Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Plavec

Vseh ključnih besed je 22, ki se skupaj pojavijo 29 krat.
3 ključnih besed (13.64 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 10 krat (34.48 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x50%NMR
3x30%G-kvadrupleks
2x20%DNA
1xFANCJ, helikaza, BRIP1, lasnična zanka, dielektrična konstanta, acetonitril, DMSO, zanke AGAG, CD spektroskopija, NMR spektroskopija, SARS CoV-2, sekundarna struktura, AGCGA-kvadrupleks, Mac3, Nsp3, RNA, podvajanje, DNK, zaporedje CAGAGG