Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Simona Hvalič Touzery: Družinska oskrba starih družinskih članov

Magistrska dela (1)

 1. Klara Škvarč Kirn: Vloga skupine za zasvojene z alkoholom in njihove družine

Diplomska dela (16)

 1. Blaž Podpečan: Želje starejših prebivalcev Slovenije o njihovi prihodnosti
 2. Valentina Švigelj: Tečaj za preprečevanje padcev v starosti, zmanjšanje strahu pred njimi in krepitev socialne mreže v starosti
 3. Andreja Štajdohar: Stališča in izkušnje uporabnikov Dnevnega centra aktivnosti Ljubljana
 4. Blaž Švab: Glasba kot dejavnik varovanja in tveganja pri odraščanju otrok alkoholikov
 5. Slavica Valenčak: Mladi in vožnja pod vplivom alkohola v okolici Podčetrtka
 6. Nadja Proselc: Vloga družine v procesu zdravljenja in pri vzdrževanju abstinence
 7. Jasna Kopše: Varovalni dejavniki za preprečevanje omam in zasvojenosti
 8. Tatjana Petelinek: Vpliv zdravljenja zasvojenosti na varnost v cestnem prometu
 9. Nataša Krese: Motnje v odnosih
 10. Lavra Ciperle: Mladi in vožnja pod vplivom alkohola v občini Vodice
 11. Eva Korenč: Mreža programov pomoči zasvojenim z alkoholom v Republiki Sloveniji
 12. Janja Rupnik: Doživljanje starosti pri starostnikih v domu za starejše in v domačem okolju
 13. Maja Rant: Stališča študentov Fakultete za socialno delo do pitja alhokola
 14. Jure Košir: Prekomerno uživanje alkoholnih pijač v treh domovih za stare ljudi
 15. Tadeja Rajk Jeglič: Analiza biblioedukacijskih vaj iz leposlovne literature pri študijskem predmetu Zasvojenosti II
 16. Urška Končan: Medgeneracijsko zavezništvo skozi prizmo medsebojnega doživljanja generacij

Druga dela (3)

 1. Jože Ramovš: Slovenščina kot orodje človeškega dialoga
 2. Jože Ramovš: Družina - osnovna in vseživljenjska šola jezika
 3. Jože Ramovš: Pomen Mlinarjeve knjige Življenjsko okolje v globalni in informacijski dobi za gerontologijo