Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (4)

 1. Alenka Guček: Meritve elementarnih dogodkov uravnavane eksocitoze v astrocitih
 2. Boštjan Rituper: Vloga holesterola pri uravnavani eksocitozi podganjih endokrinih celic v kulturi
 3. Priyanka Singh: Študija posameznih mešičkov v astrocitih z metodo optične mikroskopije visoke ločljivosti
 4. Alenka Hrovat: Vloga aktinskih filamentov v delovanju membranskih receptorjev, sklopljenih z G-proteini

MSc theses (5)

 1. Tina Smolič: Vpliv ekspresije gena familiarnega tipa Alzheimerjeve bolezni PS1[delta]E9 na mobilnost in sekrecijsko aktivnost astrocitov podgane v kulturi
 2. Marjeta Lisjak: Karakterizacija mešičkov z vodnimi kanali akvaporini 4
 3. Nika Krivec: Vpliv hipoksije na izražanje membranskih transporterjev in adipokinov v človeških preadipocitih
 4. Viktorija Radotić: Temperaturna odvisnost metabolizma glukoze v podganjih astrocitih
 5. Sandra Hočevar: Isolation and characterization of pure glial cell populations from adult mouse central nervous system white matter

Other documents (19)

 1. Anemari Horvat, Marko Muhič, Tina Smolič, Ena Begić, Robert Zorec, Marko Kreft, Nina Vardjan: Ca$^{2+}$ as the prime trigger of aerobic glycolysis in astrocytes
 2. Matjaž Stenovec, Baoman Li, Alexei Verkhratsky, Robert Zorec: Astrocytes in rapid ketamine antidepressant action
 3. Dorian Dolanc, Tomaž Mark Zorec, Zala Smole, Anja Maver, Anemari Horvat, Thanigaimalai Pillaiyar, Saša Trkov Bobnar, Nina Vardjan, Marko Kreft, Helena Haque Chowdhury, Robert Zorec: The activation of GPR27 increases cytosolic L-lactate in 3T3 embryonic cells and astrocytes
 4. Tina Smolič, Robert Zorec, Nina Vardjan: Pathophysiology of lipid droplets in neuroglia
 5. Jernej Jorgačevski, Robert Zorec, Maja Potokar: Insights into cell surface expression, supramolecular organization, and functions of aquaporin 4 isoforms in astrocytes
 6. Marjeta Lisjak, Maja Potokar, Robert Zorec, Jernej Jorgačevski: Indirect role of AQP4b and AQP4d isoforms in dynamics of astrocyte volume and orthogonal arrays of particles
 7. Mitsuhiro Morita, Hiroko Ikeshima-Kataoka, Marko Kreft, Nina Vardjan, Robert Zorec, Mami Noda: Metabolic plasticity of astrocytes and aging of the brain
 8. Maja Potokar, Jernej Jorgačevski, Robert Zorec: Astrocytes in flavivirus infections
 9. Maja Potokar, Jernej Jorgačevski, Robert Zorec: Astrocyte aquaporin dynamics in health and disease
 10. Nina Vardjan, Alexei Verkhratsky, Robert Zorec: Astrocytic pathological calcium homeostasis and impaired vesicle trafficking in neurodegeneration
 11. Helena Haque Chowdhury, Marko Kreft, Jørgen Jensen, Robert Zorec: Insulin induces an increase in cytosolic glucose levels in 3T3-L1 cells with inhibited glycogen synthase activation
 12. Maja Potokar, Nina Vardjan, Matjaž Stenovec, Saša Trkov Bobnar, Jernej Jorgačevski, Marko Kreft, Robert Zorec: Astrocytic vesicle mobility in health and disease
 13. Jelena Velebit Marković, Anemari Horvat, Tina Smolič, Sonja Prpar Mihevc, Boris Rogelj, Robert Zorec, Nina Vardjan: Astrocytes with TDP-43 inclusions exhibit reduced noradrenergic cAMP and Ca$^2$$^+$ signaling and dysregulated cell metabolism
 14. Mićo Božić, Alexei Verkhratsky, Robert Zorec, Matjaž Stenovec: Exocytosis of large-diameter lysosomes mediates interferon γ-induced relocation of MHC class II molecules toward the surface of astrocytes
 15. Eva Lasič, Marjeta Lisjak, Anemari Horvat, Mićo Božić, Aleksandra Šakanović, Gregor Anderluh, Alexei Verkhratsky, Nina Vardjan, Jernej Jorgačevski, Matjaž Stenovec, Robert Zorec: Astrocyte specific remodeling of plasmalemmal cholesterol composition by ketamine indicates a new mechanism of antidepressant action
 16. Jernej Jorgačevski, Miša Korva, Maja Potokar, Marjeta Lisjak, Tatjana Avšič-Županc, Robert Zorec: ZIKV strains differentially affect survival of human fetal astrocytes versus neurons and traffic of ZIKV-laden endocytotic compartments
 17. Luca Steardo, Luca Steardo, Robert Zorec, Alexei Verkhratsky: Neuroinfection may contribute to pathophysiology and clinical manifestations of COVID-19
 18. Maruša Lokar, Doron Kabaso, Nataša Resnik, Kristina Sepčić, Veronika Kralj-Iglič, Peter Veranič, Robert Zorec, Aleš Iglič: The role of cholesterol-sphingomyelin membrane nanodomains in the stability of intercellular membrane nanotubes
 19. Helena Haque Chowdhury, Katja Rebolj, Marko Kreft, Robert Zorec, Peter Maček, Kristina Sepčić: Lysophospholipids prevent binding of a cytolytic protein ostreolysin to cholesterol-enriched membrane domains