Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Anton Meden

Vseh ključnih besed je 40, ki se skupaj pojavijo 59 krat.
4 ključnih besed (10 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 23 krat (38.98 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x43.48%rentgenska praškovna difrakcija
6x26.09%kvalitativna fazna analiza
5x21.74%difraktogram
2x8.7%krema za sončenje
1xmehanokemijska sinteza, kovinsko-hidrido-organske mreže, tetrahidridoborati, zeolitska imidazolatna ogrodja, shranjevanje vodika, mikroporozna ogrodja, UV filtri, imidazolati, difraktometer, protibolečinska zdravila, zdravilne učinkovine, surfaktanti, hidrotermalna sinteza, zeolit P, nanodelci, aluminosilikati, ZIF-8 (angl. zeolitic imidazolate framework-8), prehranska dopolnila, livarstvo, kvalitativna in kvantitativna fazna analiza., šumeče tablete, livarski peski, kinetični model, pulzna kemisorpcija, temperaturno programirana desorpcija, vodik, identifikacija, zdravilo, pudri v prahu., platinski katalizator, minerali, zdravila proti depresiji, čistila, fazna analiza, tablete za pomivanje posode, vitamini