Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Mojca Urek

Vseh ključnih besed je 274, ki se skupaj pojavijo 428 krat.
57 ključnih besed (20.8 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 211 krat (49.3 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
17x8.06%duševno zdravje
12x5.69%nasilje
10x4.74%socialno delo
8x3.79%deinstitucionalizacija, družina
7x3.32%zagovorništvo
6x2.84%homoseksualnost, samopodoba
5x2.37%zakonodaja, mediji, heteronormativnost, institucionalno varstvo, normalizacija, krepitev moči, ženske
4x1.9%lepotni ideali, homofobija, centri za socialno delo, žrtve nasilja
3x1.42%zaposlovanje, stari ljudje, diskriminacija, stigmatizacija, mladi, telo, stigma, oblike pomoči, motnje hranjenja, mladostniki
2x0.95%samostojno življenje, socialne mreže, sorojenci, starševstvo, kvaliteta življenja, partnersko nasilje, zasvojenost, stanovanjske skupine, nevladne organizacije, bivalne enote, preventiva, očetovstvo, socialno delo z družino, socializacija, zdravljenje, psihofarmaki, hendikep, psihiatrija, pomoč na domu, prepoved približevanja, starši, nasilje v družini, spolna identiteta, policija, spolne zlorabe, moški, družine, zgodbe
1xiskalci azila, vojni pregnanci, narativni pristop, zakonska zveza, čustvene zlorabe, delavci na začasnem delu v tujini, Nemčija, migracije, oblike nasilja, migracijska politika, socialna politika, pravni status, splone zlorabe, otroci, moškost, povzročitelji nasilja, GLTB skupnost, homofobno nasilje, skupnostna skrb, televizija, filmi, dinamika nasilja, varstvo otrok, otroški vrtec, reprezentacija, zasvojenosti, socialno vključevanje, socialna varnost, osebe s težavami v duševnem zdravju, mladi invalidi, mladinske izmenjave, neformalno učenje, duševno zdravje v skupnosti, razkritje istospolne identitete, teorija navezanosti, žensko telo, spol, družbena konstrukcija telesne podobe, stiske otrok v rejništvu, Društvo študentov invalidov Slovenije, invalidnost, rejništvo, odrasli, mednarodne migracije, mladoletni migranti, mednarodna zaščita, posebne potrebe, psihoterapija, otrokove pravice, socialna vključenost, vloga rejnikov, vloga socialnih delavk, anoreksija, projekt pomoči, krize, socialno delo s starimi, kakovost življenja, socialne oskrbovalke, vdovstvo, žalovanje, družbena skrb, medijska reprezentacija, nacionalizem, socialni dejavniki, strpnost do nasilja, duševna bolezen, duševno bolni, samospoštovanje, lepota, delovno okolje, delovna klima, psihično nasilje, mobbing, psihosomatske težave, poškodbe glave, kompetentnost, alkoholizem, Fakulteta za socialno delo, obrambni mehanizmi, droge, mladoletniško prestopništvo, inovativne metode, intelektualno ovirani, medgeneracijski prenos, neenakost, izbris, družbena sprejemljivost, identiteta, spolno nasilje, spolnost, materinstvo, adolescenca, splav, spolni odnosi, samohranilke, trpinčene ženske, LGBT gibanje, mednarodne primerjave, postmoderno socialno delo, uporabniška gibanja, antipsihiatrija, socialne pravice, socialno starševstvo, zavetišča, feminizem, zgodovinski vidik, istospolne družine, ženskost, lezbijke, oblike družin, novo očetovstvo, družinska zakonodaja, pozitivna diskriminacija, protektivno otroštvo, izključenost, razkritje, šport, osebe z motnjami v razvoju, varstveno delovni centri, ljudje z intelektualno oviro, vidnost, šola, vrtec, socialnovarstvene storitve, potrebe starih ljudi, etnografski zemljevid življenja, lokalna skupnost, psihosocialne težave, domača oskrba, metode dela, sodelovanje centrov za socialno delo in policije, istospolna usmerjenost, mavrična družina, sprejemanje glasov in drugih nenavadnih doživetij, dolgotrajna oskrba, dezinstitucionalizacija, zdravje, sodelovanje med institucijami, zaščita otrok, ukrepanje, ovire za posredovanje informacij, intelektualna ovira, strategije za izboljšanje samopodobe, uporabniška perspektiva, slišanje glasov, skupni dejavniki izgorevanja pri različnih poklicih, podporne skupine, posebni socialnovarstveni zavod, okrevanje, strategije za preprečevanje stresa in izgorelosti, epidemija, vključevanje, epidemija COVID-19, ranljive skupine prebivalstva, izredne razmere, prostovoljstvo, podpora, specifike avtizma, avtizem, izgorelost, delodajalci, stališča, metode socialnega dela, delovni odnos, stranski učinki psihofarmakov, socialno okolje in socialno delo, aktivna vloga pacientov, odvajanje, duševne bolezni, psihofarmakoterapija, samomorilne misli, osnovna šola, agresivnost, proces pomoči, psihiatri, ranljive skupine, težave v duševnem zdravju, pripovedovanje zgodb, perspektiva moči, iskanje pomoči, Zakon o duševnem zdravju, zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja, posebni socialnovarstveni zavodi, heteroseksizem, odpornost, skupnostne službe, socialna perspektiva, inkluzija, istospolna partnerska razmerja, medvrstniško nasilje, družbena konstrukcija spola, brezciljnost, samoorganiziranje, proces okrevanja, avtobiografija, strategije preživetja, odraščanje, socialna stiska, nenavadne izkušnje, skupnostno socialno delo, novinarski kodeks, stopnje okrevanja, brezposelnost, intelektualna oviranost, osebe z oviro, spolna zloraba, spolna zloraba v družini, atribucijska teorija, socialne delavke in delavci, center za socialno delo, posledice spolne zlorabe, prekomerna telesna teža, invalidi, varstveno-delovni centri, varstveni zavodi, debelost, pomagajoči poklic