Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Iztok Winkler

Vseh ključnih besed je 42, ki se skupaj pojavijo 42 krat.
0 ključnih besed (0 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 0 krat (0 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
1xfinanciranje vlaganj v gozdove, zasebni gozdovi, etati, izkoriščanje, F-BI, FLEGT, Forest focus, Natura 2000, klimatske spremembe, izkoriščenost potencialov, vzroki za neaktivnost, tok lesne biomase, računalniška aplikacija, regije, zaposlovanje, okoljski vplivi, socialno-ekonomski vplivi, lesna biomasa, obnovljivi viri, energija, Sapardf, trajnostno gospodarjenje, diplomske naloge, zasebna gozdna posest, gospodarski načrt, gospodarjenje z gozdom, Slovenija, kmečka gospodarstva, poslovni načrti, dopolnilna dejavnost, lesni sekanci, ekonomska presoja, posest v Kolovcu, Evropska unija, Evropska gozdarska strategija, ministrske konference, slovensko gozdarstvo, gospodarjenje, gozdnogospodarska enota, mala gozdna posest, ekonomičnost, gozdarstvo