Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Kohont

Vseh ključnih besed je 300, ki se skupaj pojavijo 415 krat.
41 ključnih besed (13.67 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 156 krat (37.59 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
18x11.54%Diplomska dela
17x10.9%Magistrske naloge
13x8.33%kompetence
8x5.13%menedžment človeških virov
6x3.85%Upravljanje, Kadri
5x3.21%Organizacije, Kadrovska politika
4x2.56%Zaposleni, Zadovoljstvo na delovnem mestu
3x1.92%Slovenija, Motivacija, delovna uspešnost, menedžment talentov, Podjetja, ključni kadri, organizacijsko uglaševanje, delo od doma
2x1.28%vodenje, Mala in srednja podjetja, Medosebni odnosi, zavzetost zaposlenih, covid-19, kompetenčni model, Mentorstvo, fluktuacija, Facebook, LinkedIn, informacijska tehnologija, Diskriminacija, Zaposlovanje, organizacijska kultura, start-up, Organizacijsko komuniciranje, Kariera, upravljanje človeških virov, digitalizacija, Študije primerov, Šport, Ustrahovanje na delovnem mestu, motivacija
1xdelovne obremenitve, človeški viri, Podjetništvo, spol, Tehnološke spremembe, zagonska podjetja, Družbena omrežja, Posredovanje v sporu, Nadrejeni, e-MČV, KIS, Globalizacija, študentje, zasebni sektor, obvladovanje delovnih obremenitev, Stres, internet, javni sektor, mikro podjetja, Homoseksualnost, kadrovska strategija, Delovno okolje, Managerji, urniki, izmensko delo, homofobija, Pedagoško delo, trenerke, vloge in kompetence vodij, ritmična gimnastika, Sposobnost, razvoj zaposlenih., proizvodna podjetja, Delovni čas, tekstilna podjetja, Izbiranje kadrov, strateški menedžment, trajnost, Trajnostni razvoj, uporabniška izkušnja, sodobni načini vodenja., Telesna podoba, Delovni pogoji, kariera posameznika, mentorski odnos, kadrovske agencije, Porsche Slovenija, Delovno mesto, Organizacijska kultura, Trg dela, karierna sidra, Delodajalci, Agencije za posredovanje dela, Personnel, Selekcija, karierni plato, načrtovanje kariere, Socializacija, organizacijska socializacija, Poslovna uspešnost, Mentorstvo v poslovanju, Kadrovske službe, karierni menedžment, Informacijski sistemi, kompetenčni profili, tehnološke kompetence, kodeks oblačenja, karierni svetovalci, karierna orientacija, zaposlitveni intervjuji, učeče se organizacije, interna komunikacija, upravljanje sprememb, delovne kompetence, kompetenčni modeli, Ravnatelji, Učitelji, Krizno upravljanje, Ustvarjalnost, Usposabljanje, upravljanje uspešnosti, Training, Načrtovanje kadrov, talent menedžment, Mladi odrasli, Zaposlovanje mladih, ujemalni problem, socialni podjetniki, socialne podjetnice, Raziskave, Socialno podjetništvo, mladi, ključno delovno mesto, Knjižnice, Nasilje na delovnem mestu, mobing, Knjižnične storitve, Knjižničarji, zaposljivost, Librarians, avtentično vodenje, neprofitne organizacije, mednarodno trženje, kompetence posameznika, Neverbalne komunikacije, trženje na podlagi odnosov, Trženje, Mednarodni trg, Mednarodni gospodarski odnosi, mikrosporočila, Kakovost, Vodenje, nagrade Gospodarske zbornice Slovenije, profitne organizacije, Nagrajevanje, kultura kakovosti, Visoko šolstvo, potrjevalno odkrivanje, Telesna lepota, gospodarska rast, zaposleni., delodajalci, Covid-19, e-pridobivanje, kadri, sprememba, tehnologija, Delo, razvoj strokovnjakov v poklicih pomoči., vzroki za odhod razvijalcev programske opreme., motivacija razvijalcev programske opreme, zadrževanje razvijalcev programske opreme, mladi zaposleni, supervizijski proces, izkustveno učenje, razvoj delovno-specifičnih kompetenc, učinkovitost, Spodbujanje zaposlenih, kompetenčni profil, 360 stopinjsko ocenjevanje, devolucija, kompetenca, povratna informacija, oblikovanja dela, organizacija dela, vodja obrata, vodja kadrovske službe, izzivi kadrovikov., pandemija Covid-19, neformalno mentorstvo, formalno mentorstvo, linijski vodja, delo na daljavo, organizacija, menedžer za srečo, stres., zadovoljstvo, zaposleni, strategije zadrževanja, kadrovski strokovnjaki, razvoj zaposlenih, Makedonske organizacije, pes na delovnem mestu, osebnostne lastnosti vodij, dejavniki zavzetosti, hibridno delo, organizacijska podpora, sistem nagrajevanja, krizno upravljanje, pandemija, mikro in mala podjetja, mentorstvo, mentorski program, odpoved, izhodni intervju, politika MČV, izhod iz organizacije, kadrovska orodja in strategije, sreča na delovnem mestu, sreča, izobraževanje, razvoj talentov, disrupcija, organizacija SaaS, elektronski menedžment človeških virov, strateški poslovni partner, retencija, talent, krizni menedžment, motivacija na delovnem mestu, kadrovska služba, komuniciranje, organizacijska klima, kadrovski menedžerji, dobri odnosi, aktivnosti, slabi odnosi., organizacijska pripadnost., delavci znanja, povečane kadrovske potrebe, slovenska podjetja, Pridobivanje kadrov, trendi kadrovanja, gospodarska kriza., generacija Y, Dejavniki zadrževanja, letni razgovor, fokusna skupina, trajnostni menedžment človeških virov, Družbena odgovornost, neformalni trening., generacija Y., strateški menedžment človeških virov, Erasmus+, kompetence., trening, javno nastopanje, tatovi časa, upravljanje s časom, priporočila in tehnike za učinkovitejše delo, zunanji viri iskanja kandidatov, Kompetenca, gospodarska kriza, Twitter, pridobivanje in selekcija, pridobivanje IT-strokovnjakov, menedžment talentov v oblaku., strategije menedžmenta talentov, IT-podjetja, selekcijski postopek, bolniška odsotnost, absentizem, model menedžmenta talentov, uporabniki., nagrajevanje, ohranjanje ključnega kadra, zadovoljstvo pri delu, proces odhoda iz organizacije, upravljanje uspešnosti., izkušnje, računalništvo v oblaku, dejavniki bolniške odsotnosti, zmanjševanje absentizma, znamka delodajalca, pomanjkanje delovne sile, podjetje, privabljanje potencialnih sodelavcev, ohranjanje zaposlenih, kadrovanje, spletna družbena omrežja, struktura, usposabljanje, multinacionalke, globalizacija, mednarodne napotitve zaposlenih, priprava zaposlenih na odhod v tujino, pripravništvo, uvajanje kadrov, praktično usposabljanje