Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (8)

 1. Mojca Jarc Simonič: Učinki utrditve opečnih zidov s plastikami, armiranimi z vlakni
 2. Barbara Vodopivec: Interdisciplinarna opredelitev trajnostnega pristopa k varstvu okolja na primeru grajske dediščine
 3. Petra Štukovnik: Vpliv okolja na historične materiale z mineralnim vezivom
 4. Matej Kušar: Razvoj sistema za upravljanje s premostitvenimi objekti na cestah in avtocestah
 5. Mojmir Uranjek: Propadanje in trajnostna obnova ovoja stavbne dediščine
 6. David Antolinc: Uporaba steklenih panelov za potresno varno gradnjo objektov
 7. Andraž Hočevar: Reološke lastnosti cementnih kompozitov v svežem stanju
 8. Sebastian Trajkovski: Analiza obnašanja zidanih stavb z drsno potresno izolacijo pri potresni obtežbi

MSc theses (5)

 1. Nina Pakiž: Analiza implementacije standardov ISO 9001 in ISO 14001 v slovenski gradbeni industriji
 2. Anžej Kne: Razvoj večkriterijskega modela za celovito ocenjevanje stanovanjskih enot
 3. Anton Štampfl: Ocena stanja in potresne ogroženosti sakralnih stavb na Slovenskem
 4. Mihajlo Popović: Trajnostni pristop k utrditvi zidanih zgradb
 5. Matej Kušar: Razvoj večkriterijskega odločitvenega modela za izbiro ukrepov pri obnovi stavb

Bsc theses (31)

 1. Robert Mohorko Zore: Finančna in časovna analiza izvedbe projekta izgradnje obvoznice
 2. Rok Avbelj: Lončena peč kot edini vir ogrevanja enostanovanjske hiše
 3. Andrej Tomažin: Optimizacija predelovalnih procesov v obratu predelave odpadkov
 4. Gregor Kogovšek: Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela
 5. Tadej Tisovec: Postopek izbire tehnologije izgradnje mostu čez Dobličico v Črnomlju
 6. Julija Gruden: Razvoj orodja za spremljanje sprememb na nepremični kulturni dediščini
 7. Klemen Ambrožič: Projekt industrijske hale z mostnim dvigalom
 8. Nataša Štupar: Model odločanja lastnikov nepremičnin pri potresni rehabilitaciji stavb
 9. Jurij Theuerschuh: Ohranjanje stavbne dediščine - prispevek k razumevanju metodološkega pristopa
 10. Gašper Brus: Matrična metoda za obračun del pri gradnji predorov
 11. Matej Bandelj: Potresna odpornost hiše zgrajene iz lesenih okvirnih sten z balami slame
 12. Erik Reščič: Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v poslovno trgovskem objektu Plan invest v Kopru
 13. Rok Pevec: Tehnologija proizvodnje in analiza uporabe gumiranega asfalta
 14. Gregor Novak: Analiza prednapetih betonskih plošč na objektu "Emonika"
 15. Urška Stanek: Revitalizacija in ocena potresne odpornosti muzeja Tobačna v Ljubljani
 16. Andrej Lap: Uporabnost programa Epiqr pri analizi stanja in scenarijev obnove ovoja stanovanjskih zgradb
 17. Matej Frlan: Mehanske lastnosti lameliranega stekla
 18. Maja Golubovič: Sodobni nosilni sistemi lesenih ostrešij inženirskih objektov
 19. Jurij Jančar: Analiza možnosti nadgradnje obstoječih stavb s stališča potresne odpornosti
 20. Mihael Mirtič: Prenova večstanovanjske stavbe vidika stroškovne analize življenskega cikla objekta (LCC)
 21. Meta Kržan: Parametrična analiza potresne odpornosti Kolizeja v Ljubljani
 22. Leon Tomažin: Hiša s kombinirano AB in leseno konstrukcijo - primer projektiranja
 23. Klara Pirmanšek: Analiza dinamičnega odziva 7-etažne lesene masivne konstrukcije na potresni mizi
 24. Žiga Stepišnik: Eksperimentalne preiskave nosilnosti kotnih sider pri sidranju lesenih masivnih stenastih elementov
 25. Simona Klobčar: Vpliv odprtin na strižno nosilnost lesenih sten
 26. Andraž Rakušček: Energetska izkaznica - orodje za sanacijo stavbe
 27. David Antolinc: Analiza obnašanja mostu iz armirane plastike
 28. Iztok Šušteršič: Analiza prednapetih križno lepljenih lesenih plošč
 29. Borut Karl: Prenova Zdraviliškega doma v Rimskih Toplicah
 30. Edo Velkavrh: Preliminarna preiskava ustreznosti s tkaninami iz naravnih vlaken armiranih kompozitov za ojačevanje gradbenih konstrukcij
 31. Anže Babič: Upogibne preiskave in modeliranje lameliranega stekla

Other documents (3)

 1. Roko Žarnić, Vlatka Rajčić, Meta Kržan: Response of laminated glass-CLT structural components to reverse-cyclic lateral loading
 2. Roko Žarnić, Barbara Vodopivec, Jana Šelih: Interdisciplinarna opredelitev prioritet obnove stavbne dediščine na primeru gradov
 3. Bruno Dujič, Roko Žarnić: Izhodišča za projektiranje potresnoodpornih montažnih hiš