Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Miha Mikelj: Interakcije izbranih proteinov naddružine MACPF/CDC z lipidnimi membranami
 2. Tina Eleršek: Vpliv mikrocistinov in planktopeptina na rast in fotosintezo nekaterih fitoplanktonskih organizmov

Magistrska dela (13)

 1. Ana Pavšič: Vrednotenje toksičnosti kompleksov egerolizinov in proteinov z domeno MACPF za žitnega strgača in kapusovega bolhača
 2. Nives Škorja: Vpliv metformina na mitohondrijski potencial in presnovo laktata v celicah raka dojke
 3. Barbara Starešinič: Učinek elektroporacije v kombinaciji z raztopino CaCl2 na tumorske in normalne celične linije in vitro
 4. Sara Podržaj: Interakcije rekombinantnega proteina erilizina A z lipidi in lipidnimi membranami
 5. Katja Uršič: Vloga proteina Tum1 v lipidnem metabolizmu kvasovke
 6. Urška Dolinar: Protibakterijska aktivnost vodnih izvlečkov izbranih antarktičnih morskih spužev
 7. Neža Omersa: Razvoj metod za in vitro proučevanje tkivnozaščitnih učinkov eritropoetina v celičnem modelu
 8. Sandra Čivović: Citotoksična aktivnost ekstraktov izbranih antarktičnih morskih spužev
 9. Nika Horvat: Biološki učinki preparata gobe Cordyceps militaris
 10. Gašper Strugar: Protibakterijska aktivnost v etanolnih ekstraktih izbranih antarktičnih morskih spužev
 11. Daniel Šega: Testiranje aktivnosti rekombinantnega toksina parborlizina iz nitkarja Parborlasia corrugatus
 12. Maša Lenasi: Metabolne poti za asimilacijo acetata pri Streptomyces sp.
 13. Tjaša Stošicki: Priprava encima za elektrostatsko vezavo na nanodelce

Diplomska dela (37)

 1. Metod Prelec: Kemijsko genomska analiza odziva evkariontske celice na cinkov stres
 2. Metka Lotrič: Vpliv etanolnih ekstraktov karibskih in avstralskih morskih spužev na aktivnost glutation S-transferaze in encimov iz skupine holinesteraz
 3. Antonija Bogdan: Biološko aktivne snovi v organskih ekstraktih nekaterih bazidiomicet
 4. Sandra Žulič: Biološko aktivne snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk
 5. Rok Kosmina: Biološka aktivnost v etanolnih izvlečkih izbranih antarktičnih morskih spužev (Porifera)
 6. Nina Vidmar: Izolacija in nekatere lastnosti citolitičnega proteina iz morske vetrnice Metridium senile
 7. Petra Cesarec: Izolacija vodotopnih biološko aktivnih snovi iz tropskih morskih spužev
 8. Mateja Šebenik: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 9. razred osnovne šole
 9. Mojca Plantan: Optimizacija mikrosatelitnih lokusov pri morskem klobuku (Rhizostoma pulmo)
 10. Eva Lozič: Študije izražanja estrogenskih in progesteronskih receptorjev pri raku endometrija
 11. Barbara Bešter: Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole - biologija
 12. Saša Koželj: Izolacija hemolitično aktivnih snovi iz pedicelarijev pegastega morskega ježka Sphaerechinus granularis (Lamarck)
 13. Andreja Kmet Gregorčič: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za biologijo v 9. razredu osnovne šole
 14. Marko Cokan: Temperaturna odvisnost delovanja alkilpiridinijevih polimerov na različne membranske sisteme
 15. Ana Zovko: Vpliv pH in temperature na membransko ativnost alkilpiridinijevih polimerov iz morske spužve Reniera sarai
 16. Monika Avbelj: Vpliv sprememb proteina MyD88 na signalizacijo Tollu-podobnih receptorjev
 17. Alja Oblak: Vpliv zamenjave aminokislin 82, 85 in 87 na aktivnost proteina MD-2
 18. Jelka Pohar: Vloga proteolize v signalizaciji dvoverižne RNK preko Toll-podobnega receptorja 3
 19. Vida Kocbek: Vpliv Cr(VI) ionov na oksidativne poškodbe lipidov in proteionov
 20. Metka Lovšin: Vpliv okolju tujih presnovkov nekaterih zdravil na izbrane testne organizme
 21. Aleš Špes: Vpliv nanodelcev titanovega dioksida na mitohodrije
 22. Brigita Radovan: Osamitev mikroorganizmov z izbranimi encimskimi aktivnostmi
 23. Matej Skočaj: Izražanje delov človeškega perforina v bakteriji Escherichia coli
 24. Jasmina Bevc: Razvoj metode čiščenja hemaglutinina virusa influence na monolitnih kromatografskih nosilcih
 25. Jana Kalan: Nevraminidazna aktivnost pri bakteriji Mycoplasma corogypsi
 26. Ajda Rozman: Encimska razgradnja organsko vezanega fosforja v morskih makroagregatih
 27. Omar Naneh: Izolacija, biokemijska karakterizacija ter kristalizacija univerzalnega stresnega proteina iz Mycobacterium smegmatis
 28. Tina Lebar: Sinteza resveratrola z vezavo himernih encimov na DNK ter preverjanje učinkovitosti vezave z represijo transkripcije
 29. Marjeta Resnik: Encimska hidroliza celične stene mikroalge Scenedesmus quadricauda
 30. Tina Smodej: Postopek ugotavljanja estrogenske aktivnosti odpadnih vod
 31. Alenka Žumer: Analiza nekaterih možnih reakcijskih mehanizmov 17[beta]-hidroksisteroid dehidrogenaze iz nitaste glive Cochliobolus lunatus
 32. Jernej Obreza: Lastnosti membranskih proteinov bakterije Mycoplasma neurolyticum
 33. Dejan Pavlin: Postopek priprave celic bakterije Rhodococcus sp. z visoko zmožnostjo ketoredukcije intermediatov ezetimiba
 34. Andraž Premru: Strupenost herbicida jodosulfurona za vodne organizme pred in po fotokatalitski oksidaciji
 35. Manca Gorjanc: Hemolitična aktivnost steroidnih saponinov iz morske spužve Pandaros acanthifolium
 36. Bojan Martinšek: Biološka aktivnost v organskih ekstraktih nekaterih tropskih morskih spužev (Porifera, Demospongia)
 37. Anja Balant: Izolacija blokatorjev K+ kanalčkov iz morske vetrnice Urticina crassicornis

Druga dela (22)

 1. Sabina Berne, Maja Čemažar, Robert Frangež, Polona Juntes, Simona Kranjc Brezar, Marjana Grandič, Monika Savarin, Tom Turk: APS8 delays tumor growth in mice by inducing apoptosis of lung adenocarcinoma cells expressing high number of α7 nicotinic receptors
 2. Veronica Piazza, Ivanka Dragić, Kristina Sepčić, Marco Faimali, Francesca Garaventa, Tom Turk, Sabina Berne: Antifouling activity of synthetic alkylpyridinium polymers using the barnacle model
 3. Boris Sket: Iskanje izvora
 4. Marina Dermastia, Radovan Komel, Tom Turk: Kjer se življenje začne ---
 5. Gregor Anderluh, Kristina Sepčić, Tom Turk, Peter Maček: Cytolytic proteins from cnidarians - an overview
 6. Ana Zovko, Kristina Viktorsson, Rolf Lewensohn, Katja Kološa, Metka Filipič, Hong Xing, William R. Kem, Laura Paleari, Tom Turk: APS8, a polymeric alkylpyridinium salt blocks α7 nAChR and induces apoptosis in non-small cell lung carcinoma
 7. Kakovost slovenskega morja
 8. Tom Turk, Jerneja Ambrožič, Urška Batista, Gašper Strugar, Rok Kosmina, Sandra Čivović, Dorte Janussen, Silke Kauferstein, Dietrich Mebs, Kristina Sepčić: Biological activities of ethanolic extracts from deep-sea Antarctic marine sponges
 9. Študentska ekskurzija na raziskovalno postajo La Gamba
 10. Ana Zovko, Tom Turk, Marco Faimali, Francesca Garaventa, E. Chelossi, C. Falugi, M. G. Aluigi, Corrado Angelini, S. Trombino, L. Gallus, S. Ferrando, Patrizia Russo, Kristina Sepčić, L. Paleari: Studies on a promising anticancer molecule of marine origin
 11. Ana Zovko, Maja Vaukner, Kristina Sepčić, Franc Pohleven, Domen Jaklič, Nina Gunde-Cimerman, Tom Turk: Antifungal and antibacterial activity of 3-alkylpyridinium polymeric analogs of marine toxins
 12. Andrea Defant, Ines Mancini, Lucija Raspor Dall'Olio, Graziano Guella, Tom Turk, Kristina Sepčić: New structural insights into saraines A, B, and C, macrocyclic alkaloids from the mediterranean sponge Reniera (Haliclona) sarai
 13. Biotska raznovrstnost v slovenskem morju
 14. Wael E. Houssen, Kristina Sepčić, Tom Turk, Ana Zovko: Chemical synthesis and biological activities of 3-alkyl pyridinium polymeric analogues of marine toxins
 15. Saša Koželj: Izolacija hemolitično aktivnih snovi iz pedicelarijev pegastega morskega ježkaSphaerechinus granularis (Lamarck)
 16. Andreja Kmet Gregorčič: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za biologijo v 9. razredu osnovne šole
 17. Barbara Bešter: Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole - biologija
 18. Mateja Šebenik: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 9. razred osnovne šole
 19. Marta Močnik: Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz biologije leta 2006
 20. Eva Lozič: Študije izražanja estrogenskih in progesteronskih receptorjev pri raku endometrija
 21. Andrej Razpotnik, Igor Križaj, William R. Kem, Peter Maček, Tom Turk: A new cytolytic protein from the sea anemone Urticina crassicornis that binds to cholesterol- and sphingomyelin-rich membranes
 22. Sabina Berne, Franc Pohleven, Tom Turk, Kristina Sepčić: Induction of fruiting in oyster mushroom (Pleurotus ostratus) by polymeric 3-alkylpyridinium salts