Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Alenka Plemelj Mohorič: Samoučinkovitost in izgorelost delovnih terapevtov v Sloveniji

Diplomska dela (25)

 1. Nika Naglič: Prisotnost mišično-skeletnih obolenj pri pisarniških delavcih
 2. Nina Babič: Spanje kot okupacija
 3. Eva Gornik: Plesno-gibalne aktivnosti in stari ljudje
 4. Urška Bider: Univerzalno oblikovanje Integralnega turističnega produkta zeliščarske dediščine
 5. Bernardka Magdalena Motoh: Kombinirane intervencije pri pisarniških delavcih
 6. Andrej Smole: Delovnoterapevtski ocenjevalni instrumenti v obravnavi oseb z depresijo
 7. Lucija Vesenjak: Prevalenca in dejavniki tveganja za nastanek mišično-skeletnih obolenj pri pisarniških delavcih v dveh slovenskih podjetjih
 8. Romi Levstek: Delovnoterapevtski modeli in koncepti, uporabljeni pri terapiji s pomočjo živali
 9. Tjaša Medved: Delovnoterapevtska obravnava oseb z demenco v domovih za starejše občane
 10. Tina Slabe: Prilagojenost študija slepim in slabovidnim: primerjava slovenske in norveške ustanove
 11. Neža Mandelc: Rokomet na invalidskih vozičkih kot okupacija pri osebah s poškodbo hrbtenjače
 12. Andraž Plošnik: Delovnoterapevtska obravnava oseb z odvisnostjo od alkohola, v procesu vračanja na delo
 13. Breda Košir: Ples kot prostočasna aktivnost pri slepih in slabovidnih
 14. Zala Barlič: Terapija s pomočjo živali v delovni terapiji pri otrocih s posebnimi potrebami
 15. Janja Prevec: Dejavniki delovnega mesta in razjeda zaradi pritiska pri osebah s paraplegijo
 16. Monika Fatur: Preprečevanje razjede zaradi pritiska pri osebah s paraplegijo
 17. Eva Natalija Novak Jevtić: Pisanje kot ustvarjalna aktivnost v terapiji in delovni terapiji
 18. Tjaša Šeliga: Obravnava oseb s psihotičnimi motnjami na področju prehrane
 19. Lara Lebar: Vključevanje slabovidnih starejših v prostočasne okupacije
 20. Mojca Rus: Tipna slikanica kot terapevtski medij v delovni terapiji
 21. Patricija Jug: Skupinska rekreativna dejavnost za osebe z okvaro hrbtenjače
 22. Iris Jakofčič: Stigmatizacija in samostigmatizacija odraslih oseb s shizofrenijo
 23. Tina Težak: Stigmatizacija mladih odraslih z motnjo v duševnem zdravju
 24. Melisa Bajc: Vloga prostočasnih aktivnosti pri preprečevanju demence
 25. Janja Koradej: Delovno terapevtska obravnava oseb z okvaro hrbtenjače v domačem okolju