analiza neprimernega predpisovanja zdravil starostnikom v Sloveniji na podlagi Beersovih in Larochevih kriterijev
 16. Jaka Brumen: Napovedovanje srčnožilnih dogodkov na osnovi nadomestnih kazalcev pri zdravljenju s statini v Sloveniji
 17. Uroš Hostnik: Ambulantno predpisovanje antidepresivov v Sloveniji v obdobju 2002-2006
 18. Kristian Ljubič: Ovrednotenje mejnega prirastka stroškov glede na prirastek učinkovitosti na podlagi alternativnih strategij zdravljenja pacientov s končno ledvično odpovedjo v Sloveniji
 19. Andreja Devetak: Ambulantno predpisovanje antihipertenzivov v Sloveniji v obdobju 2002-2006
 20. Andrej Janžič: Primerjava simulacije diskretnih dogodkov s simulacijo na osnovi markovskega modela v farmakoekonomskih raziskavah
 21. Benjamin Grobelnik: Pregled kriterijev za odločitev o financiranju zdravstvenih programov
 22. Marko Koder: Vrednotenje izdaje recepta prostih zdravila z metodo navideznih pacientov
 23. Janja Eržen: Značilnosti bolnikov in njihovega zdravljenja z zdravili na gerontopsihiatričnem oddelku psihiatrične bolnišnice Idrija v letu 2009
 24. Marija Benček: Analiza ambulantnega predpisovanja antipsihotikov v Sloveniji v obdobju 2002-2008
 25. Tomaž Miklič: Ambulantno predpisovanje zdravil za zmanjšanje ravni serumskih lipidov v Sloveniji v obdobju 2002-2008
 26. Ivan Šerc: Ambulantno predpisovanje zdravil otrokom in mladostnikom v Sloveniji v obdobju 2002-2008
 27. Ines Dražumerič: Vloga farmacevtske industrije pri informiranju in izobraževanju zdravnikov v Sloveniji
 28. Maja Babnik: Pogled laične javnosti na izvajanje in plačevanje storitev farmacevtske skrbi
 29. Jure Mejač: Ambulantno predpisovanje zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni v Sloveniji v obdobju 2002-2008
 30. Boštjan Čeh: Dostopnost inovativnih zdravil, ki so bila uvedena na trge izbranih evropskih držav med letoma 2004 in 2009
 31. Marina Hribernik: Raziskava nabora predpisanih zdravil pri starostnikih ob sprejemu in odpustu z oddelka za interno medicino splošne bolnišnice Slovenj Gradec
 32. Ana Tomc: Sistematični pregled raziskav učinkovitosti homeopatskih zdravil
 33. Nika Rijavec: Ovrednotenje vpliva sprememb zakonodaje v obdobju 2007-2012 na najvišje dovoljene cene zdravil v Republiki Sloveniji
 34. Nataša Pegam: Sistematični pregled raziskav in elementov pravilnosti uporabe inhalacijskih zdravil pri bolnikih z astmo ali KOPB
 35. Tatjana Šolaja: Ovrednotenje moralnega presojanja študentov Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani
 36. Petra Glinšek: Medsebojno delovanje zdravil pri bolnikih na kronični hemodializi in peritonealni dializi na oddelku za interno medicino Splošne bolnišnice Slovenj Gradec
 37. Marjeta Lešnik: Dojemanje zdravstvenih trditev prehranskih dopolnil z vidika laične javnosti
 38. Jerneja Petauer: Vrednotenje dejavnikov nakupnega vedenja pri homeopatskih zdravilih
 39. Špela Savšek: Ovrednotenje ključnih parametrov ambulantnega predpisovanja zdravil v Sloveniji v obdobju 2002-2008
 40. Tadej Beočanin: Razvojne priložnosti lekarniške dejavnosti z vidika samoupravnih lokalnih skupnosti v Sloveniji
 41. Neja Žitnik: Uporaba zdravil in zdravstveni izidi pacientov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo
 42. Jan Črnič: Raziskava stališč pedagoških delavcev Fakultete za farmacijo, Medicinske fakultete, Univerza v Ljubljani, in Medicinske fakultete, Univerza v Mariboru, do etičnih vprašanj farmakogenomike
 43. Marinka Gombač: Ambulantno predpisovanje zdravil za obstruktivne pljučne bolezni v Sloveniji v letu 2008

Druga dela (6)

 1. Janja Jazbar, Igor Locatelli, Mitja Kos: The association between medication or alcohol use and the incidence of frailty
 2. Urška Nabergoj Makovec, Tanja Tomšič, Mitja Kos, Tea Stegne Ignjatović, Tonka Poplas-Susič: Pharmacist-led clinical medication review service in primary care
 3. Tanja Gmeiner, Nejc Horvat, Mitja Kos, Aleš Obreza, Tomaž Vovk, Iztok Grabnar, Borut Božič: Curriculum mapping of the master's program in pharmacy in Slovenia with the PHAR-QA competency framework
 4. Maja Jošt, Mojca Kerec Kos, Mitja Kos, Lea Knez: Effectiveness of pharmacist-led medication reconciliation on medication errors at hospital discharge and healthcare utilization in the next 30 days
 5. Janja Jazbar, Igor Locatelli, Mitja Kos: Sedative load and anticholinergic burden among older adults in Slovenia over a decade
 6. Caroline Buhl, Ramune Jacobsen, Anna Birna Almarsdóttir, Shahab Abtahi, Armin Andersen, Elena Deligianni, Foteini Dermiki-Gkana, Christos Kontogiorgis, Mitja Kos, Nanča Čebron Lipovec: Public's perspective on COVID-19 adenovirus vector vaccines after thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) reports and associated regulatory actions - a cross-sectional study in six EU member states