Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Milan Šinko: Javnopolitično učenje in javnopolitične spremembe

Diplomska dela (6)

 1. Vasja Leban: Primerjava resolucije o nacionalnem gozdnem programu in programa razvoja podeželja z javnopolitičnega vidika
 2. Dušan Tomašević: Primerjava gozdne politike Slovenije in Finske na področju posestne strukture gozdov
 3. Simon Nastran: Izobraževanje lastnikov gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevna enota Železniki
 4. Tomaž Gorišek: Uporabnost uravnoteženega sistema kazalnikov v gozdarstvu
 5. Dejan Kapš: Institucionalna usklajenost lovnogospodarskih sistemov upravljanja z rjavim medvedom med Slovenijo in Hrvaško
 6. Jan Sovdat: Ureditev odstranjevanja vejevine pri tehnologiji univerzalnega žičnega žerjava z gozdnopolitičnega vidika

Druga dela (24)

 1. Milan Šinko: Institucionalno in strukturno ozadje povezovanja gozdnih proizvajalcev
 2. Milan Šinko: Inovativnost slovenskih lastnikov gozdov na začetku novega tisočletja
 3. Jurij Diaci: Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji
 4. Milan Šinko: Presoja (ne)ustreznosti Enotne metodologije za ugotavljanje vrednosti gozda kot strokovne osnove za cenitev gozdov
 5. Milan Šinko: Predsedovanje Slovenije Svetu EU z vidika slovenske gozdne politike
 6. Milan Šinko: Evalvacija programa razvoja gozdov Slovenije z vidika nacionalnih gozdnih programov
 7. Špela Pezdevšek Malovrh, Milan Šinko, Lidija Zadnik Stirn, Janez Krč, Vasja Leban, Tine Premrl: COST FP 1207
 8. Slavka Kavčič, Iztok Winkler, Janez Pogačnik, Boštjan Anko, Ivan Žonta, Franc Gašperšič, Andrej Dobre, Miha Adamič, Janez Božič, Milan Šinko: Strokovne podlage za oblikovanje gozdarske zakonodaje
 9. Milan Šinko: Dejavniki uporabe lesa za ogrevanje stanovanj v SR Sloveniji
 10. Igor Potočnik, Milan Šinko, Iztok Winkler: Ekonomska narava naložb v gozdne ceste
 11. Milan Šinko: Kakovost družbenih odnosov in vloga gozdarske stroke
 12. Milan Šinko: Vključenost gozdarstva v strategiji pametne specializacije in v programiranje evropske kohezijske politike 2014-2020
 13. Milan Šinko, Iztok Winkler: Koncept nacionalnih gozdnih programov in primerjava s programom razvoja gozdov v Sloveniji
 14. Gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju z gozdom
 15. Milan Šinko: Gozdna vladavina in nacionalni gozdni program
 16. Milan Šinko: Sistemi ocenjevanja vrednosti gozdov v Avstriji, Nemčiji in Švici - lekcije za Slovenijo
 17. Milan Šinko: Policy change and policy learning in post-socialist wildlife policy in Slovenia
 18. Milan Šinko: Policy change - review of classification, measurement and factors
 19. Igor Potočnik, Milan Šinko, Špela Pezdevšek Malovrh: Primerjava čistega finančnega donosa, ki ga zagotavljajo državni gozdovi v Avstriji in Sloveniji
 20. Brina Malnar, Milan Šinko: Slovensko javno mnenje v letu 1998 o slovenskih gozdovih
 21. Brina Malnar, Milan Šinko: Forty years of environmental risk perceptions
 22. Liviu Nichiforel, Kevin Keary, Philippe Deuffic, Gerhard Weiss, Bo Jellesmark Thorsen, Georg Winkel, Mersudin Avdibegović, Zuzana Dobsinska, Diana Feliciano, Paola Gatto, Špela Pezdevšek Malovrh, Milan Šinko: How private are Europeʼs private forests?
 23. Liviu Nichiforel, Philippe Deuffic, Bo Jellesmark Thorsen, Gerhard Weiss, Teppo Hujala, Kevin Keary, Anna Lawrence, Mersudin Avdibegović, Zuzana Dobsinska, Diana Feliciano, Špela Pezdevšek Malovrh, Milan Šinko: Two decades of forest-related legislation changes in European countries analysed from a property rights perspective
 24. Milan Šinko: Digitalizacija in umetna inteligenca v gozdarstvu