Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Robert Dukarić: Referenčni model integracije infrastrukturnih in platformskih nivojev računalniškega oblaka

Magistrska dela (9)

 1. Tomaž Hunjadi: Storitveno vodilo in načrtovalski vzorci
 2. Uroš Kastelic: Arhitekturni vidiki aplikacij SaaS na primeru Windows Azure
 3. Anton Zvonko Gazvoda: Integracija podatkovnih shem na osnovi analize podatkov z algoritmom arhetipske analize za povzemanje podatkovnih množic
 4. Matej Rojko: Integracija povpraševanj nerelacijskih podatkovnih baz in doseganje visoke razpoložljivosti v računalniškem oblaku
 5. Benjamin Kastelic: Razširitev metode za iskanje ujemanj med podatkovnimi shemami s podporo za dodatne podatkovne tipe in upoštevanjem strukture podatkovne sheme
 6. Siniša Ribić: Model pretvorbe BPEL v Amazon Simple Workflow Service
 7. Matej Mežik: Model za integracijo spletnih uporabniških vmesnikov na strani strežnika
 8. Aleš Omerzel: Privacy-preserving sharing and analytics of sensor data in internet of things
 9. Melanija Vezočnik: Metoda za določanje položaja v prostoru z zlivanjem moči signalov WiFi in inercijskih senzorjev naprav IoT

Diplomska dela (31)

 1. Matjaž Poljanšek: Analiza modela platforme kot storitve in razvoj aplikacije v oblaku na platformi Google App Engine
 2. Dane Porenta: Razvoj spletnih storitev v Javi
 3. Tadeja Kadunc: Nadzor in spremljanje poslovnih aktivnosti v SOA
 4. Anton Zvonko Gazvoda: Integracijska arhitektura računalniškega oblaka, komunikacijskih in aplikacijskih storitev na primeru IPTV
 5. Darko Božidar: Analiza kontekstov, odvisnosti in anotacij v Java EE
 6. Jernej Jerin: Integracija informacijskega sistema z napravami na primeru meteorološke postaje
 7. Tomaž Borštnik: Analiza in primerjava javanskih tehnologij za spletni sloj
 8. Matej Pangerc: Vzpostavitev hibridnega oblaka z uporabo OpenStack Swift in Amazon S3 tehnologij
 9. Blaž Parkelj: Analiza in primerjava programskih in poslovnih modelov aplikacij v obliki storitev
 10. Mitja Kastrevc: Geografsko lociranje na platformi Android z uporabo spletnih storitev
 11. Pece Adjievski: Postavitev privatnega oblaka z VMware vCloud
 12. Borče Paspalovski: Orkestracija storitev v oblaku z VMware vCenter Orchestrator
 13. Matjaž Pucelj: Vzpostavitev zasebnega oblaka z uporabo Microsoft system center 2012
 14. Peter Brezovnik: Poslovna pravila v poslovnih procesih
 15. Andrej Gregorka: Mobilna aplikacija za administracijo zasebnega oblaka OpenStack
 16. Gašper Govek: Postavitev in upravljanje zasebnega oblaka z uporabo Microsoft System Center 2012 R2 in Windows Azure Pack za ponudnike storitev
 17. Marija Štokelj: Uporaba SVG pri razvoju odzivnih spletnih strani
 18. Dejan Sakelšak: Primerjava spletnih ogrodij Spring MVC, Stripes in Apache Tapestry
 19. Jan Meznarič: Dinamično generiranje validacijske logike z uporabo sistemov za upravljanje s poslovnimi pravili
 20. Klemen Možina: Razvoj odzivnih kompozitnih komponent v JSF
 21. Viki Petrovič: Razvoj odzivne dinamične spletne aplikacije z uporabo AngularJS in JavaEE na primeru družbenega omrežja
 22. Luka Šarc: Zasnova in razvoj spletnega pajka za analizo dinamičnih spletnih aplikacij
 23. Melanija Vezočnik: Analiza in uporaba MapReduce za priporočilne sisteme
 24. Boštjan Štor: Uporaba načrtovalskih vzorcev in tehnologije Java EE na primeru razvoja aplikacije skladišča
 25. Maruša Benedik: Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov z uporabo BPMN 2
 26. Dejan Petrović: Spletni pajki
 27. Sandi Šemrov: Razvoj migracijskih adapterjev za aplikacije SaaS
 28. Saša Makorič: Analiza uporabe GWT za razvoj spletnih aplikacij
 29. Zoran Špec: Razvoj RESTfull storitev na Google App Engine in Amazon Web Services
 30. Domen Čebulj: Razvoj večslojnega informacijskega sistema z uporabo Java EE in WildFly na primeru gasilskega društva
 31. Leon Tavčar: Analiza in primerjava PHP in JSP

Druga dela (5)

 1. Melanija Vezočnik, Roman Kamnik, Matjaž B. Jurič: Inertial sensor-based step length estimation model by means of principal component analysis
 2. Sebastijan Šprager, Matjaž B. Jurič: Inertial sensor-based gait recognition
 3. Sebastijan Šprager, Matjaž B. Jurič: Robust stride segmentation of inertial signals based on local cyclicity estimation
 4. Jure Tuta, Matjaž B. Jurič: A self-adaptive model-based Wi-Fi indoor localization method
 5. Jure Tuta, Matjaž B. Jurič: MFAM