Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (7)

 1. Doris Primc: Skladateljski opus Antona Nedvěda
 2. Katja Bogovič: Primerjava priprave in izvedbe glasbenega nastopa/športnega tekmovanja v manjših skupinah
 3. Ema Nartnik: Otroško zborovstvo v Ljubljani in Leipzigu
 4. Maša Medved: Učinki petja v zboru na človekov kognitivni, čustveno-motivacijski in socialni razvoj
 5. Nataša Kocjančič: Lojze Lebič: Vrtiljak (Godba na potapljajoči se ladji)
 6. Mirjam Jelnikar: Zbor sv. Nikolaja Litija kot primer dobre prakse sodobne cerkvene glasbe
 7. Blaž Andrejka: Vpliv ljudskega petja na repertoar in poustvarjalni pristop v narodnozabavni glasbi

Diplomska dela (21)

 1. Vita Tanaja Zorko: Glasbeni rokopisi Ignacija Hladnika v Novem mestu
 2. Marjeta Valentinčič: Glasbena in literarna podoba Ajdne Lojzeta Lebiča
 3. Nika Škorjanc: Delovanje Delavskega pevskega društva Slavec in Pevskega društva Ljubljana ter njuna medsebojna primerjava
 4. Albina Škerbinc: Berliozov estetski pogled na glasbo svojega časa in njegov pisateljski izraz, kot se kažeta v njegovih Spominih
 5. Andrej Prezelj: Glasbena zapuščina Slavka Mihelčiča
 6. Tina Pangeršič: Schumannove uglasbitve Heinejeve poezije
 7. Tina Ogrin: Arhiviranje klasične glasbe na Radiu Slovenija
 8. Klementina Mikec Korpič: Postmodernistične poteze v kompozicijski praksi Alda Kumarja, s poudarkom na skladbi Post Art ali Glej, piše ti Wolfgang
 9. Andrej Marinčič: Anton Brcko - Življenje in delo
 10. Tjaša Krajnc: Drugo obdobje Festivala Radovljica
 11. Lena Kordiš: Händlove maske v glasbenozgodovinskem kontekstu
 12. Metoda Kink: Razvoj francoskega orgelskega simfonizma
 13. Klavdija Ketiš: Ludvik Viternik
 14. Ajda Hovnik Plešej: Rokopisna zapuščina Luke Kramolca na Ravnah na Koroškem
 15. Ema Horn: Govorna intonacija v Jánačkovi Jenufi in problem prevajanja v slovenščino
 16. Jelena Grazio: Slovenski glasbeni poustvarjalci v prvih 60-ih letih dubrovniškega poletnega festivala
 17. Jasna Gorenšek: Komorna dela za klavir štiriročno Igorja Dekleve
 18. Petra Frece: Majda Hauptman
 19. Ana Erčulj: Ljudska pesem iz Zagorice v Dobrepolju
 20. Marija Ban: Mladostne simfonije Felixa Mendelssohna Bartholdyja
 21. Denis Androić: Zgodovina godbe v Novem mestu

Druga dela (1)

 1. Matjaž Barbo: Josip Mantuani in začetki glasbenozgodovinskega študija na Slovenskem