Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Boštjan Petelinc: Vsebnost sladkorjev in kislin v plodu paprike (Capsicum annuum L.) gojene na hidroponski način s kontroliranim dodajanjem hranil

Diplomska dela (15)

 1. Katarina Žužek: Vršičkanje paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) kot ukrep povečevanja zgodnosti
 2. Silvija Ferk: Hidroponsko gojenje motovilca (Valerianella locusta L.) v gojitvenih ploščah
 3. Valentina Smolnikar: Vpliv koncentracije hranilne raztopine na pridelek paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.)
 4. Janez Svetek: Zastiranje tal s PE folijami pri gojenju solate
 5. Milena Šlosel: Preizkus tehnik gojenja zimskega portulaka (Claytonia perfoliata Donn ex Willd.)
 6. Katarina Dolinar: Analiza rasti, razvoja ter pridelka paprike (Capsicum anuum L.) glede na vzgojno obliko
 7. Mateja Grobin: Kakovost pridelka paprike (Capsicum annuum L.) pri hidroponskem načinu gojenja
 8. Zvone Doles: Pridelovanje in oskrba slovenskega prostora z vrtninami
 9. Nuša Cvenkel: Izbor substratov za gojenje mačeh (Viola sp.)
 10. Marko Černe: Povečanje vsebnosti selena v radiču (Cichorium intybus L.)
 11. Dejan Gregorič: Tehnologija pridelovanja zgodnjega zelja
 12. Maja Kos: Hidroponsko gojenje nageljnov (Dianthus sp.)
 13. Bernarda Beltram: Sortiment zgodnjega zelja za integrirano pridelavo
 14. Marko Devetak: Hidroponsko gojenje solatnic na različnih gojitvenih ploščah
 15. Anka Škofic: Cepljenje sadik razhudnikovk (Solanaceae) in bučnic (Cucurbitaceae)

Druga dela (6)

 1. Nina Kacjan-Maršić, Jože Osvald: The influence of grafting on yield of two tomato cultivars (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in a plastic house
 2. Nina Kacjan-Maršić, Jože Osvald: The effect of fertigation on yield and quality of four white cabbage (Brassiaca oleracea var. capitata L.) cultivars
 3. Dragan Žnidarčič, Jože Osvald, Stanislav Trdan: Plant characteristics for distinction of red chicory (Cichorium intybus L. var. silvestre Bisch.) cultivars grown in central Slovenia
 4. Mateja Germ, Jože Osvald: Selenium treatment affected respiratory potential in Eruca sativa
 5. Nina Kacjan-Maršić, Jože Osvald, Marijana Jakše: Evaluation of ten cultivars of determinate tomato (Lycopersicum esculentum Mill.), grown under different climatic conditions
 6. Dragan Žnidarčič, Nina Kacjan-Maršić, Jože Osvald, Tomaž Požrl, Stanislav Trdan: Yield and quality of early cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) in response to within-row plant spacing