Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Branko Alič

Vseh ključnih besed je 47, ki se skupaj pojavijo 48 krat.
1 ključnih besed (2.13 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (4.17 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%recikliranje
1xtrdni jedrni material., elektronska vrstična mikroskopija, modifikacija, Girard reagent T, diferenčna dinamična kalorimetrija, in situ polimerizacija, biorazgradljivost, poloksameri, mikroinkapsulacija, kristalinična nanoceluloza, melamin-formaldehidna smola, melaminsko-formaldehidne smole, celuloza., hidrogel, lepila občutljiva na pritisk, transdermalni sistem, polimerizacija, pripajanje, melaminsko-formaldehidne pene, mehanske lastnosti, vrstični elektronski mikroskop, vlakna, termogel, vpliv plastike na okolje, SAP, mikrostruktura, samoceljenje, cement, superabsorpcijski polimeri, PVC, 3D tisk, smole., plastisoli, penilno sredstvo, beton, molekulska masa, pnevmatika, proizvodnja pnevmatik, devulkanizacija, polimerni materiali, vulkanizacija, reologija, polimerne raztopine, polimerne taline, viskoznost, UV polimerizacija