Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janja Zupan

Vseh ključnih besed je 50, ki se skupaj pojavijo 61 krat.
8 ključnih besed (16 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 19 krat (31.15 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x21.05%osteoartroza
3x15.79%izražanje genov
2x10.53%mezenhimske matične/stromalne celice, qPCR, osteoartroza (OA), mezenhimske matične celice, metoda qPCR, Mezenhimske matične/stromalne celice
1ximunofenotip, donorji post mortem, hrustanec, kriteriji ISCT, mezenhimske matične/stromale celice (MSC), s hrustacem povezani geni, rastno gojišče, mezenhimske matične/stromalne celice (MSC), trabekularna kost, Ambr 15, adipogeni označevalci, osteogeni označevalci, imunofenotip humanih skeletnih matičnih celic., 96DW, 24DW, sinovija, primarni humani hondrociti, celice CHO, rastna plastenka, adipogena diferenciacija, hondrogena diferenciacija, mezenhimske matične celice kostnega mozga, proliferacija celic, imunomodulatorne molekule, kadavri, imunomodulatorne lastnosti MSC, diferenciacija celic, osteogena diferenciacija, standardni način kultivacije celic, kultivacija celic v bioreaktorju, koleno, obkolenska tkiva, Mezenhimske matične/stromalne celice (MSC), direktna imunofluorescenca, vnetni dejavniki, transformirajoči rastni dejavnik β1, označevalci človeških skeletnih matičnih celic., analiza v pogojih in vitro, kost in kostni mozeg, sinovijska ovojnica, pokostnica, ocena po Bernu