Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

 1. Klara Škvarč Kirn: Vloga skupine za zasvojene z alkoholom in njihove družine

Diplomska dela (16)

 1. Urška Končan: Medgeneracijsko zavezništvo skozi prizmo medsebojnega doživljanja generacij
 2. Tadeja Rajk Jeglič: Analiza biblioedukacijskih vaj iz leposlovne literature pri študijskem predmetu Zasvojenosti II
 3. Jure Košir: Prekomerno uživanje alkoholnih pijač v treh domovih za stare ljudi
 4. Maja Rant: Stališča študentov Fakultete za socialno delo do pitja alhokola
 5. Janja Rupnik: Doživljanje starosti pri starostnikih v domu za starejše in v domačem okolju
 6. Eva Korenč: Mreža programov pomoči zasvojenim z alkoholom v Republiki Sloveniji
 7. Lavra Ciperle: Mladi in vožnja pod vplivom alkohola v občini Vodice
 8. Nataša Krese: Motnje v odnosih
 9. Tatjana Petelinek: Vpliv zdravljenja zasvojenosti na varnost v cestnem prometu
 10. Jasna Kopše: Varovalni dejavniki za preprečevanje omam in zasvojenosti
 11. Nadja Proselc: Vloga družine v procesu zdravljenja in pri vzdrževanju abstinence
 12. Slavica Valenčak: Mladi in vožnja pod vplivom alkohola v okolici Podčetrtka
 13. Blaž Švab: Glasba kot dejavnik varovanja in tveganja pri odraščanju otrok alkoholikov
 14. Andreja Štajdohar: Stališča in izkušnje uporabnikov Dnevnega centra aktivnosti Ljubljana
 15. Valentina Švigelj: Tečaj za preprečevanje padcev v starosti, zmanjšanje strahu pred njimi in krepitev socialne mreže v starosti
 16. Blaž Podpečan: Želje starejših prebivalcev Slovenije o njihovi prihodnosti

Druga dela (3)

 1. Jože Ramovš: Pomen Mlinarjeve knjige Življenjsko okolje v globalni in informacijski dobi za gerontologijo
 2. Jože Ramovš: Slovenščina kot orodje človeškega dialoga
 3. Jože Ramovš: Družina - osnovna in vseživljenjska šola jezika