Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (3)

 1. Iztok Stariha: Anglija skozi prizmo Bede Venerabilisa
 2. Matevž Gradišnik: Ljubljanska komenda nemškega viteškega reda v zgodnjem novem veku
 3. Nina Lebar: Pisma na brezovem lubju v luči razvoja Novgorodske republike

Diplomska dela (13)

 1. Job Fridl Jarc: Herman de Carinthia in Koran
 2. Tamara Klepec: Politična podoba Italije v 15. stoletju (Firence in druga mesta)
 3. Kajetan Škraban: Zahodni imaginarij »grštva« v poročilih o diplomatskih odnosih med Bizancem in Zahodom v obdobju 949–1007
 4. Domen Saksida: Dojemanje časa v starejših zgodovinskih obdobjih
 5. Klavdija Kelher: Vpliv Bizanca in arabskega sveta na južno Italijo v času Normanov
 6. Nejc Valič: Križarska grofija Edesa
 7. Tamara Šterk: Črna mačka, talisman in blagoslov: primeri vraževerja in magičnih praks v Evropi med letoma 500 in 1500
 8. Filip Gačnik: Srednjeveško orožje in njegova raba
 9. Patrik Ceglar: Viteštvo v očeh Bernarda iz Clairvauxa in Geoffroija de Charnyja
 10. Aljaž Bezjak: Obdobje Balduina II. v Sveti deželi
 11. Anja Bricelj: Homoseksualnost v predmodernih časih (od antike do renesanse)
 12. Tomaž Šavli: Dojemanje relikvij kot objektov čaščenja ali kot predmetov trgovanja na višku njihove pojavnosti v evropskem visokem in poznem srednjem veku
 13. Gašper Jesenšek: Razvoj Osmanske države do konca vladavine Sulejmana II.