Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (5)

 1. Andreja Kotnik: Hitrost razgradnje opada v travniških tleh v zaraščanju na lokacijah Bohinj in Uskovnica
 2. Nika Švigelj: Uporaba računalniških orodij za ocenjevanje izpiranja fitofarmacevtskih sredstev
 3. Luka Rojec: Sposobnost tal za zadrževanje vode na izbranih tleh Apaške doline na osnovi meritev v porušenih in neporušenih vzorcih
 4. Nataša Šibanc: Razgradnja herbicida terbutilazina v dveh teksturno različnih tleh Apaške doline
 5. Miha Rojec: Pedosistematske enote Apaške doline

Druga dela (9)

 1. Marjetka Suhadolc, Andreja Sušnik, Franc Lobnik, Lučka Kajfež-Bogataj, Gregor Gregorič, Klemen Bergant: Izzivi Slovenije na področju suš in degradacije tal
 2. Maša Jelušič, Helena Grčman, Dominik Vodnik, Marjetka Suhadolc, Domen Leštan: Functioning of metal contaminated garden soil after remediation
 3. Marjetka Suhadolc, Reiner Schroll, Alexandra Hagn, Ulrike Dörfler, Michael Schloter, Franc Lobnik: Single application of sewage sludge - Impact on the quality of an alluvial agricultural soil
 4. Christian Folberth, Marjetka Suhadolc, Hagen Scherb, Jean Charles Munch, Reiner Schroll: Batch experiments versus soil pore water extraction - what makes the difference in isoproturon (bio-)availability?
 5. Christian Folberth, Hagen Scherb, Marjetka Suhadolc, Jean Charles Munch, Reiner Schroll: In situ mass distribution quotient (iMDQ) - a new factor to compare bioavailability of chemicals in soils?
 6. Urška Videmšek, Alexandra Hagn, Marjetka Suhadolc, Viviane Radl, Heike Knicker, Michael Schloter, Dominik Vodnik: Abundance and diversity of CO2-fixing bacteria in grassland soils close to natural carbon dioxide springs
 7. Marjetka Suhadolc, Nataša Šibanc, Franc Lobnik: What does the difference in the terbuthylazine degradation rate in selected soils of Apace Valley catchment means for the pesticide leaching potential?
 8. Marjan Šinkovec, Ana Štangelj, Primož Bukovec, Marjetka Suhadolc: Primerjava modelov FOCUS PELMO in PEARL pri ocenjevanju izpiranja herbicidov v treh izbranih vrstah tal na območju Apaške doline
 9. Marjetka Suhadolc, Franc Lobnik: Učinek dodanega komposta tlem na razgradnjo atrazina v kolonskem poskusu