Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Martina Rojko: Projektiranje lesenega razglednega stolpa na Javorniku nad Črnim Vrhom

Diplomska dela (76)

 1. Elia Riccobon: Izdelava pripomočkov za praktično dimenzioniranje armiranobetonskih prečnih prerezov v skladu z EC2
 2. Blaž Dolgan: Dimenzioniranje armiranobetonskih stebrov v skladu z Evrokodom 2
 3. Dani Gabršček: Pripomočki za račun odpornosti priključkov lesenih konstrukcij pri uporabi kovinskih paličnih veznih sredstev
 4. Martina Lojk: Večetažne lesene konstrukcije
 5. Jan Perhaj: Dimenzioniranje lesenega nadstreška za avtomobile
 6. Rok Seifert: Sovprežna povezava jeklenega nosilca in lesene plošče
 7. Ana Anžič: Energetska sanacija Vile Bled
 8. Žiga Krofl: Računalniški program za optimalno dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov
 9. Gašper Selak: Vpliv jeklenih vlaken na sprijemnost med armaturo in betonom običajne trdnosti
 10. Maša Zupanc: Projektiranje lesene brvi čez avtocesto A2 na odseku Kranj vzhod - Brnik
 11. Matic Zupančič: Energijska analiza zasnove lesene večstanovanjske modularne stavbe
 12. Luka Bele: Obnašanje lesenih stebrov pod vplivom osno-upogibne obremenitve
 13. Lovrenc Gregorc: Analiza sanacije cerkve sv. Florjana v Fojani v Goriških brdih
 14. Igor Štupnik: Požarna varnost lesenih konstrukcij
 15. Uroš Bratkovič: Vpliv oblike preskušanca in smeri vgrajevanja betona na velikost tlačne trdnosti vlaknastega betona
 16. Matej Bizjak: Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij velikih razponov
 17. Slavko Dremelj: Analiza obstoječega dvojno vezanega kozolca po Evrokod standardih
 18. Jaš Zakrajšek: Nosilnost in deformabilnost sestavljenih lesenih strižnih sten
 19. Peter Kürbus: Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije konkretnega objekta
 20. Katja Novak: Statični izračun enodružinske hiše na Jeličnem Vrhu
 21. Alja Puš: Dimenzioniranje sestavljenih lesenih stebrov
 22. Žiga Domadenik: Dimenzioniranje značilnih lameliranih lepljenih lesenih nosilcev
 23. Urban Kralj: Račun pomikov armiranobetonskih nosilcev
 24. Luka Suzić: Projektiranje lesene brvi čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Bistrici
 25. Anej Špacapan: Dimenzioniranje sestavljenih lesenih nosilcev
 26. Matic Hribernik: Projektiranje cestnega mostu z leseno nosilno konstrukcijo
 27. Nejc Pavlin: Metoda vezi in razpor za projektiranje armiranobetonskih stenastih elementov
 28. Blaž Pucelj: Uporaba programske opreme Nemetschek Frilo v praksi
 29. Ersan Ramadan: Izdelava pripomočkov za praktično dimenzioniranje armiranobetonskih elementov v skladu s standardom EVROKOD 2
 30. Andrej Fabiani: Dimenzioniranje nosilnih elementov lesene brvi
 31. Matic Čoh: Projektiranje AB stropne konstrukcije poslovnega objekta
 32. Matic Meža: Analiza in projektiranje plošč na stebrih
 33. Alen Lulić: Projektiranje nosilnih elementov konstrukcije iz križno lepljenih lesenih plošč
 34. Jaka Brezočnik: Lesene skeletne nosilne konstrukcije iz hlodov
 35. Uroš Sebastjan Belak: Projektiranje integralnega cestnega nadvoza
 36. Igor Krištof: Zobati spoji lameliranih lepljenih nosilnih elementov lesenih konstrukcij
 37. Aljaž Sitar: Nosilni sistemi sodobnih lesenih konstrukcij
 38. Gregor Grbec: Uporaba sodobnih lesnih proizvodov pri lesenih konstrukcijah
 39. Suzana Štiherl: Projektiranje armiranobetonskega poslovno stanovanjskega objekta v Ljubljani
 40. Gašper Tisovec: Dimenzioniranje armiranobetonskih lupinastih elementov
 41. Primož Zelenec: Projektiranje podpornega in opornega zidu za potrebe skladiščenja lesa
 42. Kristjan Rojc: Geotehnično projektiranje armiranobetonskega podpornega in opornega zidu
 43. Iša Pliberšek: Konstruiranje večetažne lesene poslovne stavbe in dimenzioniranje nosilnih elementov
 44. Marko Hozjan: Spajanje lesenih elementov s pomočjo krempljastih plošč
 45. Robert Lamovšek: Projektiranje nosilne konstrukcije armiranobetonskega objekta "Mladinski hotel"
 46. Gregor Novak: Analiza prednapetih betonskih plošč na objektu "Emonika"
 47. Milan Borštnar: Analiza in dimenzioniranje dveh desetetažnih stavb v skladu s PBAB in EC
 48. Aleš Pančur: Primerjava izvedbe poslovno-skladiščnega objekta z uporabo različnih opažnih sistemov
 49. Sašo Vozel: Projektiranje lesenega razglednega stolpa
 50. Šimun Kodžoman: Primerjava izračuna lesenih lepljenih nosilcev s poenostavljenimi izrazi iz standarda Evrokod 5 s podrobnejšo analizo z računalniškim programom
 51. Andraž Savarin: Projektiranje lesene strehe
 52. Maja Golubovič: Sodobni nosilni sistemi lesenih ostrešij inženirskih objektov
 53. Marko Sodja: Predlog izboljšave nosilne konstrukcije montažnega armirano betonskega objekta
 54. Urška Sodja: Projektiranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta
 55. Mojca Horvat: Izdelava preglednic in grafikonov za dimenzioniranje armiranobetonskih prerezov v skladu z evropskim standardom EN 1992-1-1:2004
 56. Rok Kržan: Analiza in ocena ustreznosti obstoječega montažnega objekta po evropskem standardu
 57. Klemen Sinkovič: Tehnologija gradnje mostov z metodo narivanja
 58. Gorazd Rajh: Pomen zgodnje trdnosti mikroarmiranih brizganih betonov pri projektiranju betonskih oblog predorov
 59. Vedran Mekić: Sodobne tehnologije gradnje mostov
 60. Ožbolt Seničar: Dimnezioniranje konstrukcije enodružinske hiše
 61. Marko Arlič: Projektiranje nosilnih elementov montažnega armiranobetonskega objekta
 62. Jože Bartol: Problem striga pri ploščah na stebrih
 63. Miha Frelih: Nosilna konstrukcija montažnega poslovnega objekta
 64. Špela Kemperle: Dimenzioniranje nosilne konstrukcije enostanovanjskega objekta
 65. Dejan Kastelec: Dimenzioniranje čašastih temeljev
 66. Blaž Velkavrh: Primerjava različnih pristopov k projektiranju armiranobetonskih stenastih nosilcev
 67. Amel Hodžić: Dimenzioniranje nosilne konstrukcije prednapetega avtocestnega nadvoza
 68. Dragoljub Šećerov: Dimenzioniranje elementov nosilne konstrukcije poslovnega objekta
 69. Špela Zaletel: Smotrnost uporabe betonov visoke trdnosti
 70. Miha Jereb: Projektiranje armiranobetonske stropne konstrukcije v montažnem armiranobetonskem objektu
 71. Mirsad Rizvić: Dimenzioniranje armiranobetonskih ploskovnih elementov po standardih Evrokod 2
 72. Leon Boris Južnič: Analiza in dimenzioniranje nosilcev pri armiranobetonskih ploščah z rebri
 73. Miha Pirih: Projektiranje betonskih konstrukcij s pomočjo modela z vezmi in razporami
 74. Ana Kozjan: Sestavljeni stropovi iz betona in lesa
 75. Matevž Jerman: Nosilni elementi iz konstrukcijskega kompozitnega lesa
 76. Mojca Mohorič: Nosilni elementi sodobnih lesenih ostrešij

Druga dela (4)

 1. Mateja Klun, Dejan Zupan, Jože Lopatič, Andrej Kryžanowski: On the application of laser vibrometry to perform structural health monitoring in non-stationary conditions of a hydropower dam
 2. Barbara Šubic, Gorazd Fajdiga, Jože Lopatič: Bending stiffness, load-bearing capacity and flexural rigidity of slender hybrid wood-based beams
 3. Drago Saje, Jože Lopatič: Obnašanje stika med betonom in armaturnimi palicami iz bazaltnih vlaken
 4. Jaka Brezočnik, Nada Turnšek, Tatjana Hodnik Čadež, Dušan Krnel: Projektni pristop kot strategija spodbujanja participacije otrok v učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu