Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Benčina

Vseh ključnih besed je 44, ki se skupaj pojavijo 48 krat.
2 ključnih besed (4.55 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 6 krat (12.5 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x50%sintezna biologija, ultrazvok
1xprirojeni imunski odziv, receptor TLR9, peptidi, mutageneza skupka gvp, lokalizacija, aktivacija NLRP3, proteinski plinski vezikli, GvpC, ovite vijačnice, kovalentno povezovanje, od kalcija odvisna transkripcija, sonogenetika, mehansko občutljivi kanali, kalcij, kationski peptidi, transkripcijski faktor NFAT, umetni transkripcijski dejavniki, kalmodulin, efektorji TAL, inflamasom NLRP3, IL-17, Ključne besede: RT-LAMP, SARS-CoV-2, diagnostična metoda, jedrni dejavnik aktiviranih celic T, imunski odziv, adjuvans, nanoogrodje, nanocepivo, antigen, od kalcija odvisna signalizacija, transkripcijskim aktivatorjem podobni efektorji, IL-23, diferenciacija, limfociti Th17, obvite vijačnice, BMDC, zunajcelični vezikli, umetna celična vezja, imunologija, oksidativni stres, Imunologija