Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Bernik

Vseh ključnih besed je 29, ki se skupaj pojavijo 29 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xnotranja vrednost, Hawkesov proces, izvršitvena meja, finančna trenja, delnica, zapadlost, slučajni procesi, točkasti procesi, kompenzator, pogojna intenzivnost, Poissonov proces, Galton-Watsonov proces, simulacija, zgodnja izvršitev, ameriška nakupna opcija, afini model terminske strukture, cenilno jedro, terminska premija, terminska struktura, netvegana obrestna mera, teorija pričakovanj, tržna cena tveganja, cenilni faktor, kolektivni model rizikov, delni notranji model, Iman-Conoverjeva metoda, analiza glavnih komponent, linearna regresija, krivulja donosnosti