Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Cvetka Marhold: Ugotavljanje bakterij iz družine Chlamydiaceae pri pticah v Sloveniji
 2. Urška Ravnik Verbič: Patogeneza in imunski odziv pri naravni okužbi psov z bakterijo Anaplasma phagocytophilum
 3. Marko Zadravec: Adenovirusi pri pticah v Sloveniji

Magistrska dela (1)

 1. Blanka Cingl: Priprava in karakterizacija monoklonskih protiteles proti TLR15

Diplomska dela (1)

 1. Nina Čelesnik Smodiš: Priprava in delni opis monoklonskih protiteles proti virusu ptičje gripe H5N1

Druga dela (11)

 1. Polona Kogovšek, Jerneja Ambrožič, Alenka Dovč, Tanja Dreo, Hristo Hristov, Uroš Krapež, Maja Ravnikar, Brigita Slavec, Marjetka Lotrič, Jana Žel, Olga Zorman-Rojs: Loop-mediated isothermal amplification
 2. Katja Bezek, Jana Avberšek, Olga Zorman-Rojs, Darja Barlič-Maganja: Antimicrobial and antibiofilm effect of commonly used disinfectants on Salmonella Infantis isolates
 3. Marko Zadravec, Joško Račnik, Brigita Slavec, Mónika Ballmann, Gyözö Kaján, Andor Doszpoly, Olga Zorman-Rojs, Cvetka Marhold, Balázs Harrach: Novel adenoviruses from captive psittacine birds in Slovenia
 4. Nina Mlakar Hrženjak, Hristo Hristov, Alenka Dovč, Jana Bergoč Martinjak, Manja Zupan Šemrov, Zoran Žlabravec, Joško Račnik, Uroš Krapež, Brigita Slavec, Olga Zorman-Rojs: Evaluation of welfare in commercial turkey flocks of both sexes using the transect walk method
 5. Katarina Huić Babić, Lana Ljuma Skupnjak, Olga Zorman-Rojs, Máté Halas, Anto Vrdoljak: Safety and efficacy profile of live, intermediate plus vaccine against infectious bursal disease based on strain G6
 6. Zoran Žlabravec, Tomi Trilar, Brigita Slavec, Uroš Krapež, Olga Zorman-Rojs, Joško Račnik: Detection of herpesviruses in passerine birds captured during autumn migration in Slovenia
 7. Marjan Kastelic, Igor Pšeničnik, Gordana Gregurić Gračner, Nina Čebulj-Kadunc, Renata Lindtner-Knific, Brigita Slavec, Uroš Krapež, Aleksandra Vergles-Rataj, Olga Zorman-Rojs, Barbara Pulko, Maša Rajšp, Nina Mlakar Hrženjak, Alenka Dovč: Health status and stress in different categories of racing pigeons
 8. Zoran Žlabravec, Al Vrezec, Brigita Slavec, Urška Kuhar, Olga Zorman-Rojs, Joško Račnik: Herpesvirus infection in a breeding population of two coexisting Strix owls
 9. Joško Račnik, Ana Kočevar, Brigita Slavec, Miša Korva, Katarina Resman Rus, Samo Zakotnik, Tomaž Mark Zorec, Mario Poljak, Milan Matko, Olga Zorman-Rojs, Tatjana Avšič-Županc: Transmission of SARS-CoV-2 from human to domestic ferret
 10. Olga Zorman-Rojs, Alenka Dovč, Uroš Krapež, Zoran Žlabravec, Joško Račnik, Brigita Slavec: Detection of laryngotracheitis virus in poultry flocks with respiratory disorders in Slovenia
 11. Alenka Dovč, Mateja Stvarnik, Renata Lindtner-Knific, Gordana Gregurić Gračner, Igor Klobučar, Olga Zorman-Rojs: Monitoring of unhatched eggs in Hermannʼs tortoise (Testudo hermanni) after artificial incubation and possible improvements in hatching