Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Bojan Balkovec

Vseh ključnih besed je 52, ki se skupaj pojavijo 53 krat.
1 ključnih besed (1.92 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 2 krat (3.77 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
2x100%razvoj
1xčasopis, Zasavski tednik, lokalna zgodovina, šport, župnijska kronika, gasilci, Tolmin, gasilstvo, požarna zaščita, organizacija, društva, župnik, zgodovina kraja, Primorske novice, kaznovanje, turizem, Goriška brda, Občina Brda, tretma, kazenskopravni sistem, Senožeče, obsojenci, kazenska zakonodaja, penologija, občina Miren - Kostanjevica, obrt, višji študiji, Univerza v Ljubljani, vseučiliška komisija, fakultete, Podljubelj, mestne četrti., Šiška, zgodovina, geografija, Vič, Moste, šola, učenci, arhivsko gradivo, arhivi, ekonomska geografija, gospodarski razvoj, Ljubljana, katoliška društva, Kraljevina Jugoslavija, učiteljice, krajevna skupnost, Danica, študentsko društvo, industrija