Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boštjan Genorio

Vseh ključnih besed je 126, ki se skupaj pojavijo 140 krat.
5 ključnih besed (3.97 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 19 krat (13.57 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
10x52.63%grafen
3x15.79%borofen
2x10.53%gorivne celice, elektrokemija, elektrokatalizator
1xkovinski substrat, sinteza, lastnosti MXenov, sinteza MXenov, aplikacija, antrakinon, CV, organske baterije, ogljikove nanocevke, ciklična voltametrija, elektrokemijska karakterizacija, organska topila, kinoni, MXeni, električna prevodnost, izrabljene katodne obloge, prvi rez, MoO3, grafen oksid, žlahtne kovine, nanožice, tribologija, trenje, oksidacija, dekoracija, kompoziti, mazivo, obraba, polimeri, Ključne besede: Litij-bor zlitina, edge effect, CVD, trimethylolpropane ethoxylate triacrylate, anionic polymerization, fluorinated reduced graphene oxide, metal fluoride, substrat, baker, zavorna obloga, koeficient trenja, zavorni sistem, 2D material, nikelj, borofeni, reduced graphene oxide, graphene oxide, epoksi smola, ogljikova vlakna, grafenski nanotrakovi, solarni absorber, karakterizacija, MoO2, kompozitni materiali, mehanske lastnosti, protective layer, dendrite growth suppression, artificial SEI, Li metal batteries, Li-sulfur batteries, dopiranje z dušikom, planarni ogljikovi alotropi, composite filament, NASICON, Li-ion battery, Fused deposition modeling, 3D Printing, LiFePO4, solid electrolyte, sodium battery, NMC, električna vozila, Li-ion, reciklaža, Spark plasma sintering, All-solid-state battery, korozija, spektralna selektivnost, elektrokataliza, bliskovito Joulovo segrevanje, redukcija CO2, pigmenti, površinska obdelava, disperzibilnost, turbostratični grafen, elektrokemijski katalizator, reakcija redukcije kisika (ORR), eksfoliacija, N-dopiran grafen, karakterizacijske tehnike, reakcija redukcije kisika, zakonodaja, hidrometalurgija, analiza komponent, litij-žveplovi akumulatorji, komercialne celice, litij-ionske baterije, z dušikom dopiran grafen, elektrokemijska redukcija CO2, žveplove katode, karakterizacija katod., titanov dioksid, grafin, ultrazvočna kavitacija, redoks aktivne molekule, funkcionalizacija, glukoza, elektrokemijski biosenzor, slana komora, metoda AC-DC-AC, pokrivnost robov, antikorozijske lastnosti, Kataforezni epoksi temeljni premaz, mikrogel, DFT, difuzijska bariera, membrana, ionska prevodnost, etanol, plinske molekule, defekti, grafdiin