Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Gregor Anderluh

Vseh ključnih besed je 176, ki se skupaj pojavijo 212 krat.
26 ključnih besed (14.77 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 62 krat (29.25 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x8.06%listeriolizin O
4x6.45%imunski sistem
3x4.84%citolizini, Escherichia coli, biokemija, prirojena imunost, proteini
2x3.23%bioinformatika, CHO, glive, receptor TLR4, egerolizini, MACPF, biotehnologija, listerioza, DNA origami, cinkovi prsti, metabolni inženiring, perforin, toksini, proteini NLP, biosinteza, sintezna biologija, tobak, celična membrana, citotoksični proteini ki tvorijo pore
1xtankoplastna kromatografija, elektroforeza, multilamelarni vezikli, lipidne membrane, biotechnology, zinc fingers, rasonance energy transfer, biosynthesis, programska DNA, plazmidi, histidinske mutante, pH odvisnost, temperaturna odvisnost, biosinteza resveratrola, resveratrol, plazmidni vektorji, encimi, program DNA, DNA scaffolds, E. coli, DNA ogrodja, oligosaharidi, zeaksantin, ß-karoten, bakterijski toksini, karotenoidi, likopen, vezava proteinov, prenos energije z resonanco, lycopene, ß-caroten, zeaxantin, carotenoids, metabolic engineering, holesterol, synthetic biology, stabilnost, nanostrukture, ekstrakcija holesterola, naravna imunost, sfingolipidi, metil-beta-ciklodekstrin, površinska plazmonska resonanca, homologno modeliranje, pH-odvisnost, izolacija proteina, protein MD-2, lipopolisaharidi, povečana občutljivost receptorja, protein MyD88, inhibicija signalizacijske poti, protimikrobni peptidi, katepsini, receptor TLR3, proteoliza, triptofanska fluorescenca, Listeria monocytogenes, antiparalelen heterodimer, mapiranje, monoklonska protitelesa, paralelen homodimer, načrtovani peptidi, polipeptid, obvita vijačnica, samozdruževanje, epitopi, oomicete, MACPF-CDC domena, TolA, bakterije, človeški perforin, NK-celice, Aeropyrum pernix K1, citotoksični T limfociti, domenska arhitektura, MAC, SRCR, ekspresijski sistemi, GFP, lentivirusi, bakterijski ekspresijski sistem, plaščni proteini, fuzijski proteini, orjaški unilamelarni vezikli, sesalske celice, askomicetne glive, hemoliza, filtrati, vodni ekstrakti micelija, glukoza, minimalno gojišče, Aspergillus, kompletno gojišče, bakteriofag Q-beta, krompirjev virus Y, fluorescentna mikroskopija, lipidni vezikli, BLAST, aktinoporini, NPP1, fazno kontrastna mikroskopija, NEP-1, NLP, rekombinantni proteini, umetne membrane, elektroformacija, siRNA, virusom podobni delci, motivi cinkovih prstov, utišanje genov, genetske tehnike, tehnike analitične kemije, etanolni ekstrakti micelija, krvni agar, transkripcija, efektorji TAL, sintetični transkripcijski faktorji, listeria monocytogenes, Listeria monocitogenes, karakterizacija, termična denaturacija, H311A, genske mreže, genska preklopna stikala, PSI-BLAST, PFT, arheosomi, MACPF motiv, MACPF domena, molekularno kloniranje, celične kulture, hemolizna aktivnost, izolacija proteinov, molekularni modeli, biokemijska karakterizacija, LLO Y406A, Lysteria monocytogenes, proteinski inženiring, turbidimetrični test, pleurotolizin B, pH, mutanti, tobak (nicotiana tabaccum), bolezni rastlin, proteomika, fungicidi, nekroza, protozojski proteini, plasmodium falciparum, eritrocitne membrane