Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (8)

 1. MARKO JANKOVIĆ: Semi-automatic reconstruction and documentation of software development methods
 2. Gregor Weiss: Learning of text-level discourse parsing
 3. NELI BLAGUS: Prilagojeno zmanjševanje kompleksnih realnih omrežij
 4. Štefan Furlan: Metoda za zasnovo informacijskega sistema za obvladovanje zavarovalniških goljufij na osnovi metrik poslovne uspešnosti
 5. Slavko Žitnik: Iterativno pridobivanje semantičnih podatkov iz nestrukturiranih besedilnih virov
 6. Lovro Šubelj: Odkrivanje skupin vozlišč v velikih realnih omrežjih na osnovi izmenjave oznak
 7. Boštjan Delak: Univerzalno ogrodje za izvedbo začetnega skrbnega pregleda informacijske tehnologije
 8. Boštjan Žvanut: Konstrukcija prilagojenih IT procesov na osnovi socio-tehničnih značilnosti obravnavane združbe

MSc theses (21)

 1. Vid Čermelj: Slovenski virtualni pomočnik za upravljanje pametnega doma
 2. Nejc Smrkolj Koželj: Analyzing Correlations of Corporation Earning Announcements, Dividend Declarations and Public Sentiment against the Stock Market
 3. Luka Podgoršek: Razvoj IoT prehoda za potrebe pametnih tovarn
 4. Mitja Rizvič: Avtomatsko postavljanje ločil v surovem tekstu
 5. Sašo Stanovnik: Razširitev upravljanja infrastrukture iz oblaka proti robnim napravam
 6. Matej Pečnik: Avtomatiziran sistem za regulacijo toplotne črpalke
 7. Primož Ocepek: Izdelava projektno prilagodljive in agilne metodologije razvoja programskih rešitev
 8. Matej Andolšek: Razširitev platforme interneta stvari OM2M za potrebe hranjenja velikih količin podatkov
 9. Mojca Komavec: Avtomatska izgradnja modela odvisnosti med komponentami IT
 10. Sandi Šemrov: Samodejna zaznava in nastavitev senzorjev v internetu stvari
 11. KLEMEN PETROVČIČ: Referenčna arhitektura za razvoj interoperabilnih rešitev na področju interneta stvari
 12. NEJC GAŠPERIN: Podpora procesiranju kompleksnih dogodkov v okviru standardne platforme IoT
 13. MARKO DARIS: Podatkovna platforma za hiter razvoj aplikacij na področju spremljanja vozil ter voznikovih navad
 14. MIRO ROGINA: Zagotavljanja prihodka v elektrodistribuciji z uporabo podatkov pametnih števcev
 15. ALEŠ KUMER: Metoda vrednotenja uspešnosti sistemov za obvladovanje prevar na področju zdravstvenih zavarovanj
 16. Tomaž Hiti: Odločitveni model uvedbe sistema za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov
 17. Matic Standeker: Obravnava in modeliranje ad-hoc poslovnih procesov
 18. Matevž Kovačič: Avtomatizirano kadrovanje za oblikovanje virtualnega tima
 19. Mitja Golouh: Uporaba agilnih pristopov pri razvoju podatkovnih baz
 20. Tadej Prešeren: Celoviti pristop obvladovanja mobilnih naprav v farmacevtskem podjetju
 21. Tone Žagar: Doprinos vizualizacije pri boju z goljufijami v telefonskih sistemih

Bsc theses (122)

 1. MARTIN DAGARIN: Prenova informacijskega sistema za obdelavo podatkov orientacijskega tekmovanja
 2. NEJC BEZGET: Integracija narekovalnika za slovenski jezik v Microsoft 365
 3. URBAN CÖR: Razvoj glasovnega asistenta
 4. AZUR KURBAŠIĆ: Aplikacija za podnaslavljanje govora za gluhe in naglušne osebe
 5. LEON RIJAVEC: Pametni termostat za centralno ogrevanje
 6. AJDA FRANKOVIČ: Razvoj splošnega API-ja za dostop do socialnih omrežij
 7. LAN SOVINC: Razvoj sistema za nadzor in upravljanje ogrevanja objekta
 8. LAN ZUKANOVIĆ: Mobilna aplikacija za prepisovanje govora razvita z ogrodjem React Native
 9. JERNEJ CVEK: Celostno upravljanje s prehodi IoT za namene oddaljenega spremljanja pacientov
 10. ARNE SIMONIČ: Načrt informacijskega sistema za nacionalni telemedicinski center
 11. ARMIN MAKOVEC: Razvoj sodobne aplikacije v oblaku
 12. TOM ALEKSANDER GORNIK: Klepetalnik za govorni vnos zaužite hrane
 13. ŽAN PEVEC: Razvoj sistema za podporo pametnemu domu
 14. ROBI MARKAČ: Slovensko glasovno upravljanje android naprave
 15. Aleks Vujić: Mobilna aplikacija za enostaven zajem podatkov o prehrani
 16. ŽIGA STRGAR: Interno orodje za nadzor poslovnih procesov projekta za souporabo vozil
 17. ANDRAŽ HAFNER: Razvoj spletne in androidne aplikacije za pomoč gasilcem
 18. GORAN MALIĆ: Analiza družbenih medijev
 19. ALEKSANDER TOMIĆ: Prilagodljiv sistem za zajem podatkov iz zdravstvenih merilnih naprav
 20. GAŠPER GROM: Integracijski portal podatkov o zdravem in aktivnem življenju
 21. ŽAN PAJEK ARAMBAŠIĆ: Implementacija modela informacijskega sistema za podporo poslovanju študentskih klubov
 22. JAN STARC: Simetrična enkripcija kliničnih podatkov zaradi zaščite zasebnosti pacienta
 23. ROK KANDUTI: Pozicioniranje v zaprtih prostorih z uporabo BLE tehnologije
 24. ROK JAKLIČ: Implementacija bitcoina kot plačilni sistem
 25. LUKA ZLATEČAN: Razvoj mobilne aplikacije Vitis
 26. VASILIJE SIMEUNOVIĆ DJUKIĆ: Zasnova informacijske rešitve za oddaljeno zdravstveno oskrbo in socialno varstvo starostnikov v Sloveniji
 27. Luka Podgoršek: INTEGRACIJA MULTI-SENZORSKIH NAPRAV V OKVIRU PAMETNEGA DOMA
 28. DOMINIK ŽULOVEC SAJOVIC: Spletna aplikacija za vizualizacijo in obdelavo finančnih transakcij
 29. DANIJEL VALENTIĆ: Priprava notranjih pravil za potrebe uvedbe brezpapirnega poslovanja
 30. GABER MARUŠIČ: Razvoj vtičnika Smart Plugin za programsko rešitev HP Operations Manager
 31. TILEN AVSEC: Pregled platform za upravljanje pametnih mest
 32. DENIS GRABLJEVEC: Spremljanja pacientov na daljavo
 33. MATJAŽ MILANIČ: Nadzor pametnih naprav
 34. BORIS LAHARNAR: Simulatorji interneta stvari
 35. ANDREJ JANČIČ: Optimizacija poizvedb v sistemu ElasticSearch
 36. DAMIJAN KUHAR: Orodje za razvoj SQL stavkov in delo z relacijskimi podatkovnimi bazami
 37. LUKA FLORJANČIČ: Varnostna politika podjetja
 38. PRIMOŽ KERIN: Identifikacija profilov istih oseb na različnih socialnih omrežjih
 39. KRISTJAN SEŠEK: Analiza in implementacija predpomnenja v samostojni Java aplikaciji
 40. MARKO BALAŽIC: Zajem in procesiranje podatkov s spleta
 41. Juš Lozej: Generiranje svetlobi prilagojenih dreves z uporabo genetskih algoritmov
 42. Juš Lozej: Generiranje svetlobi prilagojenih dreves z uporabo genetskih algoritmov
 43. Marko Balažic: Zajem in procesiranje podatkov s spleta
 44. Kristjan Sešek: Analiza in implementacija predpomnenja v samostojni Java aplikaciji
 45. ROK KNEZ: Oblačna aplikacija za deljenje večopravilnostnih seznamov z ločenim zalednim delom
 46. DOMINIK GRAH: Procesno rudarjenje s programom ProM
 47. Jernej Sila: Primerjava NewSQL podatkovnih baz NuoDB in VoltDB
 48. Filip Kralj: Myrella, pametni dežnik
 49. Janez Mišič: Izdelava načrta obvladovanja informatike v malem podjetju
 50. Urban Jurca: Razvoj aplikacije za prometno obveščanje
 51. Mitja Debeljak: Odprtokodna orodja za izdelavo in upravljanje s spletnimi trgovinami
 52. Tomaž Roblek: Informacijska podpora za farmacevte
 53. Igor Jončevski: Napovedovanje lastništva podjetij na osnovi analize omrežij družbenikov
 54. JERNEJ SILA: Primerjava NewSQL podatkovnih baz NuoDB in VoltDB
 55. FILIP KRALJ: Myrella, pametni dežnik
 56. JANEZ MIŠIČ: Izdelava načrta obvladovanja informatike v malem podjetju
 57. URBAN JURCA: Razvoj aplikacije za prometno obveščanje
 58. Didka Dimitrova Birova: Primerjava orodij za vizualizacijo omrežij
 59. Matevž Perko: Pametno mesto
 60. Matjaž Hribernik: Napovedovanje izidov tekem badmintona na osnovi analize omrežij
 61. Peter Fabbro: Orodje za popis metode razvoja programske opreme
 62. Tilen Likar: Prenova krmilnika delovnega toka v sistemu i4
 63. Matic Di Batista: Označevanje imenskih entitet v pravnih besedilih
 64. Matevž Celarc: Avtomatizacija krmiljenja toplotne tehnike na kopališču
 65. Vasja Laharnar: Kontekstualno ujemanje in iskanje na modelu spletne oglasne deske
 66. Matjaž Kosmač: Primerjava BPM orodij K2 Blackpearl in IBM Business Process Manager
 67. Alan Rijavec: Razširljiva arhitektura za agregacijo podatkov iz različnih spletnih virov
 68. Tadej Abina: Razvoj spletne aplikacije za podporo organizacije dogodkov
 69. Alen Vrečko: Odročno nalaganje razredov za knjižnico Akka
 70. Klemen Štruc: Analiza informacijsko-komunikacijskih storitev za komunikacijo in trženje z elektronsko pošto in kratkimi sporočili SMS
 71. Jure Listar: Razvoj informacijskih rešitev z uporabo BPM orodja IBM Websphere Lombardi Edition
 72. Marko Janković: Mobilna nadzorna plošča za dogodkovno vodene arhitekture
 73. Nataša Knez: Primerjava relacijske in NoSQL podatkovne baze in opredelitev kriterijev za pomoč pri izbiri najprimernejše podatkovne baze
 74. Marko Jurinčič: Pridobivanje konteksta z uporabo spletnih brskalnikov
 75. Rok Žlender: Primerjava zmogljivosti nerelacijskih podatkovnih baz
 76. Nejc Pregelj: Ureditev proizvodnega procesa pred uvedbo proizvodnega informacijskega sistema
 77. Uroš Furlič: Agilizacija metodologije projektnega vodenja PRINCE2
 78. Bojan Petkovšek: Dolgoročna elektronska hramba
 79. Miha Bradač: Vpeljava Windows Small Business Server 2011 v podjetje
 80. Gregor Beslič: Razvoj spletnih aplikacij z integracijo WordPress in Zend Framework
 81. Gregor Belčec: Napovedovanje povpraševanja
 82. Nenad Panić: Razvoj in vpeljava programa za izdelavo poročila o potnem nalogu
 83. Slaviša Jovanović: Projektni pristop upravljanja poslovnih procesov
 84. Anže Harej: Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike
 85. Jernej Modic: E-računi
 86. Boris Špoljar: Analiza spletnih tehnologij
 87. Miha Kralj: Učinkovita vizualizacija dinamičnih podatkov na spletu
 88. Andrej Jamšek: Namestitev programske opreme s poudarkom na tehnologiji MSI
 89. Matjaž Kragelj: Problematika trajnega ohranjanja digitalnih virov
 90. Primož Mavsar: Uporabniška izkušnja pri projektnem vodenju
 91. Matevž Grbec: Optimizacija zmogljivosti sistemov OLAP, zgrajenih z orodjem MS Analysis Services 2005
 92. Marko Ilić: Razširitev analitične rešitve BI4Dynamics v modularno ogrodje poslovne inteligence
 93. Blaž Mahnič: Inteligentni informacijski sistem laboratorijev v zdravstvu - Sistem iLab
 94. Rok Bertoncelj: Parsek CMS 2.0
 95. Slavko Žitnik: Inteligentno pridobivanje podatkov iz poljubnih virov
 96. Miha Rihar: Zagotavljanje prihodka na področju komunalnih storitev
 97. Sašo Thorževskij: Vljučitev poslovnih uporabnikov v življenjski cikel poslovnih pravil
 98. Marko Šinkovec: Izbira pristopa pri popisu in optimizaciji poslovnih procesov
 99. Jure Možina: Razvoj informacijske rešitve za planiranje in koordiniranje prostorskih in drugih virov v Cankarjevem domu
 100. Rok Pahulje: Tehnologije spletnega oglaševanja in sistem eDenar
 101. Boris Kodelja: Informacijska podpora centru uporabniške pomoči s SharePoint platformo
 102. Miha Šinkovec: Razvoj aplikacij z metodologijo prototipiranja
 103. Boštjan Harnik: Nesreče Oracle podatkovnih baz in varnostne strategije
 104. Sašo Knap: Združitev in prilagoditev metodologij Scrum in ekstremno programiranje za organizacijo razvoja programske opreme v podjetju
 105. Peter Konda: Izvedba podatkovnega rudarjenja v bančništvu z uporabo metodologije CRISP-DM
 106. Mitja Kuščer: Generiranje naključnih omrežij z metodo strojnega učenja
 107. Dejan Stopar: Upravljanje poslovnih procesov
 108. Tomaž Kuralt: Avtonomen sistem za združevanje podatkovnih omrežij
 109. Robert Likar: Vizualizacija socialnih omrežij v okviru obogatene spletne aplikacije
 110. Jakob Merljak: Računalništvo v oblaku
 111. Uroš Jurglič: Semantično označevanje besedila s pomočjo povezanih podatkov in odprtokodne programske opreme
 112. Boštjan Lušin: Nadgradnja informacijskega sistema za upravnike nepremičnin
 113. Anže Mis: Orodje QlikView pri izdelavi aplikacije za finančni kontroling
 114. Hamza Sadiković: Programske rešitve in informatiziranost medicinskih laboratorijev v Sloveniji
 115. Uroš Modlic: Razvoj spletne aplikacije z orodjem Google Web Toolkit
 116. Dino Ivan Tot: Izdelava ASP .NET spletne aplikacije od naročila do izdelka
 117. Miha Batič: Podatkovno rudarjenje kot nadgradnja prodajne aplikacije za poslovno obveščanje
 118. Franci Drnovšek: Razvoj informacijskega sistema v Novi ljubljanski banki z opisom primera na Zbirnem centru
 119. Branko Pinter: Razvoj aplikacije za pozicioniranje inštrumentov na plošče ultralahkega letala
 120. Marko Podgoršek: N-nivojska arhitektura v ogrodju .NET verzije 3.5
 121. Nina Krmac: Izbira orodja in knjižnic za implementacijo poročil v poslovni aplikaciji
 122. Lovro Šubelj: Odkrivanje goljufij na osnovi analize socialnih mrež

Other documents (4)

 1. Tomaž Hiti, Rozalija Cvejić, Matjaž Tratnik, Jana Meljo, Aleš Bizjak, Tanja Prešeren, Karin Kompare, Franci Steinman, Kim Mezga, Janko Urbanc, Marina Pintar: Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje
 2. Uroš Furlič, Igor Rižnar, Božo Koler, Miloš Bavec: Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka
 3. Miha Kralj, Andrej Kryžanowski, Matjaž Mikoš, Jakob Šušteršič, Velimir Ukrainczyk, Igor Planinc: Testing of Concrete Abrasion Resistance in Hydraulic Structures on the Lower Sava River
 4. Miha Rihar, Marko Bajec: Zagotavljanje prihodka na področju komunalnih storitev