Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Mojca Lunder: Razvoj peptidnih inhibitorjev lipaz in fosfolipaz z metodo bakteriofagnega prikaza
 2. Abida Zahirović: Identifikacija in ovrednotenje mimotopov glavnega alergena čebeljega strupa Api m 1 za razvoj specifične imunoterpaije
 3. Irena Roškar: Razvoj zaviralcev prebavnih glikozidaz in dipeptidil-peptidaze 4

Magistrska dela (13)

 1. Nina Bahun: Node optimisation in the three-node Turing genetic circuit incorporated in Escherichia coli
 2. Sara Strasner: Izražanje mimotopov glavnega alergena arašidov Ara h 2 na površini mlečnokislinskih bakterij Lactococcus lactis
 3. Sara Peinkiher: Preizkušanje učinkovitosti peptidnega antagonista grelinskega receptorja na mišjem modelu
 4. Tanja Komučar: Proučevanje vpliva peptidnega mimetika N-končnega dela grelina na izražanje oreksigenih živčnih prenašalcev in na aktivacijo nevronov v hipotalamusu mišjih možganov
 5. Petra Kapš: Uporaba peptidne knjižice pri določanju vezavnih značilnosti protiteles proti protrombinu
 6. Alenka Struna: Epitopsko mapiranje protiteles proti protrombinu pri bolnikih z antifosfolipidnim sindromom
 7. Rebeka Jereb: Epitopsko mapiranje protiteles proti protrombinu pri bolniku z arterijsko trombozo
 8. Vita Hren: Epitopsko mapiranje protiteles proti protrombinu pri bolniku z vensko trombozo
 9. Eva Knuplež: Prisotnost grelinskega receptorja in encima grelin 0-aciltransferaze v keratinocitni celični liniji
 10. Ajda Božič: Optimizacija pridobivanja in čiščenja dveh rekombinantnih proteinov
 11. Mateja Žel: Nove metode vrednotenja afinitete fagnih klonov iz bakteriofagnih knjižnic
 12. Laura Lambergar: Primerjava učinkovitosti konzerviranja različnih sestavin naravnega izvora v dermalni formulaciji z izzivnim preizkusom in določanjem celokupnega števila mikroorganizmov
 13. Tanja Viraj: Rešetanje in vrednotenje zaviralne akivnosti spojin naravnega izvora in izvlečka skorje bele jelke na encim alfa-glukozidaza

Diplomska dela (12)

 1. Urška Virant: Preskušanje protimikrobnega delovanja nitritne bakterije Nitrosomonas eutropha
 2. Urška Virant: Preskušanje protimikrobnega delovanja nitritne bakterije Nitrosomonas eutropha
 3. Aleksandra Bobnar: Zagotavljanje mikrobiološke zaščite pred bakterijo Pseudomonas aeruginosa s sestavinami naravnega izvora v dermalnem pripravku
 4. Nataša Kramer: Vrednotenje peptidnih mimotopov glavnega alergena ambrozije Amb a 1 in glavnega alergena čebeljega strupa Api m 1
 5. Andreja Anžič: Predstavitev peptidnega liganda eritropoetinskega receptorja na bakteriofagu za uporabo v fluorescenčnih testih
 6. Maruša Zagorc: Proučevanje izražanja receptorjev za transferin in epidermalni rastni dejavnik v človeških keratinocitih
 7. Ajda Demšar: Določanje vezave protiteles razreda E na mimotope glavnega mačjega alergena in optimizacija imunodetekcije
 8. Matej Schaffer: Zagotavljanje mikrobiološke zaščite z janeževo in levulinsko
 9. Anja Mestnik: Rastni dejavniki v kozmetiki: poznavanje in uporaba v laični in strokovni javnosti
 10. Jana Golob: Primerjava lipazne inhibicije referenčnih in generičnih kapsul orlistat
 11. Katja Masilo: Izbor peptidnih ligandov stafilokoknega proteina A iz bakteriofagnih peptidnopredstavitvenih knjižnic
 12. Jure Draksler: Izbor peptidnih mimetikov grelina iz bakteriofagnih predstavitvenih knjižnic