Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Samo Drobne: Model vrednotenja števila in območij funkcionalnih regij
 2. Danijel Kovačić: Ekonomsko-okoljsko ravnotežje v razširjeni teoriji planiranja materialnih potreb

Magistrska dela (3)

 1. Danijel Navodnik: Študij politike naročanja z analizo strukturalnih lastnosti logističnih sistemov v frekvenčnem prostoru
 2. Lucija Höferle: Globalizacija logistike odpadkov in reciklaže
 3. Sanda Poljaković: Models and statistics of inventory investments considering financial constraints

Diplomska dela (2)

 1. Zlatko Kasunić: Skrajšanje poti odvoza ločeno zbranih frakcij v Občini Črnomelj
 2. Tomaž Rozman: E-logistika in sledenje pošiljkam v dobavni verigi z uporabo standardov organizacije GS1

Druga dela (9)

 1. David Bogataj, Marija Bogataj, Marta Kavšek: Development dynamics of health and social infrastructure for the long-term care - the case of the Posavje region
 2. Francisco Campuzano Bolarín, Fulgencio Marin-García, José Andrés Moreno-Nicolás, Marija Bogataj, David Bogataj: Supply chain risk of obsolescence at simultaneous robust perturbations
 3. Francisco Campuzano Bolarín, Fulgencio Marin-García, José Andrés Moreno-Nicolás, Marija Bogataj, David Bogataj: Impacts of variable interest rates on the market areas of a spatial duopoly in supply chains operating on the finite horizon
 4. David Bogataj, Marija Bogataj, Samo Drobne: Sustainability of an activity node in global supply chains
 5. David Bogataj, Domen Hudoklin, Marija Bogataj, Vlado Dimovski, Simon Colnar: Risk mitigation in a meat supply chain with options of redirection
 6. David Bogataj, Valerija Rogelj, Marija Bogataj, Eneja Drobež: Housing equity withdrawal for development of assisted-living facilities
 7. Samo Maček, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve š1tevila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 8. Domen Rački, Samo Drobne, Marija Bogataj: Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: aplikacija na NUTS 2 in NUTS 3 raven v Sloveniji
 9. Jože Panjan, Marija Bogataj, Boris Kompare: Statistična analiza gospodarsko enakovrednih nalivov