Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Saša Koprivec: Opredelitev lastnosti nevraminidaz in hemaglutininov iz bakterij Mycoplasma canis in Mycoplasma cynos

Magistrska dela (1)

 1. Špela Kodre: Izražanje genov za imunost v celicah HD11 in CEC-32 ob in vitro okužbi z bakterijo Mycoplasma synoviae in ptičjim paramiksovirusom tipa 1

Diplomska dela (8)

 1. Sandra Pintar: Vpliv temperature in vrednosti pH na aktivnost nevraminidaze bakterije Ornithobacterium rhinotracheale
 2. Barbara Pistivšek: Identifikacija receptorja za Fc del IgY molekule bakterije Mycoplasma synoviae
 3. Teja Zakrajšek: Nevraminidazna aktivnost bakterije Mycoplasma canis
 4. Janja Dobravc: Molekularno taksonomska opredelitev novih mikoplazem iz živalskega prebavnega trakta
 5. Jana Kalan: Nevraminidazna aktivnost pri bakteriji Mycoplasma corogypsi
 6. Simon Blatnik: Karakterizacija proteinov bakterije Mycoplasma cynos z monoklonskimi protitelesi
 7. Iva Horvat: Vpliv bakterije Mycoplasma synoviae na preživetje kokošjih hrustančnih celic v pogojih in vitro
 8. Luka Bolha: Preverjanje nukleazne aktivnosti pri patogenih bakterijah izbranih vrst rodu Mycoplasma

Druga dela (4)

 1. Rebeka Lucijana Berčič, Ivanka Cizelj, Mateja Benčina, Mojca Narat, Janet M. Bradbury, Peter Dovč, Dušan Benčina: Demonstration of neuraminidase activity in Mycoplasma neurolyticum and of neuraminidase proteins in three canine Mycoplasma species
 2. Ivanka Cizelj, Rebeka Lucijana Berčič, Daliborka Dušanić, Mojca Narat, Janko Kos, Peter Dovč, Dušan Benčina: Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae express a cysteine protease CysP, which can cleave chicken IgG into Fab and Fc
 3. Daliborka Dušanić, Rebeka Lucijana Berčič, Ivanka Cizelj, Simona Salmič, Mojca Narat, Dušan Benčina: Mycoplasma synoviae invades non-phagocytic chicken cells in vitro
 4. Daliborka Dušanić, Dušan Benčina, Irena Oven, Ivanka Cizelj, Mojca Benčina, Mojca Narat: Mycoplasma synoviae induces upregulation of apoptotic genes, secretion of nitric oxide and appearance of an apoptotic phenotype in infected chicken chondrocytes