Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nataša Poklar Ulrih

Vseh ključnih besed je 168, ki se skupaj pojavijo 236 krat.
42 ključnih besed (25 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 110 krat (46.61 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x7.27%fenolne spojine
5x4.55%diferenčna dinamična kalorimetrija
4x3.64%modelne membrane, Aeropyrum pernix, antioksidativna učinkovitost, antioksidanti, arheje
3x2.73%fluorescenčna spektroskopija, hipertermofili, hmelj, DSC, epigalokatehin galat, rastlinski ekstrakti, epigalokatehin
2x1.82%hidroksicimetne kisline, polifenoli, granatno jabolko, kavna kislina, kampferol, proteini, p-kumarna kislina, BSA, točkovne mutacije, polarizacija, geografsko poreklo, kvercetin, biološke membrane, fluidnost membran, elektronska paramagnetna resonanca, anizotropija, flavonoidi, koencim Q10, katehin, goveji serumski albumin, kampferol-3-glukozid, kapsulacija, alginat, gojenje arhej, rastlinski izvlečki, fizikalnokemijske lastnosti, liposomi, pektin
1xfluorescenčna spektrometrija, skupni fenoli, disertacije, presevni elektronski mikroskop, adsorbcijska kromatografija, TLC, CD-spektroskopija, kromatografske metode, histoni, fluorescenčna barvila, UV-spektroskopija, vpliv natrijevega klorida, hrvaško geografsko poreklo, brazilsko geografsko poreklo, butiliran hidroksitoluen, interakcije, izolacija lipidov, epigalokatehin-3-galat, priprava liposomov, tankoplastna kromatografija, diferencialna kalorimetrija, zunajcelični proteini, epikatehin, 2D-elektroforeza, proteini Alba, Punica granatum, arheosom, denaturacija proteinov, molekulsko modeliranje, docking, fluorimetrija, UV-VIS spektrofotometrija, vpliv temperature, naringenin, vgnezdenje, denaturacija, ferulna kislina, lipidne membrane, fenolne kisline, fenoli, stafilokokni enterotoksin, alfa-sinuklein, epikatehin galat, SEB, Archaea, stafilokokni enterotoksin B, stireni, inaktivacija toksinov, stabilizacija DNA, površinska napetost lipidnega monosloja, površina molekule alfa-sinukleina, cirkularni dihroizem, rožmarinska kislina, intrizična fluorescenca, kritična micelna koncentracija, katehini, enterotoksini, storžki hmelja, mikrokapsulacija, dostavni sistemi, hitozan, vpliv na zdravje, svetloba, pH, temperatura, funkcionalna živila, granatno jabolko (Punica granatum L.), proteinski konjugati, analitska karakterizacija, kakovost, filgrastim, PEG, reagenti, polietilen glikol, prehranska dopolnila, prehrana, beta-kisline, antioksidativne lastnosti, DPPH, alfa-kisline, Humulus lupulos, listki, storžki, analiza sposobnosti redukcije, HPLC, folna kislina, vitamin B9, vodotopni vitamini, vitamini, Humulus lupulus L., protimikrobna učinkovitost, pegilirane učinkovine, pegilacija, Humulus lupulus, listi hmelja, DPPH test, nosilci, fluidnost, nevroprotektivnost, vodotopni koencim Q10, FRAP test, mandelj, LUV, arheosomi, veliki enoslojni liposomi, lipidi, Prunus dulcis, maščobne kisline, nikotin, krvno-možganska pregrada, [alfa]-sinuklein, Parkinsonova bolezen, agregacija, antocianini, Punica granatum L., živilsko inženirstvo, mikrokapsule, fibrilacija, tirozin, fluorescenčna anizotropija, ureditveni parameter, CD spektroskopija, lipidni dvosloj, strukturne lastnosti, modelne lipidne membrane, temperatura faznega prehoda