Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. David Antolinc: Uporaba steklenih panelov za potresno varno gradnjo objektov
 2. Mojmir Uranjek: Propadanje in trajnostna obnova ovoja stavbne dediščine
 3. Barbara Vodopivec: Interdisciplinarna opredelitev trajnostnega pristopa k varstvu okolja na primeru grajske dediščine
 4. Mojca Jarc Simonič: Učinki utrditve opečnih zidov s plastikami, armiranimi z vlakni

Magistrska dela (1)

 1. Mihajlo Popović: Trajnostni pristop k utrditvi zidanih zgradb

Diplomska dela (23)

 1. Anže Babič: Upogibne preiskave in modeliranje lameliranega stekla
 2. Edo Velkavrh: Preliminarna preiskava ustreznosti s tkaninami iz naravnih vlaken armiranih kompozitov za ojačevanje gradbenih konstrukcij
 3. Matej Bandelj: Potresna odpornost hiše zgrajene iz lesenih okvirnih sten z balami slame
 4. Jurij Theuerschuh: Ohranjanje stavbne dediščine - prispevek k razumevanju metodološkega pristopa
 5. Borut Karl: Prenova Zdraviliškega doma v Rimskih Toplicah
 6. David Antolinc: Analiza obnašanja mostu iz armirane plastike
 7. Iztok Šušteršič: Analiza prednapetih križno lepljenih lesenih plošč
 8. Andraž Rakušček: Energetska izkaznica - orodje za sanacijo stavbe
 9. Simona Klobčar: Vpliv odprtin na strižno nosilnost lesenih sten
 10. Žiga Stepišnik: Eksperimentalne preiskave nosilnosti kotnih sider pri sidranju lesenih masivnih stenastih elementov
 11. Klara Pirmanšek: Analiza dinamičnega odziva 7-etažne lesene masivne konstrukcije na potresni mizi
 12. Leon Tomažin: Hiša s kombinirano AB in leseno konstrukcijo - primer projektiranja
 13. Meta Kržan: Parametrična analiza potresne odpornosti Kolizeja v Ljubljani
 14. Mihael Mirtič: Prenova večstanovanjske stavbe vidika stroškovne analize življenskega cikla objekta (LCC)
 15. Jurij Jančar: Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti
 16. Matej Frlan: Mehanske lastnosti lameliranega stekla
 17. Andrej Lap: Uporabnost programa Epiqr pri analizi stanja in scenarijev obnove ovoja stanovanjskih zgradb
 18. Nataša Štupar: Model odločanja lastnikov nepremičnin pri potresni rehabilitaciji stavb
 19. Julija Gruden: Razvoj orodja za spremljanje sprememb na nepremični kulturni dediščini
 20. Tadej Tisovec: Postopek izbire tehnologije izgradnje mostu čez Dobličico v Črnomlju
 21. Andrej Tomažin: Optimizacija predelovalnih procesov v obratu predelave odpadkov
 22. Rok Avbelj: Lončena peč kot edini vir ogrevanja enostanovanjske hiše
 23. Gregor Kogovšek: Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela

Druga dela (2)

 1. Roko Žarnić, Vlatka Rajčić, Meta Kržan: Response of laminated glass-CLT structural components to reverse-cyclic lateral loading
 2. Bruno Dujič, Roko Žarnić: Izhodišča za projektiranje potresnoodpornih montažnih hiš