Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Tihomir Tomašič

Vseh ključnih besed je 125, ki se skupaj pojavijo 226 krat.
38 ključnih besed (30.4 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 139 krat (61.5 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
19x13.67%rak
16x11.51%Hsp90
7x5.04%SAR, zaviralec
6x4.32%DNA-giraza
5x3.6%C-končna domena, selektivnost
4x2.88%zaviralci C-končne domene Hsp90, piperidin, protein toplotnega šoka Hsp90
3x2.16%5, virtualno rešetanje, 4, molekulsko sidranje, 6, 7-tetrahidrobenzotiazol
2x1.44%siderofori, konjugati, protein toplotnega šoka, benzotiazolni zaviralci, molekularni šaperoni, konjugat, hEAG1, hERG, protibakterijska učinkovina, sidranje, bakterijska rezistenca, alosterični zaviralec, zaviralci Hsp90, odziv toplotnega šoka, zaviralci, protibakterijske spojine, protitumorne učinkovine, siderofor, topoizomeraza IV, protitumorno delovanje, Rak, zaviralci C-končne domene
1xKV10.1, inhibitorji, MCF-7, molekulska dinamika, protirakave učinkovine, sinteza, ionski kanal, C-končni zaviralci Hsp90, načrtovanje, farmakoforni model, ciprofloksacin, šaperon, strategija trojanskega konja, benzotiazolpirolamid, dvojni zaviralec, tarča, protibakterijske učinkovine, DNA-giraza A/DNA-giraza B, ATP-vezavno mesto, encim, model vezave, derivati 3, računalniške metode, rakava obolenja, 4-diklorobenzena, virusne okužbe, bakterijska odpornost, benzotiazoli, alosterični zaviralci, galaktoza, galektin-1, kalijev kanalček Kv10.1, OGT, kanalčki hERG, napetostno odvisni ionski kanalčki, UDP-GlcNAc, galektin-8, kemoterapevtiki, kinolin-2-onski skelet, O-β-N-acetil-D-glukozaminil transferaza, proteini toplotnega šoka, šaperoni, trifenilfosfonijev kation, mitohondrij, Na+/Ca2+ izmenjevalec, 2-trifluorometilketon, rak dojke, molekulsko modeliranje, alosterični, zdravljenje raka, antiproliferativno delovanje, membranski proteini, X-ray crystallography., ligands, Galectins, Ewingov sarkom, EWS::FLI1, inhibitors, drug discovery, structure-activity relationship, docking studies, virtual screening, molecular dynamics simulations, zaviralec Cdc37, Oligomeri resveratrola, tieno[2, rešetanje., Šaperon, triazolni skelet, 3-b]piridin., N-fenilpirolamid, 4-diklorofenil, 3, novi zaviralci bakterijskih topoizomeraz (NBTI), alosterična inhibicija, molekule HEMTAC, protein toplotnega šoka 90 (Hsp90), novi zaviralci KV10.1, indan., Friedel-Craftsovo alkiliranje, diastereoselektivnost, Ključne besede: zaviralci kalijevih ionskih kanalov KV1.3, protirakavo delovanje, triazol, tarčna dostava v mitohondrije, transportne skupine, protivirusno delovanje