Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (14)

 1. Andraž Bežek: Avtomatsko modeliranje večagentnih sistemov
 2. Damjan Demšar: Induktivno logično programiranje s specializacijo hipotez
 3. Tadej Janež: Odkrivanje gruč sorodnih učnih nalog za izboljšanje napovednih modelov posameznih nalog
 4. Aljaž Košmerlj: Avtonomno modeliranje robotskih akcij z odkrivanjem abstraktnih konceptov
 5. Janez Brank: Obravnava učnih problemov na velikih hierarhijah razredov kot več dvorazrednih problemov
 6. Jure Žabkar: Učenje kvalitativnih odvisnosti
 7. Matej Guid: Search and knowledge for human and machine problem solving
 8. Martin Možina: Argument based machine learning
 9. Simona Korenjak-Černe: Razvrščanje velike množice neenovito opisanih podatkov
 10. Ljupčo Todorovski: Uporaba predznanja pri modeliranju dinamičnih sistemov z avtomatskim odkrivanjem enačb
 11. Bernard Ženko: Learning predictive clustering rules
 12. Mitja Luštrek: Patologija v hevrističnih preiskovalnih algoritmih
 13. Gregor Leban: Vizualizacija podatkov s strojnim učenjem
 14. Aleks Jakulin: Machine learning based on attribute interactions

Magistrska dela (3)

 1. Timotej Volavšek: Razlaga v umetni inteligenci na podlagi strojnega učenja iz človeških razlag
 2. Igor Avbelj: Sprotno posodabljanje priporočilnega sistema za personalizacijo TV sporeda
 3. Aleks Jakulin: Attribute interactions in machine learning

Diplomska dela (28)

 1. Aleš Smodiš: Strategije za uravnoteženo izbiro retrospektivnih podatkov za simulacijo prospektivnih raziskav
 2. Simon Mihevc: Večagentno iskanje poti v strateških igrah
 3. Jakob Uršič: Planiranje zbiranja blaga v skladišču s hevrističnimi algoritmi
 4. Simon Kozina: Razvoj sistema za nadzorovanje sprememb pri hoji človeka
 5. Primož Črnigoj: Sistem za vodenje viličarjev v skladišču
 6. Matevž Poberžnik: Daljinsko vodenje robota s posnemanjem operaterjevih gibov
 7. Matjaž Hegedič: Vizualizacija delovanja preiskovalnih algoritmov v umetni inteligenci
 8. Luka Stopar: Vodenje robota preko senzorjev pametnega telefona
 9. Polona Tomašič: Eksperimentalna primerjava algoritmov planiranja POP in GRAPHPLAN
 10. Nejc Škofič: Informacijski sistem za planiranje operacij v skladišču
 11. Andraž Kohne: Monte-Carlo Tree Search in chess endgames
 12. Gregor Kališnik: Preslikovanje enot filmskih podnapisov
 13. Igor Avbelj: Hibridizacija priporočilnih sistemov temelječih na skupinskem izbiranju
 14. Urša Krevs: Računalniška analiza človekovih napak pri igranju šaha
 15. Matic Horvat: An approach to order picking optimization in warehouses
 16. Jure Medvešek: Optimizacija prostorsko varčnega preiskovanja grafov z zaokroževanjem hevrističnih ocen
 17. Mitja Lapajne: Program za igranje taroka z uporabo drevesnega preiskovanja Monte-Carlo
 18. Vida Groznik: Zajem in obdelava senzorskih podatkov za učenje razpoznavanja plesnih korakov
 19. Miha Troha: Robotsko učenje in planiranje potiskanja predmetov
 20. Marko Žerjal: Napovedovanje padavin z atributnim strojnim učenjem
 21. Sašo Moškon: Nomogramsko iskanje podprostorov neodvisnih atributov
 22. Aleš Tavčar: Patologija minimin preiskovanja
 23. Andrej Oblak: Kombiniranje sistemov HYPER in Alchemy za učenje iz šumnih podatkov
 24. Blaž Strle: Prepoznavanje človeških gibov s pospeškomeri in strojnim učenjem
 25. Blaž Novak: Odkrivanje tematik v zaporedju besedil in sledenje njihovim spremembam
 26. Boštjan Kaluža: Analiza patoloških modelov minimaksa in Pearlove igre
 27. Aljaž Košmerlj: Konstrukcija krivulj preživetja iz cenzuriranih podatkov z metodami strojnega učenja
 28. Tadej Janež: Aktivno učenje s planiranjem eksperimentov