Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tomaž Vovk

Vseh ključnih besed je 85, ki se skupaj pojavijo 94 krat.
9 ključnih besed (10.59 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 18 krat (19.15 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x11.11%hemoadsorpcija, CytoSorb, sepsa, interakcije med zdravili, kronična vnetna črevesna bolezen, antipsihotiki, ustekinumab, terapevtsko spremljanje koncentracij, vankomicin
1xnazogastrična sonda, drobljenje, antidepresivi, TDM, paroksetin, mirtazapin, duloksetin, desvenlafaksin, retrospektivna analiza, kakovost življenja, nevtropenija, febrilna nevtropenija, Granulocitne kolonije spodbujajoči dejavnik, kemoterapija, difuzni velikocelični limfom B, sertralin, metaanaliza, KVČB, IBDQ, hematokrit, raki prebavil, samozdravljenje, pripravki za samozdravljenje, Klinični oddelek za gastroenterologijo, UKC Ljubljana, gastroonkološka ambulanta, sistemska terapija, interakcije zdravil, G-CSF, sheme zdravljenja, slikovna analiza, posušeni krvni madeži, meta-analiza, -, pojavnost nevtropenije pri citostatskem zdravljenju, rak dojk, stopnje nevtropenije, venlafaksin, oksidativne poškodbe, starostniki, protibakterijske učinkovine, farmakoterapija, farmakoterapijski pregled, klinični farmacevt, zdravstveni program, duševne motnje, optimizacija zdravljenja z zdravili, shizofrenija in podobne psihoze, hospitalizirani bolniki, odpustna farmakoterapija, minimalna plazemska koncentracija, shizofrenija, smernice zdravljenja, meropenem, akutna ledvična okvara, piperacilin, sistemsko financiranje storitve, Totalna kolenska artroplastika, ulcerozni kolitis, Crohnova bolezen, validacija, kazalniki oksidativnega stresa, bioanalizna metoda, površina pod plazemsko krivuljo, oksidativni stres, dializna farmakoterapija Nova Gorica 2018, hemoliza, antibiotiki, analgetiki, operacija hrbtenice, totalna kolčna artroplastika, antikoagulanti, perioperativni zapleti, izliv krvi, venski tromboembolizem, antioksidanti