Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Katja Cerar: Motivacijski dejavniki študentov Univerze v Ljubljani za ukvarjanje s športno dejavnostjo

Diplomska dela (70)

 1. Miran Kotnik: Vključevanje otrok prve triade osnovne šole v projekt Teniška olimpijada
 2. Tamara Jerič: Taktika v namiznem tenisu - program treningov za obojestranski napadalni sistem igre
 3. Jure Škurnik: Načrtovanje kondicijske vadbe v namiznem tenisu z vidika različnih starostnih kategorij
 4. Tina Matjašič: Razlikovanje v splošnem poznavanju namiznega tenisa med študenti dveh fakultet na Univerzi v Ljubljani
 5. Rok Svetko: Telesna priprava namiznoteniške igralke na vozičku
 6. Mateja Stariha: Široka motorična priprava kot pomoč pri poučevanju tenisa najmlajših
 7. Jasmina Keber: Primerjava motivacije pri treningu tenisačev med rekreativci in tekmovalci v starosti od 10 do 14 let
 8. Tajda Bestijanič: Analiza nekaterih značilnosti trenažnega procesa mladih teniških igralk
 9. Žan Kavčič: Primer uporabe rezultatov testiranj mladih teniških igralcev pri načrtovanju in izvedbi kondicijskega treninga
 10. Emanuel Jutriša: Primer kondicijskega letnega načrta za mladega teniškega igralca
 11. Igor Ban: Analiza trenažne anamneze mladih teniških igralcev
 12. Mihela Gnezda: Analiza dolgoročnega razvoja izbranih teniških igralk
 13. Aljoša Nipič: Spremembe v izbranih morfoloških značilnostih in motoričnih sposobnostih pri mladih teniških igralkah izmerjenih v letih 1992 in 2010
 14. Tjaša Zajšek: Pomen, metode in tehnike psihološke priprave teniških igralcev
 15. Jaka Šket: Spremembe igralnih značilnosti Rogerja Federerja proti izbranim tekmecem v obdobju 2004 - 2014
 16. Maruša Korošec: Spremembe v izbranih morfoloških značilnostih in motoričnih sposobnostih pri mladih teniških igralkah izmerjenih v letih 1992 in 2010
 17. Gregor Šinigoj: Primerjava biološke in kronološke starosti in vpliv na tekmovalno uspešnost mladih teniških igralcev v tenisu
 18. Zala Miklavc: Psihološki dejavniki uspešnosti namiznoteniških igralk
 19. Mitja Lukner: Strategija tehnično taktične priprave v namiznem tenisu
 20. Jure Dretnik: Telesna priprava v namiznem tenisu
 21. Uroš Potočnik: Spremembe v izbranih morfoloških značilnostih in motoričnih sposobnostih pri mladih teniških igralcih izmerjenih v letih 1992 in 2010
 22. Damijan Marin: Metodični postopek - vadba in učenje ultimate frizbija
 23. Marko Meden: Strategija razvoja športa v občini Sežana
 24. Melita Bastjančič: Program dejavnosti z žogami in loparji za predšolske otroke
 25. Marko Mrhar: Prikaz telesne priprave baseball ekipe v prehodnem in pripravljalnem obdobju na tekmovalno sezono
 26. Aljoša Planteu: Razvoj brazilske plesno-borilne veščine capoeira
 27. Mare Kušer: Primerjava rezultatov motoričnih testiranj reprezentantov in ostalih igralcev Teniške zveze Slovenije
 28. Rok Weiss: Učenje iger z loparjem v 1. triletju osnovne šole
 29. Helena Plavec: Motivacijski vidiki ukvarjanja s hojo v naravi - primer Šmarna gora
 30. Gregor Ficko: Model organiziranosti univerzitetnih teniških tekmovanj v Sloveniji
 31. Robert Cokan: Teniško napetje - pomen, vrste in uporaba
 32. Aleš Dušič: Primerjava igre med zmagovalci in poraženci pri teniških igralcih v članski kategoriji
 33. Ajda Brumen: Primerjava igre med zmagovalkami in poraženkami pri mladih teniških igralkah do 14 let
 34. Tina Lončarevič: Predstavitev športov z vlečnimi psi
 35. Vedrana Filipić: Rolanje kot vsebina športnega dne za učence drugega triletja osnovne šole
 36. Bojan Ropoša: Vpliv lepil in lepljenja na razvoj namiznoteniške igre
 37. Tjaša Šeme: Osnove učenja in metodični postopki pri učenju badmintona
 38. Tadeja Veit: Vloga vodje pri organizirani vadbi teka
 39. Martina Milič: Psihološki dejavniki v namiznoteniški igri in tehnike izboljšave le-teh
 40. Ana Seliškar: Odnos študentov Fakultete za družbene vede do športne vzgoje in športa nasploh
 41. Maja Kersnik: Zgodovinski razvoj badmintona v Sloveniji
 42. Janja Budna: Vadba na športnem pripomočku BOSU
 43. Danilo Podgoršek: Racketlon - nova oblika tekmovanja športov z loparji
 44. Monika Bergant: Športne dejavnosti predšolskih otrok in materialni pogoji za športne aktivnosti v vrtcih Braslovče, Vransko in Polzela
 45. Simon Krumpak: Razvoj teniške igre skozi različna starostna obdobja
 46. Jonatan Škrinjar: Razvoj teniškega igralca skozi igro
 47. Mojca Filip: Analiza različnih pojavnih oblik koordinacije gibanja pri pet in pol letnih dečkih in deklicah
 48. Igor Stropnik: Učenje jadranja odraslih na jadrnicah z balastno kobilico
 49. Irena Gaal: Aktivno varstvo otrok
 50. Denis Ficko: Primerjava odnosa do športa in športne vzgoje romskih in neromskih učencev na izbranih osnovnih šolah v Prekmurju
 51. Marko Dreu: Ultimate, njegove pojavne oblike in značilnosti
 52. Uroš Stanković: Učenje in tehnika dela nog v badmintonu pri nižjih starostnih skupinah
 53. Tjaša Kastelic: Fitnes na prostem - predstavitev, sedanje stanje, možnosti
 54. Boris Cerc: Primerjava igralnih značilnosti zmagovalcev in poražencev v članski kategoriji na odprtem teniškem prvenstvu Avstralije v letu 2010
 55. Drejc Šinkovec: Primerjava igre med zmagovalci in poraženci pri mladih teniških igralcih do 14 let
 56. Benjamin Rogelj: Intervalna metoda treninga pri namiznem tenisu ter možnosti njene uporabe
 57. Tjaša Hujs: Uporaba športnih pripomočkov pri igrah z loparji za mlajše starostne kategorije
 58. Nino Pevec: Prikaz enoletnega programa vadbe za tekmovalce v triatlonu moči
 59. Nina Kljun: Rolanje v vrtcu in osnovni šoli
 60. Matej Bunderla: Aktivnost prebivalcev Slovenije na področju fitnesa v povezavi z nekaterimi socialno demografskimi značilnostmi
 61. Kristina Lesar: Aerobika kot sredstvo telesne priprave namiznoteniškega igralca
 62. Miha Žalig: Šolski šport v mestni občini Murska Sobota
 63. Bojan Skok: Telesna priprava igralca v golfu
 64. Miha Horvat: Spremembe pravil in načina štetja skozi zgodovino badmintona
 65. Jure Koščak: Nivo predtekmovalne anksioznosti v namiznem tenisu
 66. Robert Jaušovec: Primerjava odnosa do športa in športne vzgoje med dijaki športnih oddelkov in dijaki ostalih oddelkov na Gimnaziji Ptuj
 67. Žiga Iglič: Model organizacije in izvedbe velikega športnega dogodka-ženskega WTA turnirja "Slovenia open"
 68. Ksenija Kuhar: Primerjava različnih igralnih značilnosti pri teniških igralkah različnih starosti
 69. Leon Pisk: Povezanost rezulatatov izbranih testov motoričnih sposobnosti v različnih starostnih obdobjih s tekmovalno uspešnostjo v teniški igri
 70. Miha Fajon: Pozna rehabilitacija in preventiva poškodb rame v športu

Druga dela (17)

 1. Gordana Furjan-Mandić, Goran Munivrana, Miran Kondrič: Determining the structure and evaluating the role of technical-tactical elements in basic table tennis playing systems
 2. Ognjen Uljević, Mia Perić, Tine Sattler, Miodrag Spasić, Miran Kondrič, Damir Sekulić, Ante Krolo: Analysis of the association between motor and anthropometric variables with change of direction speed and reactive agility performance
 3. Goran Munivrana, Miran Kondrič, Lidija Zekan Petrinović: Structural analysis of technical-tactical elements in table tennis and their role in different playing zones
 4. Joško Sindik, Gordana Furjan-Mandić, Bernd Schiefler, Miran Kondrič: Differences in the structure of motivation for participation in sport activities among sport students in three countries
 5. Tadej Šeme, Miran Kondrič: Retrospective analysis of sports injuries among Slovenian badminton players
 6. Miran Kondrič, Alessandro Moura Zagatto, Damir Sekulić: The physiological demands of table tennis
 7. Miran Kondrič, Damir Sekulić, Ognjen Uljević, Goran Gabrilo, Milan Žvan: Sport nutrition and doping in tennis
 8. Jelena Rodek, Kemal Idrizović, Nataša Zenić, Benjamin Perasović, Miran Kondrič: Differential analysis of the doping behaviour templates in three types of sport
 9. Miran Kondrič, Joško Sindik, Gordana Furjan-Mandić, Bernd Schiefler: Participation motivation and student`s physical activity among sport students in three countries
 10. Jelena Rodek, Damir Sekulić, Miran Kondrič: Dietary supplementation and doping-related factors in high-level sailing
 11. Miran Kondrič, Joško Sindik: Differences between indexes and variables in situation efficiency of recreational table tennis players in the leagues of different levels
 12. Miran Kondrič, Damir Sekulić, Andrea Petroczi, Ljerka Ostojić, Jelena Rodek, Zdenko Ostojić: Is there a danger for myopia in anti-doping education? Comparative analysis of substance use and misuse in Olympic racket sports calls for a broader approach
 13. Joško Sindik, Miran Kondrič: Correlation between the result efficiency indexes and success in table tennis
 14. Miran Kondrič: Injuries in table tennis players
 15. Miran Kondrič, Gordana Furjan-Mandić: Kako poboljšati rad nogu u stolnom tenisu?
 16. Miran Kondrič: Un sistema practico para la orientacion de los ninos en el tenis de mesa en la Republica de Slovenia
 17. Scientific studies and research of human performance within the European education system