Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (2)

  1. Anja Kavčič: Vpliv izvlečkov iz lubja bele jelke in obmorskega bora na fluorescenco živih celic z izraženim zelenim fluorescenčnim proteinom
  2. Diana Baraga: Ugotavljanje prisotnosti membranskih nanocevk med rakavimi in normalnimi urotelijskimi celicami

Diplomska dela (1)

  1. Anja Mavrič: Vpliv serumskega holesterola (LDL) na zaraščanje epitelijske poškodbe in vitro

Druga dela (4)

  1. Mojca Kerec Kos, Peter Veranič, Andreja Erman: Poly-L-lysine as an effective and safe desquamation inducer of urinary bladder epithelium
  2. Eva Erzar, Mojca Kerec Kos, Katja Lakota, Peter Veranič, Andreja Erman: Does the urothelium of old mice regenerate after chitosan injury as quickly as the urothelium of young mice?
  3. Nataša Resnik, Kristina Sepčić, Mateja Erdani-Kreft, Peter Veranič, Boris Turk, Peter Maček, Urška Repnik: Highly selective anti-cancer activity of cholesterol-interacting agents methyl-beta-cyclodextrin and ostreolysin A/pleurotolysin B protein complex on urothelial cancer cells
  4. Maruša Lokar, Doron Kabaso, Nataša Resnik, Kristina Sepčić, Veronika Kralj-Iglič, Peter Veranič, Robert Zorec, Aleš Iglič: The role of cholesterol-sphingomyelin membrane nanodomains in the stability of intercellular membrane nanotubes