Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Klemen Eler

Vseh ključnih besed je 16, ki se skupaj pojavijo 16 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xbiotska pestrost, ekosistem, submediteran, biodiverziteta, zelena infrastruktura, Ljubljana, zelene površine, Primorski kras, spremembe rabe tal, popisi, invazivne rastline, Škofja Loka, razgradnja organskih snovi, zaraščanje, travišča, tujerodne rastline