Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Ljupčo Todorovski: Uporaba predznanja pri modeliranju dinamičnih sistemov z avtomatskim odkrivanjem enačb
 2. Nuša Erman: Analiza znanstvenih omrežij na področju e-uprave
 3. Darja Šemrov: Časovno načrtovanje železniškega prometa z uporabo metode spodbujevanega učenja
 4. Mimoza Bogdanoska-Jovanovska: Vrednotenje elektronske uprave skozi analizo interorganizacijskih omrežij v javni upravi

Magistrska dela (43)

 1. Petra Barber: Uporaba večparametrskega modela vrednotenja na področju javnih naročil
 2. Tina Lipovec: Model ocenjevanja spletišč založb s področja izobraževanja
 3. Marko Bijuklić: Analiza povezanosti kazalnikov digitalizacije in korupcije
 4. KATARINA KREK HUDOKLIN: PRENOVA PROCESA VREDNOTENJA DELA JAVNIH USLUŽBENCEV Z METODAMI VEČKRITERIJSKEGA ODLOČANJA
 5. Lara Dular: Statistical comparison of machine learning algorithms with respect to multiple performance measures
 6. Matevž Erker: Strojno učenje : vrednotenje v zavarovalništvu
 7. Klaudija Habjan: Analiza karakteristik študentov glede na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja
 8. Nežka Udovč: Zasebno na spletnih socialnih omrežjih
 9. Nataša Lukančič: Odločitveni model za izbiro orodja za načrtovanje informacijskih sistemov v podjetju za razvoj programske opreme
 10. Jernej Baranja: Analiza stanja elektronske participacije v slovenski lokalni samoupravi
 11. Erik-David Salam: Citiranje v zaključnih delih študentov Fakultete za upravo
 12. Jerca Tekavec: Razvoj elektronskih storitev na področju notarske službe
 13. Matevž Šušteršič: E-identiteta in uporaba e-osebnih dokumentov v Evropski uniji
 14. Vesna Svete: Vpliv socialnih omrežij na zvestobo blagovni znamki
 15. Rok Hržica: Primerjava treh metod za večparametrsko odločanje pri izbiri ponudnikov v javnih naročilih
 16. Katjuša Črešnar: Načrtovanje in uvajanje pristopov k upravljanju z znanjem v slovenskih občinah
 17. Jerneja Boslič: Analiza zadovoljstva uporabnikov vladnega informacijskega sistema za zadeve Evropske unije
 18. Blaž Bunc: Analiza deleža piratstva in dinamika njegovega spreminjanja po svetu
 19. Senada Medara: Primerjava razvoja informacijske družbe v Sloveniji z izbranimi državami EU
 20. Anamarija Leben: Modeliranje življenjskih situacij za razvoj aktivnih portalov e-uprave
 21. Jože Železnikar: Analiza digitalnega podpisovanja v oblaku
 22. Gašper Cesar: Primerjalna analiza nevtralnosti interneta v izbranih državah
 23. URŠA OVEN: RAZVOJ VEČPARAMETRSKEGA MODELA ZA PODPORO ODLOČANJU PRI ZAPOSLOVANJU V JAVNEM SEKTORJU
 24. MAJDA KRANTIĆ: PRIMERJALNA ŠTUDIJA IN ANALIZA RAZVITOSTI E-UPRAVE
 25. Žiga Lukšič: Numerična optimizacija z nadomestnimi funkcijami
 26. MIHAEL STANKOVIĆ: ANALIZA VPLIVA IMPLEMENTACIJE E-STORITEV NA ZAPOSLENE V JAVNI UPRAVI
 27. Matija Vodišek: Učenje regresijskih modelov iz asimetričnih porazdelitev
 28. Žan Domanjko: Primerjalna analiza epidemiološke uspešnosti vladnih ukrepov v času Covid-19
 29. Jakob Jelenčič: Napovedovanje vrednosti kriptovalut z globokim učenjem
 30. Domen Brglez: Uporaba strojnega učenja na področju športne analitike
 31. Sebastian Mežnar: Učinkovit generativni model za algebrajske izraze in odkrivanje enačb
 32. SABINA VIRANT: PRIMERJALNA ANALIZA RAZVITOSTI E-UPRAVE GLEDE NA RAZVITOST DRŽAVE
 33. DOLORES ROŽEJ: RAZVOJ IN ANALIZA UČNEGA PRIPOMOČKA ZA CESTNOPROMETNE PREDPISE
 34. Lena Benčina: Primerjalna analiza metod za odkrivanje skupnosti v usmerjenih omrežjih
 35. Lea Benedičič: Razvoj priporočilnega sistema za spletno igralnico s strojnim učenjem
 36. NINA ŽAGAR: ANALIZA POVEZAVE RAZVITOSTI E-UPRAVE IN E-STORITEV S STOPNJO KORUPCIJE IN PARTICIPACIJE
 37. Žan Ternik: Analiza rezultatov tekmovanja Bober skozi prizmo razumevanja konceptov računalništva ter računalniškega mišljenja
 38. Martin Pezdir: Izračun cenovnih indeksov s strojnim učenjem za avtomatsko razvrščanje produktov
 39. Lea Tehovnik: Zgodnje odkrivanje prevar pri menjavi kriptovalut s strojnim učenjem
 40. Ana Golob: Globoko spodbujevalno učenje strategije za trgovanje z električno energijo
 41. Klavdija Zupančič: ANALIZA PRAVNEGA UREJANJA KIBERNETSKE VARNOSTI V SLOVENIJI IN EU
 42. Boštjan Gec: Odkrivanje enačb za celoštevilska zaporedja z verjetnostnimi gramatikami
 43. Tine Makovecki: Samkodirnik z naključnim gozdom

Diplomska dela (51)

 1. Mateja Maršič: Razvoj trga mobilne telefonije v Sloveniji in model za izbiro mobilnega operaterja za mlade
 2. Katja Žabkar: Rudarjenje podatkov o uporabi e-uprave v Sloveniji
 3. Sašo Zupanec: Odprto kodne programske rešitve in njihvo licenciranje
 4. Anja Cigoj: Izbira elektronskega načina poročanja zavezancev za Intrastat v Sloveniji in Evropski Uniji
 5. Tjaša Šubelj: Primerjalna analiza modelov spletnih trgovin v Sloveniji
 6. Matej Kopina: Asinhrono e-video učenje kot informacijski pripomoček vsake organizacije
 7. Mateja Bogataj: Portali za pomoč potrošnikom v Sloveniji
 8. Matija Koncilja: Odprta koda ter možnosti njene uporabe v javnem sektorju
 9. Petja Telban: Spletno oglaševanje in odziv uporabnikov
 10. Neli Golavšek: Primerjalna analiza spletnih storitev treh mestnih občin v Sloveniji
 11. Matevž Šušteršič: Plagiatorstvo med študenti in računalniško podprto ugotavljanje plagiatorstva v besedilih
 12. Aljoša Jordan: Škodljiva programska oprema in zaščita pred njo
 13. Zarfin Jakupović: Nezaželena elektronska pošta in zaščita pred njo
 14. Primož Bogdanovič: Implementacija e-vložišča v javnem zavodu
 15. Urška Gregorčič: Informacijska analiza izvedbe zavarovalniške akcije
 16. Špela Svete: Ozaveščenost uporabnikov o zasebnosti njihovih podatkov na socialnih omrežjih
 17. Anja Nose: Elektronska participacija v slovenskem šolskem sistemu
 18. Blaž Bunc: Razširjenost, pomen in posledice piratstva v sodobnem svetu
 19. Anej Ferko: Brezplačna orodja za spletno promocijo blagovne znamke
 20. Monika Kralj: Internetni dostop do piratskih vsebin
 21. Bojana Žitko: Varovanje in zaščita podatkov v informacijskih sistemih za upravljanje z dokumenti
 22. Nina Vonča: Sistem za kontekstno spletno oglaševanje v Sloveniji
 23. ŽIGA POSTRAŠIJA: ANALIZA IZDATKOV SLOVENSKIH FAKULTET ZA PODROČJE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ
 24. Urh Primožič: P(Izraz|Gramatika)
 25. JAN BREZOVAR: ANALIZA IZHODNEGA PROMETA IN VLAGANJ MINISTRSTEV V INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO
 26. Sara Ferlin: Modeliranje vpliva lastnosti študentov na uspešno reševanje algoritmično usmerjenih problemskih nalog
 27. Danijel Planinc: Analiza prihodkov slovenskih podjetij s področja informatike
 28. Jaša Mihelčič: Mobilna aplikacija za planiranje potovanj z medkrajevnim avtobusnim prevozom
 29. Andrej Zemljak: Analiza zagotavljanja varnosti podatkov v izbranem organu državne uprave
 30. Marko Bijuklić: Analiza poznavanja in uporabe storitev e-uprave
 31. Klemen Perko: Razvitost e-uprave v Sloveniji in primerjava z Evropsko unijo
 32. Irena Zalar: Uvedba sistema za upravljanje z dokumenti v organ državne uprave
 33. Rok Hržica: Napovedovanje spremembe vremena s pomočjo podatkov iz ene meteorološke postaje
 34. Luka Pelc: Uporaba standarda e-slog za predstavitev e-računov
 35. Aleksander Tavčar: Analiza in nadgradnja klicnega centra državne uprave v Republiki Sloveniji
 36. Erik Drobne: Razvoj mobilne aplikacije za izbiro kulturnih dogodkov
 37. Gašper Cesar: Primerjalna analiza elektronskega bančništva dveh slovenskih bank
 38. Lucija Jelen: Varna uporaba interneta
 39. Anže Kamnik: Analiza uspešnosti projekta Upravna svetovalnica
 40. Jure Kavaš: Primerjalna analiza stopnje piratstva programske opreme
 41. Uroš Žavbi: Analiza tematik zaključnih del na Fakulteti za upravo in Fakulteti za računalništvo in informatiko
 42. Simon Pavlin: Razvoj inteligentnega sistema za avtomatsko investiranje na valutnem trgu
 43. Žan Ternik: Učna analitika v izobraževalnih računalniških igrah
 44. Jošt Gombač: NAPOVEDOVANJE OCEN PRODUKTOV V SPLETNI TRGOVINI Z METODAMI STROJNEGA UČENJA
 45. MIRANDA ĆEHIĆ: ZAVEDANJE UPORABNIKOV O VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV PRI UPORABI INTERNETA
 46. Laura Guzelj Blatnik: Nevronske mreže z vzvratnim razširjanjem napak v funkcijskem programskem jeziku
 47. MARKO NARAT: AVTOMATIZACIJA OBVLADOVANJA TVEGANJ PRI TRGOVANJU S KRIPTOVALUTAMI
 48. TARA POTOČNIK: RAZVOJ SPLETNE APLIKACIJE ZA ŠTUDENTE IN TUTORJE UNIVERZE V LJUBLJANI
 49. Sara Bizjak: Tehnike kombiniranja napovedi pri strojnem učenju ansamblov
 50. Matej Rojec: Napovedno vzdrževanje električnih transformatorjev s strojnim učenjem
 51. Miha Brenkuš: Avtomatizirana analiza podatkov, dostopnih na spletni platformi Parlameter.si

Druga dela (6)

 1. Dejan Ravšelj, Lan Umek, Ljupčo Todorovski, Aleksander Aristovnik: A review of Digital Era Governance research in the first two decades
 2. Matej Radinja, Mateja Škerjanec, Mojca Šraj, Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski, Nataša Atanasova: Automated modelling of urban runoff based on domain knowledge and equation discovery
 3. Sanda Martinčić-Ipšić, Tanja Miličić, Ljupčo Todorovski: The influence of feature representation of text on the performance of document classification
 4. Matej Radinja, Mateja Škerjanec, Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski, Nataša Atanasova: Design and simulation of stormwater control measures using automated modeling
 5. Jure Brence, Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski: Dimensionally-consistent equation discovery through probabilistic attribute grammars
 6. Sebastian Mežnar, Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski: Efficient generator of mathematical expressions for symbolic regression