Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Martina Hrast

Vseh ključnih besed je 40, ki se skupaj pojavijo 53 krat.
8 ključnih besed (20 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 21 krat (39.62 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x28.57%protibakterijske učinkovine
3x14.29%encim MurA
2x9.52%nevrodegenerativne bolezni, vinilpiridin, kovalentni zaviralci, Alzheimerjeva bolezen, tuberkuloza, butirilholin esteraza
1xoksidacija pirola, MAO, HPLC, direktni zaviralci InhA, azastilbeni, ireverzibilni inhibitorji, zaviralci encima InhA, 5-dimetil-1H-pirazol-1-il)metilbenzamidi, piridinostilbenski zaviralci, MurC–F, 4-((3, benzamidni zviralci InhA, encimska kinetika, multipli inhibitorji, ireverzibilne interakcije, zaviralci butirilholin esteraze, MurA zaviralci, fosfomicin, heterocikli, jodopiridin, peptidoglikan, demenca, zaviralci, elektrofilni fragment, benzotiazoli, triazolni zaviralci, protitumorske učinkovine, katepsin X, MurA, tarčni kovalentni inhibitorji, monoamin oksidaza, Mur ligaze