Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Anja Valant: Analiza povezanosti osebnostnih lastnosti in gibalnih sposobnosti pri vojakih slovenske vojske v bojni enoti
 2. Saša Vrbnjak: Analiza strategij reševanja konfliktnih situacij pri športni vzgoji ter njihova povezanost s stili vodenja in čustveno inteligentnostjo učitelja
 3. Franc Krpač: Motivacija vodnikov za hojo in vodenje v gore
 4. Bogdan Kotnik: Dejavniki uspeha slovenskih vrhunskih športnikov na velikem tekmovanju
 5. Mateja Lončar: Nekatere značilnosti stilov vodenja pri trenerjih ekipnih športov in poveljnikih v Slovenski vojski
 6. Suzana Tkavc: Povezanost nekaterih vidikov funkcionalnih sposobnosti z dejavniki zdravega življenjskega sloga pri pripadnikih Slovenske vojske

Magistrska dela (4)

 1. Jaka Fetih: Povezanost igralne uspešnosti in motivacijskega sistema košarkarjev v kategoriji kadetov in mladincev
 2. Rado Gorjup: Psihične lastnosti in psihične veščine mladih teniških igralcev v visoko storilnostnih okoljih
 3. Katja Cerar: Motivacijski dejavniki študentov Univerze v Ljubljani za ukvarjanje s športno dejavnostjo
 4. Jernej Rosa: Šport kot religija v organiziranih navijaških skupinah

Diplomska dela (109)

 1. Primož Markelj: Borilne veščine kot prisilno sredstvo v policiji
 2. Nataša Žebaljec: Osebnostna struktura gorskih tekačev
 3. Mitja Kocijančič: Motivacija učencev Osnovne šole Miška Kranjca za ukvarjanje s športno dejavnostjo
 4. Anja Srebotnik: Moralna zrelost in odnosi med plavalci in plavalkami PK Fužinar Ravne na Koroškem
 5. Urška Skarlovnik: Vpliv predtekmovalnih stanj na uspešnost nastopa pri odbojkaricah
 6. Tina Bajec: Medosebni odnosi med trenerjem in športniki v karateju
 7. Jure Koščak: Nivo predtekmovalne anksioznosti v namiznem tenisu
 8. Mateja Jursinovič: Osebnostne značilnosti, storilnostna motivacija, socialne spretnosti pri trenerjih, zaposlenih v panožnih šolah v primerjavi z ostalimi trenerji
 9. Polona Kregar: Agresivnost v karateju
 10. Petra Klemenc: Psihična rehabilitacija po poškodbah - primerjava med športniki, ki tekmujejo v individualnih športih in športniki, ki tekmujejo v ekipnih športih
 11. Vesna Boštjančič: Shizofrenija in gibalna dejavnost
 12. Danilo Lisec: Odnos osnovnošolcev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo (v OŠ Savo Kladnik Sevnica)
 13. Sebastjan Vovko: Doživljanje strahu pri potapljanju na dih, pri študentih Univerze v Ljubljani Fakultete za šport, glede na uspešnost v tej aktivnosti
 14. Špela Dolinar: Anksioznost in motivacija pri ukvarjanju s športno rekreacijo v Zasavju
 15. Anže Cof: Stališča staršev do profesorja športne vzgoje v podaljšanem bivanju
 16. Jelka Lenard: Agresivnost odbojkarjev in odbojkaric
 17. Tomaž Bole: Seznanjenost o dopingu amaterjev in profesionalcev v cestnem kolesarstvu
 18. Jasna Lavrenčič: Analiza šole zdravega življenja PSK Krško
 19. Anja Cerut: Osebnost in potreba po dražljajih pri cestnih kolesarjih, kolesarjih za kros in kolesarjih za spust
 20. Adi Markač: Program nogometa za otroke z zmernimi motnjami v duševnem razvoju
 21. Árpád Fodor: Športna rekreacija, prehranjevanje in nekateri psihološki vidiki pri zdravljenju debelosti
 22. Andreja Šlamberger: Hidroterapija poškodbe vratu
 23. Gašper Ovnik: Razlike med moškimi in ženskami v doživljanju strahu pri potapljanju na dih
 24. Jerneja Fišer: Motivi staršev za vključitev otrok v program Gimnastične zveze Slovenije "Gimnastika v osnovni šoli"
 25. Maša Lužar: Preverjanje ustreznosti vprašalnika Rest - Q za ugotavljanje pretreniranosti
 26. Vogelnik Javor Škerlj: Psihološka priprava v surfanju
 27. Natalija Ferk: Anksioznost in tekmovalni rezultat v atletiki
 28. Nina Žvanut: Depresija in anksioznost pri koronarnem bolniku
 29. Petra Stamejčič: Psihološka priprava v odbojki
 30. Marko Sonjak: Psihološka priprava mladincev in članov v smučarskih skokih
 31. Mojca Bračko: Izbrani psihološki parametri slovenskih športnih pilotov
 32. Tibor Jakončič: Motivi za ukvarjanje s športno aktivnostjo v slovenski vojski
 33. Simona Mihelič: Šport in socialna integracija avtističnih otrok
 34. Kaja Repič: Psihološka priprava v športnem strelstvu
 35. Špela Vovko: Karate vrtec
 36. Merlin Domić: Kohezivnost skupin športnih pedagogov
 37. Žiga Repanšek: Kohezivnost košarkarskih ekip
 38. Matic Redelonghi: Anksioznost in potreba po dražljajih pri alpinistih in športnih plezalcih
 39. Anja Gojkovič: Vpliv ukvarjanja s telesno aktivnostjo na stres mladostnikov
 40. Andrej Murn: Športna dejavnost in stres pri managerjih v slovenskih podjetjih
 41. Silvo Levac: Psihološki vidik priprave na potapljanje na dah
 42. Jasna Deželak: Motivacijske značilnosti mladih kajakašev in kanuistov
 43. Anej Vrhovnik: Življenjski slog in navade igralcev 1.A slovenske košarkarske lige
 44. Ana Kocjančič: Uporaba imaginacije v odbojki na mivki
 45. Zala Rupnik: Partnerski odnosi vrhunskih športnic in športnikov
 46. Boris Papež: Vpliv športa na osebe s psihosocialnimi motnjami
 47. Mario Štefok: Motivacija otrok pri učenju smučanja
 48. Marina Tomič: Predtekmovalna stanja v atletiki
 49. Emilijan Grgić: Povezanost med športno dejavnostjo šestletnih otrok in njihovim čustvenim izražanjem
 50. Simona Šink: Osebnost, zaznavanje bolečine in telesna aktivnost pri bolnikih z bolečino v kolku
 51. Urška Klemen: Osebnostne značilnosti atletskih trenerjev
 52. Tadeja Kolar: Fluidna inteligentnost, koncentracija in anksioznost pri plesalcih
 53. Denis Hofman: Športno rekreativne navade, splošna ocena zdravja in stres na delovnem mestu
 54. Anamarija-Anja Novak: Psihično nasilje pri standardnih in latinsko-ameriških plesih
 55. Mladen Kočiš: Opredelitev slepih in slabovidnih ter njihova umestitev v šport
 56. Petar Berić: Sposobnost koncentracije in tehnike vizualiziranja ter njihova uporaba v športu
 57. Rok Zakrajšek: Navijaške skupine v nogometu in socialna identiteta
 58. Mateja Hohkraut: Korelacija med samopodobo in učenjem izvajanja dihalnih vaj pri mladih športnih plezalcih
 59. Jasmina Keber: Primerjava motivacije pri treningu tenisačev med rekreativci in tekmovalci v starosti od 10 do 14 let
 60. Miha Podgornik: Značilnosti reagiranja v stresu pri streljanju v biatlonu
 61. Sandra Amon: Avtonomno gibanje slepega v prostoru - iluzija ali realnost?
 62. Alen Janković: Uporaba koordinacijske mreže v povezavi s pozornostjo pri treningu nogometašev
 63. Nejc Blanuša: Uspešnost slovenskih tekmovalcev na svetovnem prvenstvu v teakwondoju leta 2013
 64. Neža Robič: Tenis in telesna aktivnost otrok z motnjami avtističnega spektra
 65. Jaka Debelak: Motivacija odraslih za rekreativno dejavnost
 66. Severin Baršek: Vplivi vizualizacije na gibalne sposobnosti
 67. Gaj Trček: Samopodoba športnika adolescenta
 68. Ana Ravbar: Osebnostne lastnosti plesnih učiteljev
 69. Veronika Kac: Samopodoba plesalk v adolescenci
 70. Anže Špehar: Zanos v vrhunskem športu
 71. Saša Črtalič: Osebnost in samopodoba vadečih v fitnesu ter njihova pričakovanja od osebnega trenerja
 72. Pia Lana Thurnherr: Motivacija žensk za plesnorekreativno dejavnost v treh življen[j]skih obdobjih
 73. Klara Meden: Spoprijemanje s stresom pri športno aktivnih in pri športno neaktivnih srednješolkah
 74. Nina Ivanc: Primerjava prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami v javnih in zasebnih šolah
 75. Andrej Potrata: Subjektivna zaznava dejavnikov socialne opore v času poškodovanosti pri vrhunskih igralkah rokometa
 76. Matevž Kamnik: Analiza trenerske kariere treh vrhunskih odbojkarskih trenerjev
 77. Tine Urnaut: Psihološki dejavniki uspeha v odbojkarski ekipi
 78. Gašper Traunšek: Povezanost športne vzgoje in samopodobe pri osnovnošolcih
 79. Stašo Turk: Športne aktivnosti v naravi kot sredstvo družinske terapije
 80. David Fekonja: Spoprijemanje s stresom in intenzivnost rekreativne vadbe
 81. Nataša Pivk Vončina: Prepoznavanje posledic družinskega nasilja v okviru športne vzgoje v vrtcu
 82. Jurij Batagelj: Uporaba kreativne vizualizacije pri pripravi plesalcev latinskoameriških in standardnih plesov
 83. Ana Milovanovič: Odnos medijev do športnih dosežkov in zasebnega življenja slovenskih vrhunskih športnikov
 84. Janja Polenšek: Vpliv športne panoge na motnje hranjenja pri športnicah in športnikih
 85. Deborah Valentinčič: Športna dejavnost in življenjski slog zaposlenih v Hitovih igralnicah
 86. Anja Resman: Značilnosti omrežij socialne opore športnikov individualnih in kolektivnih športov
 87. Janja Grošelj: Vpliv psihične stabilnosti na športne poškodbe odbojkaric
 88. Edo Senica: Kinezioterapija v psihiatričnih bolnišnicah v Sloveniji
 89. Radojka Trifković: Vpliv aerobike na samopodobo žensk
 90. Ana Seliškar: Odnos študentov Fakultete za družbene vede do športne vzgoje in športa nasploh
 91. Martina Milič: Psihološki dejavniki v namiznoteniški igri in tehnike izboljšave le-teh
 92. Gregor Kozinc: Športne aktivnosti slovenskih vegetarijancev in njihova stališča do športa v primerjavi z naključno izbrano populacijo
 93. Katja Tomc: Vpliv staršev na vključitev otrok v športno vadbo
 94. Tadeja Veit: Vloga vodje pri organizirani vadbi teka
 95. Irena Korbar: Vključevanje športnih aktivnosti v programe Društva Projekt človek
 96. Sandra Mihalič: Motivacija, samopodoba in mnenja o športnih oblačilih žensk, ki obiskujejo vadbo v fitnes centrih
 97. Leda Strel Kosmač: Ugotavljanje predtekmovalnih stanj v moški odbojkarski ekipi ŠDOŠ Brezovica
 98. Janja Bučar: Motivi udeležencev rekreativnih tekaških prireditev
 99. Helena Plavec: Motivacijski vidiki ukvarjanja s hojo v naravi - primer Šmarna gora
 100. Tomaž Šinigoj: Športna dejavnost in življenjski slog zaposlenih v avtoprevozništvu
 101. Vesna Šinkovec: Otroci z dispraksijo pri pouku športne vzgoje in pri drugih oblikah športne vadbe
 102. Sonja Rak: Povezanost med odnosom staršev do športa in odnosom njihovih otrok do športne vzgoje v osnovni šoli
 103. Marina Dobnik: Sistem napredovanja v francoskem boksu - savate za otroke in mladostnike
 104. Maja Ivanušič: Povezanost med gibalnimi sposobnostmi šestletnih otrok ter njihovimi čustvenimi in vedenjskimi težavami
 105. Anita Pevec: Povezanost med načinom preživljanja prostega časa ter čustvenimi in vedenjskimi težavami šestletnih otrok
 106. Mojca Žbogar: Kadrovski potencial slovenskega športa
 107. Mojca Horn: Šport kot sredstvo socializacije istospolno usmerjenih oseb in njihova integracija v širšo družbo
 108. Tina Petrovčič: Motnje hranjenja žensk v povezavi s tekom
 109. Zala Miklavc: Psihološki dejavniki uspešnosti namiznoteniških igralk

Druga dela (7)

 1. Zinka Kosec, Stella Sekulić, Susan Wilson-Gahan, Katja Rostohar, Matej Tušak, Marta Bon: Correlation between employee performance, well-being, job satisfaction, and life satisfaction in sedentary jobs in Slovenian enterprises
 2. Marinella Coco, Andrea Buscemi, Matej Tušak, Vincenzo Perciavalle, Alfio Nifosì, Paolo Cavallari, Donatella Di Corrado, Valentina Perciavalle: Attentive processes and blood lactate in the Sambo
 3. Marinella Coco, Andrea Buscemi, Tiziana Ramaci, Matej Tušak, Donatella Di Corrado, Vincenzo Perciavalle, Grazia Maugeri, Valentina Perciavalle, Giuseppe Musumeci: Influences of blood lactate levels on cognitive domains and physical health during a sports stress
 4. Matej Tušak: Analiza predtekmovalnega stanja in vedenja
 5. Matej Tušak, Rok Petrovič: Agresivnost - plod tekmovalne kariere alpskega smučarja, da ali ne?
 6. Donatella Di Corrado, Andrea Buscemi, Paola Magnano, Nelson Mauro Maldonato, Matej Tušak, Marinella Coco: Mood states and performance in elite canoe polo players
 7. Matej Tušak, Donatella Di Corrado, Marinella Coco, Maks Tušak, Iztok Žilavec, Robert Masten: Dynamic interactive model of sport motivation