Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

  1. Jernej Kusterle: Teorija slovenske ulične poezije in družbeni kontekst

Diplomska dela (1)

  1. Lucija Grušovnik: Brina Svit in migrantstvo v literaturi

Druga dela (1)

  1. Boris Paternu, Marko Juvan, Gregor Kocijan: Disertacijska razprava mag. Irene Novak Popov