Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jana Mali

Vseh ključnih besed je 46, ki se skupaj pojavijo 70 krat.
8 ključnih besed (17.39 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 32 krat (45.71 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x28.13%stari ljudje
8x25%socialno delo
3x9.38%socialno delo s starimi ljudmi, institucionalna oskrba, demenca
2x6.25%skupnostna oskrba, oblike pomoči, staranje
1xsporazumevanje, Demenca, priprava na starost, socialna vključenost, družabništvo, osebe z demenco, neformalni oskrbovalci, družabniki, komunikacija, socialna omrežja, domovi za stare, demografske spremembe, osamljenost, biografske metode, osebni načrt, institucionalno varstvo, tabuizacija starosti, biografija, Osamljenost, pomoč žalujočim, družina, socialna izključenost, spremembe, motnje avtističnega spektra (MAS), potrebe, avtonomija, aktivnosti s pomočjo živali, dom za stare ljudi, mlajši ljudje z demenco, zgodnja demenca, stres, obremenitve, center starejših, dolgotrajna oskrba, faze žalovanja, smrt, žalovanje, strah pred staranjem