izpis_h1_title_alt

Interdisciplinarna opredelitev trajnostnega pristopa k varstvu okolja na primeru grajske dediščine : doktorska disertacija
Vodopivec, Barbara (Author), Žarnić, Roko (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, Murovec, Barbara (Co-mentor), Mikoš, Matjaž (Thesis defence commission member), Šelih, Jana (Thesis defence commission member), Fister, Peter (Thesis defence commission member), Simoniti, Vasko (Thesis defence commission member)

.pdfPDF - Presentation file, Download (8,84 MB)
URLURL - Presentation file, Visit http://drugg.fgg.uni-lj.si/5384/ This link opens in a new window

Abstract
Predmet disertacije je celostno ohranjanje stavbne dediščine na primeru gradov v Sloveniji. Namen disertacije je prispevati k varstvu dediščine na način, ki omogoča njeno vključevanje v regionalni razvoj in varstvo okolja. Z raziskovalnim delom, predstavljenim v disertaciji, smo zato razvijali večkriterijsko metodologijo za oceno lastnosti spomenikov. Metodologija zaobjema značilnosti spomenikov, ki jih lahko raziščejo posamezne vede, in hkrati opredeljuje »potencial« dediščine za nadaljnjo uporabo, predvsem v povezavi z načrtovanjem njenega upravljanja in namembnosti, ki spomenik učinkovito poveže z razvojem prostora in lokalnega okolja. Hkrati je metodologija zasnovana tako, da lahko služi kot podlaga strokovno in znanstveno utemeljenemu načrtovanju obnovitvenih in vzdrževalnih posegov v gradove, saj število gradov, ki njuno potrebujejo take posege, presega razpoložljiva sredstva. Pokaže namreč možnosti razporeditve finančnih sredstev za poseg najprej tistim objektom, katerim je na podlagi državne strategije ter vsakokratno izbranih kriterijev in ciljev razpisa dodeljena visoka prioriteta. Takšna raziskava je bila velik desiderat, hkrati pa prehiteva državno strategijo (čeprav jo zakon predpisuje), ki ima namen ustaviti propadanje spomenikov in uvesti jasne kriterije državnih subvencij. Pri opredelitvi kriterijev metodologije izhajamo iz umetnostnozgodovinskega, zgodovinskega, gradbenega, okoljevarstvenega, upravno-ekonomskega in sociološkega vidika ohranjanja. Metodološki pristop disertacije je interdisciplinarno raziskovalno delo, ki vključuje metode umetnostne zgodovine (analiza sloga, vrednotenje in primerjalna analiza umetnostnega spomenika idr.), zgodovinopisja (kritična analiza primarnih in sekundarnih virov), sociologije (metoda intervjuja, analiza, sinteza, metoda opazovanja z udeležbo), gradbeništva (večkriterijske metode odločanja, metoda AHP – Analitični hierarhični proces, vizualni pregled stanja objekta, presoja ogroženosti) in delno ekonomije in varstva okolja (večkriterijske metode odločanja). Študijski primer preveritve in potrditve uporabnosti metodologije so gradovi v Sloveniji, ki so razglašeni za spomenike državnega pomena, metodologija pa ponuja pomembna izhodišča tudi za obravnavo spomenikov lokalnega pomena, čeprav ta način obravnave ni bil uveden sistematično in zahteva dodaten razmislek in dodelavo. Raziskovalno delo je potrdilo hipotezo, da je znanstveno in strokovno podprta večkriterijska metodologija odločanja lahko pomembna pomoč pri analizi spomenikov in njihovem celostnem ohranjanju. Testno metodologijo smo preverili tudi v intervjujih s strokovnjaki različnih ved in jo uporabili za izdelavo predloga metodologije, ki daje možnost celostnega interdisciplinarnega vrednotenja spomenikov in izdelave metodologije za financiranje obnov propadajočih objektov in vzdrževanje tistih, ki že imajo namembnost in so v zadovoljivem stanju ohranjenosti. Kot ključno se je pokazalo, da mora država celostno pristopiti k iskanju namembnosti grajskih stavb, pri tem pa ne pričakovati, da se bo večina objektov vzdrževala sama.

Language:Slovenian
Keywords:gradbeništvo, disertacije, kulturna dediščina, gradovi, konservatorstvo, večkriterijske metode odločanja, metoda AHP
Work type:Dissertation (m)
Tipology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FGG - Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Year:2015
Publisher:[B. Vodopivec]
Number of pages:XXX,197 str.
Place:Ljubljana
COBISS.SI-ID:7241313 Link is opened in a new window
Views:1743
Downloads:295
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Interdisciplinary Definition of a Sustainable Approach to the Environmental Protection - the Case of Castle Heritage
Abstract:
Topic of dissertation is integrated preservation of architectural heritage on the case of castles in Slovenia. The aim of dissertation is to contribute to heritage preservation in a way that allows its integration into development of space and of local environment. Based on research work, presented in dissertation, we therefore developed multi-criteria methodology for monuments properties assessment. Methodology, as proposed by thesis, embraces properties of monuments, which can be explored by different disciplines, yet at the same time defines heritage “potential” for its future use, especially in relation to the planning of its management and function, which would ensure efficient link of monument with local development. At the same, methodology can be used for science based renovation and maintenance interventions planning, as the number of castles, in urgent need of such interventions, exceeds resources available. Methodology is designed to suggest allocation of resources for interventions to those monuments first, whose assigned priority is the highest according to the state strategy and respective criteria and objectives of the call. The need for such research has been strong, while at the same time results of this research come before the state strategy (even though it is prescribed by the law), which would stop monuments deterioration and introduce clear criteria of state subsidies. In defining criteria of the methodology we proceeded therefore from the art historical, historical, civil engineering, environmental, administrativeeconomic and sociological aspects of monument conservation. Methodological approach is interdisciplinary research, covering methods of art history (style analysis, values assessment and comparative analysis of art monuments etc.), historiography (critical analysis of primary and secondary sources), sociology (interview method, analysis, synthesis, method of participant observation), civil engineering (multi criteria decision making methods, AHP – Analytic Hierarchy Process method, visual inspection of the building state of conservation, assessment of risks) and partly of the economy and environmental protection field (multi criteria decision making methods). Castles in Slovenia, declared as monuments of national importance, are the case study for verification and validation of the methodology, whilst methodology offers also important platform for the treatment of monuments of local importance, however this approach has not been introduced systematically and requires further consideration. Research work, presented in dissertation, confirmed the hypothesis that professionally and science-based multi-criteria decision-making methodology can be important support in monuments analysis and their integrated preservation. Test methodology has been verified through interviews with experts from different disciplines and has served for the preparation of methodology proposal, which gives possibility for integrated interdisciplinary monuments assessment, as well as for definition of methodology for financing renovation of deteriorated objects and for financing maintenance of those objects, which are in function and are in satisfactory state of conservation. As crucial it has been pointed out that the state needs a comprehensive and long-term approach to define function of castles, while at the same time it should not to expect that the majority of objects will sustain themselves.

Keywords:civil engineering, thesis, cultural heritage, castles, conservation, multicretira desicion making methods, method AHP

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back