Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Boštjan Genorio

Vseh ključnih besed je 146, ki se skupaj pojavijo 171 krat.
12 ključnih besed (8.22 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 37 krat (21.64 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x32.43%grafen
3x8.11%gorivne celice, borofen, elektrokatalizator
2x5.41%nikelj, reduciran grafen oksid, reakcija redukcije kisika, sinteza, CVD, karakterizacija, turbostratični grafen, elektrokemija
1xkompoziti, električna prevodnost, mazivo, obraba, trenje, CV, MXeni, litij-žveplovi akumulatorji, aplikacija, antrakinon, sinteza MXenov, kovinski substrat, lastnosti MXenov, polimeri, grafen oksid, planarni ogljikovi alotropi, grafin, grafdiin, ultrazvočna kavitacija, redoks aktivne molekule, žveplove katode, funkcionalizacija, MoO2, MoO3, karakterizacija katod., izrabljene katodne obloge, prvi rez, nanožice, organska topila, dekoracija, žlahtne kovine, tribologija, oksidacija, metal fluoride, anionic polymerization, trimethylolpropane ethoxylate triacrylate, fluorinated reduced graphene oxide, reduced graphene oxide, dendrite growth suppression, graphene oxide, edge effect, substrat, zavorna obloga, koeficient trenja, zavorni sistem, 2D material, baker, borofeni, protective layer, artificial SEI, analiza komponent, dopiranje z dušikom, Ključne besede: Litij-bor zlitina, ogljikove nanocevke, organske baterije, elektrokemijska karakterizacija, ciklična voltametrija, solarni absorber, grafenski nanotrakovi, Li-sulfur batteries, Li metal batteries, mehanske lastnosti, kompozitni materiali, epoksi smola, ogljikova vlakna, kinoni, ionska prevodnost, pigmenti, redukcija CO2, elektrokataliza, disperzibilnost, površinska obdelava, vodikov peroksid, titanov dioksid, bliskovito Joulovo segrevanje, elektrokemijski katalizator, spektralna selektivnost, korozija, eksfoliacija, reakcija redukcije kisika (ORR), karakterizacijske tehnike, N-dopiran grafen, enoatomni elektrokatalizatorji, tanki filmi., svinčeno-kislinski akumulatorji, katode, zorenje, bliskovito Joule-ovo segretje, PEMFC, ogljikov kompozit, katalizator, sestava, Grafen, ORR, proizvodnja vodikovega peroksida, CFP, vrstična elektronska mikroskopija, platina, kemijsko naparevanje, 3D Printing, LiFePO4, difuzijska bariera, defekti, plinske molekule, DFT, metoda AC-DC-AC, pokrivnost robov, slana komora, etanol, membrana, elektrokemijska redukcija CO2, litij-ionske baterije, z dušikom dopiran grafen, glukoza, mletje, elektrokemijski biosenzor, antikorozijske lastnosti, mikrogel, solid electrolyte, sodium battery, Spark plasma sintering, NASICON, composite filament, Fused deposition modeling, Li-ion battery, All-solid-state battery, reciklaža, hidrometalurgija, Kataforezni epoksi temeljni premaz, zakonodaja, električna vozila, Li-ion, NMC, komercialne celice